Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2017-06-20

Sammanträde 2017-06-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Drätseln Stadshuset

Reservlokal om ej drätseln kan användas är Glasbruket Hantverkargatan 3D

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2017-05-16, justerat den 2017-05-18.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

4:A Anmälan av delegationsbeslut: Öppettider Eriksdalsbadet samt Nytorpsbadet.

5 Övriga anmälningsärenden.

5:A Behåll och utveckla Röda stugan i Älvsjöskogens naturreservat, dnr 01.06/519/2017. Kommer senare

6 Månadsrapport maj 2017. Kommer senare

9 Nybyggnad och ombyggnad på Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1 - inriktningsbeslut, dnr 08.02.01/297/2017.

10 Remissvar på Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd (Program/riktlinjer), dnr 01.06/459/2017.

11 Förordnande av rättegångsombud vid idrottsförvaltningen, dnr 01.07/534/2017.

12 Yttrande över stadsrevisionens rapport nr 21, 2017- Revisionens årsrapport 2016 för idrottsnämnden, dnr 02.03.03/307/2017.

13 Kommunikationsprogram för Stockholms stad år 2017-2022, dnr 01.06/303/2017.

14 Upphandling av anläggande/uppförande av konstsnöspår med tillhörande tekniska funktioner för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde, dnr 08.03.02/572/2017.

15 Anläggande av konstgräs på Skarpnäcksfältets bollplan.- Inriktnings- och Genomförandebeslut, dnr 08.02.01/1326/2016.

16 Byte av ispisten på Spånga IP, dnr 08.03.01/626/2017.

17 Upphandling av ramavtal för entrékort, dnr 02.04.02/248/2017.

18 Upphandling av ramavtal för passersystem och elektromekanisk låsning, dnr 02.04.02/650/2017.

19 Ramavtalsupphandling - tjänster och varor avseende, reparationer och kompletteringar av bryggsystem och hamnanläggningar, dnr 02.04.01/652/2017.

20 Upphandling av anläggande/uppförande av elbelyst motionsspår i Görvälns naturreservat, Lövsta friluftsområde dnr 02.04.02/146/2017.

§71 Fastställande av dagordningen

§72 Anmälan av justerat protokoll

§73 Justering av dagens protokoll

§75 Anmälan av delegationsbeslut -­ öppettider Eriksdalsbadet samt Nytorpsbadet

§76 Övriga anmälningsärenden

§77 Månadsrapport maj 2017 dnr 01.02/283/2017

§80 Nybyggnad och ombyggnad på Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1 - Inriktningsbeslut

§81 Remissvar på Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd

§82 Förordnande av rättegångsombud vid idrottsförvaltningen Dnr 01.07/534/2017

§83 Yttrande över stadsrevisionens rapport nr 21, 2017- Revisionens årsrapport 2016 för idrottsnämnden

§85 Upphandling av anläggande/uppförande av konstsnöspår med tillhörande tekniska funktioner för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde

§86 Anläggande av konstgräs på Skarpnäcksfältets grusfotbollsplan

§87 Spånga IP, utbyte av ispist. Inriktnings- och genomförandebeslut

§88 Upphandling av ramavtal för entrékort

§89 Upphandling av ramavtal för passersystem och elektromekanisk låsning

§90 Ramavtalsupphandling - tjänster och varor avseende, reparationer och kompletteringar av bryggsystem och hamnanläggningar

§91 Upphandling av anläggande/uppförande av elbelyst motionsspår i Görvälns naturreservat, Lövsta friluftsområde Dnr 02.04.02/146/2017