Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2016-04-12

Sammanträde 2016-04-12

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stockholms stadshus - Stora kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2016-03-15 justerat den 2016-03-21

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Bolidenplan i Johanneshov, medverkan i utredning för byggande av en ny idrottshall. Initieringsbeslut. Dnr 08.01.01/70/2016 B. Dalhagens BP i Kista, framtagning av underlag för kommande inriktningsbeslut för byggande av en ny idrottshall. Initieringsbeslut. Dnr 08.01.01/1396/2015 C. Idrottshallar vid skolor - skrivelse från Älvsjö stadsdelsnämnd. Dnr 08.01.01/389/2016 D. Gärdet för barn - svar på medborgarförslag, dnr 03.01/366/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Månadsrapport mars 2016. Dnr 01.02/312/2016

9 Uppgradering av Hammarby IP - Reviderat genomförandebeslut. Dnr 312/938/2014.

10 Gubbängens IP, anläggande av ny ispist för bandy och skridsko med mera Inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 08.01.01/1411/2015.

11 Husbybadet upprustning av vattenrening - inriktnings och genomförandebeslut. Dnr 08.03.01/310/2016

14 Ishall på Sätra IP - Utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/325/2016.

15 Östermalms IP, placering och uppförande av en permanent ishall. Utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/477/2015.

16 Investeringsbidrag till OK Södertörn. Dnr 04.01/971/2015.

17 Remissvar projektrapport från stadsrevisionen - Idrott, kultur och mångfald - barn och ungdomar. Dnr 01.06/292/2016.

18 Befogenhet att på idrottsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. Dnr 02.03.03/333/2016.

19 Godkännande och upphandling av specialfordon. Dnr 02.04.02/300/2016.

20 Remissvar - Motion om att erbjuda fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU migranter. Dnr 01.06/146/2016

§56 Fastställande av dagordningen

§57 Anmälan av justerat protokoll

§58 Justering av dagens protokoll

§59 Anmälan av delegationsbeslut

§60 Övriga anmälningsärenden

§61 Månadsrapport mars 2016

§65 Gubbängens IP, anläggande av ny ispist för bandy och skridsko med mera Inriktnings- och genomförandebeslut.

§66 Husbybadet upprustning av vattenrening -­ inriktnings och genomförandebeslut

§69 Ishall på Sätra IP - Utredningsbeslut

§70 Östermalms IP, placering och uppförande av en permanent ishall - Utredningsbeslut

§73 Befogenhet att på idrottsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar

§74 Godkännande och upphandling av specialfordon