Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2019-01-29

Sammanträde 2019-01-29

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stockholm/London Glasfibergatan 6, Älvsjö

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

3 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

4 Anmälan av delegationsbeslut

5 Övriga anmälningsärenden:

A. Skrivelse från FH-rådet till idrottsnämnden angående användandet av medel för tillgänglighetsåtgärder. Dnr 03.03/1140/2018 B. Uppgradering av Hammarby IP, slutrapport C. Anläggande av konstgräsplan vid Axelsbergs bollplan, slutrapport D. Utomhusbad på Järvafältet, lägesrapport E. Medborgarförslag om Vinsta och Kälvesta bollplaner samt idrottshall i Kälvesta. Dnr 02.06.01.06/1138/2018 F. Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor

7 Fördelning av föreningsstöd 2019

8 Revidering av avgifter för ideella fritidsbåtklubbar

9 Yttrande över remiss - Motion om att satsa på den kommunala Örbyskolan F-9

§1 Godkännande av föredragningslista

§2 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§3 Val av justerare och tid för justering

§4 Anmälan av delegationsbeslut inom idrottsförvaltningen

§8 Revidering av avgifter för ideella fritidsbåtklubbar

§9 Yttrande över remiss – Motion om att satsa på den kommunala Örbyskolan F9