Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2016-10-25

Sammanträde 2016-10-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stockholms stadshus - Stora kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2016-09-20 justerat den 2016-09-21.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Protokoll från FH rådets sammanträde 2016-10-14.
B. Granskningsrapport Mälarhöjden - Bredängs Hockey. Dnr 01.04/1055/2016.
C. Uppdrag från idrottsförvaltningen att utreda anläggandet av en sim- och idrottshall intill Årstafältet. Initieringsbeslut.
D. Uppdrag från idrottsförvaltningen att utreda och ta fram programhandlingar för anläggandet av en UCI-klassificerad BMX-bana inom området för Högdalstopparna. Initieringsbeslut.
E. Idrottsnämndens FH-råds yttrande över remissen Stockholms stads EU-policy Dnr: 171-1890/2015.
F. Idrottsförvaltningens FH-råds yttrande över Motion (2016:48) av Lotta Edholm (L) om att demokratisera föreningsstödet.

6 Månadsrapport för september 201Dnr 01/02/312/201Kommer senare.

7 Nybyggnation av en special hall för gymnastik på Mälarhöjdens IP -Genomförandebeslut. Dnr 411/286/2013. Gemensamt med FK.

8 Stockholms stads EU-policy. Svar på remiss från KS. Dnr 01/06/1013/2016.

9 Avfallsplan för Stockholm 2017 - 2020. Svar på remiss från Stockholm Vatten AB. Dnr 01/06/968/2016.

10 Program mot våld i nära relationer och heders-relaterat våld och förtryck 2017-2020. Remiss från kommunstyrelsen av förslag till program Dnr 01.06-955/2016.

11 Demokratisäkra föreningsstödet. Remiss från kommunstyrelsen av motion 2016:48 av Lotta Edholm (L) Dnr 01.06/597/2016.

12 Utveckla Stockholms stadion som evenemangsarena. Remiss från kommunstyrelsen av motion 2016:55 av Bo Sundin, Henrik Sjölander och Peter Jönsson, alla (M). Dnr 01.06-670/2016.

13 Motion om sponsringspolicy för stadens idrottsanläggningar - Remiss från kommunstyrelsen av motion 2016:41 av Bo Sundin (M). Dnr 01.06/568/2016.

14 Motarbeta destruktiva supporterkulturer. Svar på skrivelse från Daniele Fava m.fl. (L) och Mikael Valier (KD). Dnr 01.06/170/2016.

15 Tillfällig hall på Norra Reals skolgård. Svar på skrivelse från Bo Sundin m.fl. (M), Mikael Valier (KD) samt Mathias Mellgren (C) Dnr 03.01/590/2016.

§130 Fastställande av dagordningen

§131 Anmälan av justerat protokoll

§132 Justering av dagens protokoll

§133 Anmälan av delegationsbeslut

§135 Månadsrapport för september 2016. Dnr 01/02/312/2016.

§136 Nybyggnation av en special hall för gymnastik på Mälarhöjdens IP - Genomförandebeslut. Dnr 411/286/2013.

§138 Avfallsplan för Stockholm 2017 ­ 2020 - Svar på remiss från Stockholm Vatten AB. Dnr 01/06/968/2016.

§139 Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017- 2020. Remiss från kommunstyrelsen av förslag till program. Dnr 01.06-955/2016.

§140 Demokratisäkra föreningsstödet. Remiss från kommunstyrelsen av motion 2016:48 av Lotta Edholm (L). Dnr 01.06/597/2016.

§141 Utveckla Stockholms stadion som evenemangsarena. Remiss från Kommunstyrelsen av motion 2016:55 av Bo Sundin, Henrik Sjölander och Peter Jönsson, alla (M). Dnr 01.06-670/2016.

§142 Motion om sponsringspolicy för stadens idrottsanläggningar - Remiss från kommunstyrelsen av motion 2016:41 av Bo Sundin (M). Dnr 01.06/568/2016.

§143 Motarbeta destruktiva supporterkulturer. Svar på skrivelse från Daniele Fava m.fl. (L) och Mikael Valier (KD). Dnr 01.06/170/2016

§144 Tillfällig hall på Norra Reals skolgård. Svar på skrivelse från Bo Sundin m.fl. (M), Mikael Valier (KD) samt Mathias Mellgren (C). Dnr 03.01/590/2016.