Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2021-04-27

Sammanträde 2021-04-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

A. Delegationsbeslut 210305
B. Delegationsbeslut 210319
C. Delegationsbeslut 210406
D. Delegationsbeslut 210415

3 Anmälningsärenden:

A. Protokoll från idrottsnämndens funktionshindersråd
B. Idrottsförvaltningens hantering av inkomna medborgarförslag
C. Medborgarförslag om att bygga en idrottshall anpassat för basket på Kungsholmen
D. Kontorsyttrande av remissen Betänkande Havet och människan
E. Mälarhöjdens IP, personal och omklädningsbyggnad, lägesrapport
F. Detaljplan för del av fastigheten Enskede gård 1:1 vid Steningeparken

4 Månadsrapport per mars

7 Svar på medborgarförslag - Krattor vid Söderbysjön

8 Svar på medborgarförslag - Specialöppettider för pensionärer på Forsgrénska

9 Svar på medborgarförslag - Inrättande av Fritidsbank vid parklekarna

11 Anläggning av konstgräsplan på Kvickentorps BP, genomförandebeslut

12 Motion om tillgänglighet och trafiksäkerhet kring Järvafältet - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Svar på skrivelse från V och S om tillgänglighetsanpassning vid uthyrning av skolans idrottslokaler

14 Extra stöd för sommaraktiviteter 2021

15 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen

§4 Månadsrapport per mars 2021

§7 Svar på medborgarförslag – Krattor vid Söderbysjön

§8 Svar på medborgarförslag - Specialöppettider för pensionärer på Forsgrénska

§9 Svar på medborgarförslag - Inrättande av en Fritidsbank på Östermalm

§11 Anläggning av konstgräsplan på Kvickentorps BP, genomförandebeslut

§12 Motion om tillgänglighet och trafiksäkerhet kring Järvafältet - svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Svar på skrivelse från V och S om tillgänglighetsanpassning vid uthyrning av skolans idrottslokaler

§14 Extra stöd för sommaraktiviteter

§15 Förvaltningschefen informerar