Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2018-11-20

Sammanträde 2018-11-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Kristallen Hantverkargatan 3D

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2018-10-16.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden:

A. Protokoll från idrottsnämndens funktionshindersråds sammanträde 2018-10-10. Dnr 01.03/272/2018. B. Hjorthagshallen, ny fullstor idrottshall i Hjorthagen - Lägesrapport. Dnr 08.03.01/1290/2016.

6 Månadsrapport oktober 2018. Dnr 01.02/220/2018.

7 Inhyrning av fullstor idrottshall på Årstafältet - inriktningsärende. Dnr 08.03.01/59/2017.

8 Färdplan för ett Stockholm för alla - Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 01.06/641/2018.

9 Förslag på tider för Idrottsnämndens sammanträden 2019. Dnr 01.01/2018/994.

§115 Fastställande av dagordningen

§116 Anmälan av justerat protokoll

§117 Justering av dagens protokoll

§118 Anmälan av delegationsbeslut

§120 Månadsrapport oktober 2018 Dnr 01.02/220/2018

§121 Inhyrning av fullstor idrottshall på Årstafältet - inriktningsärende Dnr 08.03.01/59/2017

§123 Förslag på tider för Idrottsnämndens sammanträden 2019 Dnr 01.01/2018/994

§124 Övriga frågor och information