Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2021-11-23

Sammanträde 2021-11-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådets protokoll oktober
B. Medborgarförslag om beachhandbollsplaner på Skarpnäcks sportfält och Kärrtorps idrottsplats
C. Svar på detaljplan om nytt bostadshus i stadsdelen Ladugårdsgärdet

3 Månadsrapport per oktober

4 Idrottsnämndens sammanträdestider för 2022

5 Inhyrning av idrottslokaler i Gjutmästaren 6, Ulvsunda. Inriktningsbeslut

6 Ny omklädnad- och servicebyggnad på Ängby Södra BP. Inriktningsbeslut

7 Ombyggnad av omklädningsbyggnad tillhörande ishall på Grimsta IP. Genomförandebeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§3 Månadsrapport per oktober

§4 Idrottsnämndens sammanträdestider för 2022

§5 Inhyrning av idrottslokaler i Gjutmästaren 6, Ulvsunda.

§6 Ny omklädnad- och servicebyggnad på Ängby Södra BP.

§7 Ombyggnad av omklädningsbyggnad tillhörande ishall på

§8 Förvaltningen informerar