Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2018-10-16

Sammanträde 2018-10-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Virvelvinden - Stadshuset

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2018-09-25.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden:

A. Västberga idrottshall - lägesrapport. Dnr 2015/1408. B. Ansökan om dispens att arrangera roddtävlingen Farstarodden den 15-16 juni 2019 på sjön Magelungen. Svar på remiss från länsstyrelsen. Kontorsremiss. Dnr 01.06/706/2018. C. Protokoll från idrottsnämndens funktionshindersråds sammanträde 2018-09-19.

6 Månadsrapport september 2018.

7 Ny idrottshall vid Björnbodaskolan. Utredningsbeslut. Dnr 08.02.01/763/2018.

8 Anläggande av konstsnöspår med tillhörande tekniska funktioner för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde. Dnr 08.03.02/575/2017.

9 Bidragsansökan avseende Swim Open och Swim Open Mini 201Dnr 04.03/812/2018.

10 Bidragsansökan avseende Världscupen i Parallellslalom och "Alla på snö". Dnr 04.03/814/2018.

11 Ungdomsledarstipendier 2019. Dnr 04.01/818/2018.

12 Remissvar på motion om att barn i låg- och mellanstadiet bör ges schemalagd motion i enlighet med Bunkefloprojektet. Dnr 01.06/461/2018.

13 Remissvar på remiss av "Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat". Dnr 01.06/649/2018.

14 Redovisning av på vilka grunder de nya båtavgifterna införts 2018. Svar på skrivelse från Daniel Fava (L) Dnr 02.03.02/590/2018.

§100 Fastställande av dagordningen

§101 Anmälan av justerat protokoll

§102 Justering av dagens protokoll

§103 Anmälan av delegationsbeslut

§105 Månadsrapport september 2018 Dnr 01.02/220/2018

§106 Ny idrottshall vid Björnbodaskolan - utredningsbeslut Dnr 08.02.01/763/2018

§107 Anläggande av konstsnöspår med tillhörande tekniska funktioner för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde ­ Reviderat genomförandebeslut Dnr 08.03.02/575/2017

§110 Ungdomsledarstipendier 2019 Dnr 04.01/818/2018

§114 Övriga frågor och information