Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2020-04-21

Sammanträde 2020-04-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, lokal Glasbruket

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Förvaltningschefen informerar

5 Månadsrapport per mars 2020

7 Utdelning av ungdomsledarstipendier 2020

8 Pistmaskinsgarage i Ågesta

9 Mälarhöjdens IP, omklädningsrum, genomförandebeslut

12 Motion om kommungemensamt fastighetsbolag – svar på remiss från kommunstyrelsen

§1 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Förvaltningschefen informerar

§5 Månadsrapport per mars 2020

§8 Pistmaskinsgarage i Ågesta

§9 Mälarhöjdens IP, omklädningsrum, genomförandebeslut

§12 Motion om kommungemensamt fastighetsbolag – svar på remiss från kommunstyrelsen