Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2022-06-14

Sammanträde 2022-06-14

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset, Virvelvinden

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälningsärenden: A. Funktionshinderrådets protokoll för maj B. Skrivelse om förlängning av Ågesta konstsnöspår C. Skrivelse om Eriksdalshallen D. Skrivelse om tillgång till förråd vid fotbollsplaner

3 Yttrande över revisionens revisionsrapport 2021 för idrottsnämnden

6 Upphandling av lokalvård till Eriksdalsbadet

9 Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor

10 7-spelsplan med underliggande ispist samt omklädning- och servicebyggnad, Aspuddens IP, Aspudden 2:1, genomförandebeslut

11 Ny servicebyggnad på Vårbergs IP, Skärholmen 2:1, inriktningsbeslut

12 Ny ishall på Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1, genomförandebeslut

13 Renovering och utveckling av Kampementsbadet, inriktningsbeslut

14 Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet, Eriksdalsbadet 1, inriktningsbeslut

15 Tillbyggnad av omklädningsrum på Farsta ridanläggning 2:1, genomförandebeslut

16 Svar på skrivelse från C, M, L, MP, KD om Villkorstrappan

17 Svar på skrivelse från S - En ny kursstart för stadens simskola och tidigareläggning av öppning av stadens uppvärmda utomhusbad

18 Svar på samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Springbrunnen 1 och del av Grimsta 1:2 i stadsdelen Hässelby Gård

22 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

§2 Anmälningsärenden: A. Funktionshinderrådets protokoll för maj B. Skrivelse om förlängning av Ågesta konstsnöspår C. Skrivelse om Eriksdalshallen D. Skrivelse om tillgång till förråd vid fotbollsplaner

§3 Yttrande över revisionens revisionsrapport 2021 för idrottsnämnden

§4 Föreningsstödsärende Djurgårdens skol IF

§5 Revidering av delegationsordning

§6 Upphandling av lokalvård till Eriksdalsbadet

§7 Svar på uppdrag om evenemangshall

§8 Stöd avseende båtbottentvättar

§9 Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor

§10 7-spelsplan med underliggande ispist samt omklädning- och servicebyggnad, Aspuddens IP, Aspudden 2:1, genomförandebeslut

§11 Ny servicebyggnad på Vårbergs IP, Skärholmen 2:1, inriktningsbeslut

§12 Ny ishall på Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1, genomförandebeslut

§13 Renovering och utveckling av Kampementsbadet, inriktningsbeslut

§14 Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet, Eriksdalsbadet 1, inriktningsbeslut

§15 Tillbyggnad av omklädningsrum på Farsta ridanläggning 2:1, genomförandebeslut

§16 Svar på skrivelse från C, M, L, MP, KD om Villkorstrappan

§17 Svar på skrivelse från S - En ny kursstart för stadens simskola och tidigareläggning av öppning av stadens uppvärmda utomhusbad

§18 Svar på samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Springbrunnen 1 och del av Grimsta 1:2 i stadsdelen Hässelby Gård

§19 Lokalt åtgärdsprogram för Trekanten

§20 Lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken

§21 Lokalt åtgärdsprogram för Flaten

§22 Förvaltningschefen informerar