Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2017-10-17

Sammanträde 2017-10-17

Datum
Klockan
17:30
Plats
Drätseln Stadshuset

Reservlokal om ej drätseln kan användas är Kristallen Hantverkargatan 3D

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2017-09-19 justerat den 2017-09-21.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

6 Månadsrapport för september 2017. Kommer senare.

9 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022. Dnr 03.01-938/2017.

10 Remissen om Motion (2017:38) om att etablera fler bryggbad i Stockholm. Dnr 01.06/845/2017.

§114 Fastställande av dagordningen

§115 Anmälan av justerat protokoll

§116 Justering av dagens protokoll

§117 Anmälan av delegationsbeslut

§120 Upprustning och utveckling av Medborgarhuset. Reviderat genomförandebeslut Dnr 08.03/137-2015

§122 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022 Dnr 03.01-938/2017.

§123 Motion om att etablera fler bryggbad i Stockholm - Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion 2017:38 av Johan Nilsson (M) Dnr

§125 Övriga frågor/information