Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2017-09-19

Sammanträde 2017-09-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Virvelvinden

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2017-06-20 justerat den 2017-06-22.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Remissvar på "Remiss av en omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)". Remiss från kommunstyrelsen. Kontorsyttrande. Dnr 01.06/581/2017. B. Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem. C. Remissvar på " En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)". Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 110-1109/2017). Kontorsyttrande. Dnr 01.06/712/2017. D. Medborgarförslag, Bajamajor vid fotbollsplaner.

7 Upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall. Reviderat utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/747/2017.

8 Modernisering och upprustning av Enskede idrottsplats - Genomförandebeslut. Dnr 08.03.01/842/2017

9 Vinterprogrammet säsongen 2017 - 2018. Dnr 03.01/815/2017.

10 Anläggande av konstgräs på Hjulsta grusfotbollsplan - Inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 08.03.01/708/2017.

11 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2017. Dnr 04.01/102/2017.

12 Förlikning Vanadisbadet. Dnr 02.04.03/830/2017.

13 Remiss : Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018 - 2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 01.06-711/2017.

14 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 (Barnkonvention). Svar på remiss från Kommunstyrelsen. Dnr 01.06-714/2017.

15 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (med ideella organisationer) IOP. Remissvar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 01.06/725/2017.

16 Remissvar Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 01.06-713/2017.

17 Tjänstekoncessionskontrakt Högdalens sim- och idrottshall - uppföljning av upphandlad verksamhet. Dnr 02.04.03/836/2017.

18 Kostnader för idrottsprojekt - svar på skrivelse från Bo Sundin m.fl. (M), Daniele Fava (L), Mikael Valier (KD) samt Matthias Mellgren (C). Dnr 02.06.01.06/537/2017.

19 Att göra om den tillfälliga saluhallen vid Östermalmstorg till tillfällig idrottshall. Svar på skrivelse från Daniele Fava (L). Dnr 02.06.01.06/825/2017.

20 Svar på skrivelse - Skrivelse om bokningsbara spontanytor (L)

§93 Fastställande av dagordningen

§94 Anmälan av justerat protokoll

§95 Justering av dagens protokoll

§96 Anmälan av delegationsbeslut

§99 Upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall. Reviderat utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/747/2017

§100 Modernisering och upprustning av Enskede idrottsplats - Genomförandebeslut

§101 Vinterprogrammet säsongen 2017 ­ 2018 Dnr 03.01/815/2017

§102 Anläggande av konstgräs på Hjulsta grusfotbollsplan - Inriktnings- och genomförandebeslut.

§103 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2017

§104 Förlikning Vanadisbadet

§105 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018 - 2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 01.06-711/2017.

§108 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen.

§109 Tjänstekoncessionskontrakt Högdalens sim- och idrottshall - uppföljning av upphandlad verksamhet Dnr 02.04.03/836/2017

§110 Kostnader för idrottsprojekt ­ svar på skrivelse från Bo Sundin m.fl. (M), Daniele Fava (L), Mikael Valier (KD) samt Matthias Mellgren (C) Dnr 02.06.01.06/537/2017

§111 Att göra om den tillfälliga saluhallen vid Östermalmstorg till tillfällig idrottshall. Svar på skrivelse från Daniele Fava (L)