Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2021-05-25

Sammanträde 2021-05-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

A. Delegationsbeslut 210427
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Anmälningsärenden:

A. Protokoll från idrottsnämndens funktionshindersråd
B. Gubbängens sportfält, lägesrapport
C. Detaljplan för Tenstadalens dagvattenpark, del av Akalla 4:1 m.fl. vid kvarteret Öper i stadsdelarna Tensta och Solhem

7 Svar på uppdrag avseende fler bokningsbara vinterplaner

8 Svar på skrivelse från V om systematiskt renoveringsarbete

9 Svar på skrivelse från V om solcellsutbyggnad i fastighetsbestånd

10 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen

§7 Svar på uppdrag avseende fler bokningsbara vinterplaner

§10 Förvaltningschefen informerar