Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2021-06-22

Sammanträde 2021-06-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

A. Delegationsbeslut 210514
B. Delegationsbeslut 210528
C. Delegationsbeslut 210526

3 Anmälningsärenden:

A. Svar på medborgarförslag om fler tillfälliga parkeringsmöjligheter vid Hammarbybacken
B. Svar på medborgarförslag om att utöka spolningen av isen vid Eriksdalshallen
C. Svar på detaljplan avseende del av Sätra 2:1 intill kv. Konduktören
D. Renovering av Spånga bad, slutrapport
E. Gärdets sportfält - anläggning av två 11-spelsplaner med hybridgräs, lägesrapport

4 Månadsrapport per maj 2021

7 Extra hyresstöd till föreningar med egna lokaler

9 Kristinebergs IP - upprustning av läktare samt nytt konstgräs, genomförandebeslut

10 Avsiktsförklaring för idrottsändamål inom Herbariet 2 med Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB

11 Samverkansavtal för idrotts- och skoländamål inom Sätra IP och Vårbergs IP med Hemsö Fastighets AB

12 Stockholms stads EU-policy - Revidering 2021 - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Svar på medborgarförslag - Kamerainstallationer i idrottshallar

15 Svar på skrivelse från S om att öppna upp för fler idrottshallar i Kristineberg

16 Svar på skrivelse från V om hyresstöd till föreningar inhyrda hos privata hyresvärdar

18 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen

§4 Månadsrapport per maj 2021

§7 Extra hyresstöd 2021 till föreningar med egna lokaler

§9 Kristinebergs IP – upprustning av läktare samt nytt konstgräs, genomförandebeslut

§10 Avsiktsförklaring för idrottsändamål inom Herbariet 2 med Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB

§11 Samverkansavtal för idrotts- och skoländamål inom Sätra IP och Vårbergs IP med Hemsö Fastighets AB

§12 Stockholms stads EU-policy - Revidering 2021 - svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Svar på medborgarförslag - Kamerainstallationer i idrottshallar

§15 Svar på skrivelse från S om att öppna upp för fler idrottshallar i Kristineberg

§16 Svar på skrivelse från V om hyresstöd till föreningar inhyrda hos privata hyresvärdar

§18 Förvaltningschefen informerar