Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2022-04-26

Sammanträde 2022-04-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut: A. Öppettider på Farsta sim- och idrottshall B. Öppettider på Högdalens sim- och idrottshall C. Öppettider på Sandsborgsbadet

3 Anmälningsärenden: A. Funktionshinderrådets protokoll för mars B. Planärende på samråd Alviks strand, Alvik 1:18 m.fl. C. Svar på kontorsremiss av förslag till riktlinjer för anläggande av laddinfrastruktur i befintlig bebyggelse D. Svar på kontorsremiss av Stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald: Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck E. Svar på medborgarförslag om padelbanor

4 Månadsrapport per mars

5 Stöd till Stockholm Pride

7 Högdalens BP, 11-spels konstgräsplan, multisportyta med ispist samt servicebyggnad, Örby 4:1, inriktningsbeslut

8 Nya löparbanor på Stockholms Stadion, inriktnings- och genomförandebeslut

9 Ny idrottsplats - Bällsta IP, Riksby 1:3, reviderat utredningsbeslut

10 Renovering och utveckling av Älvsjöbadet, Älvsjö 1:1, genomförandebeslut

11 Hägerstensåsens BP, ny servicebyggnad, genomförandebeslut

12 Förslag till strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor

15 Nya ishallar på Sätra IP

16 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av delegationsbeslut

§4 Månadsrapport per mars

§5 Stöd till Stockholm Pride

§6 Revisionsrapport – Bidrag till ideella föreningar nr 3/2022

§7 Högdalens BP, 11-spels konstgräsplan, multisportyta med

§8 Nya löparbanor på Stockholms Stadion, inriktnings- och

§9 Ny idrottsplats – Bällsta IP, Riksby 1:3, reviderat

§10 Renovering och utveckling av Älvsjöbadet, Älvsjö 1:1,

§11 Hägerstensåsens BP, ny servicebyggnad,

§12 Förslag till strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande

§13 Kajstrategi för Stockholms stad - Svar på remiss från

§14 Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar -

§15 Nya ishallar på Sätra IP

§16 Förvaltningschefen informerar