Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2022-12-06

Sammanträde 2022-12-06

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådens gemensamma protokoll för november
B. Gärdets sportfält anläggning av två hybridplaner, Norra Djurgården 1:1, fastighetskontorets slutrapport
C. Svar på medborgarförslag om Eriksdalsbadet
D. Anmälan av medborgarförslag om basket på Kungsholmen
E. Anläggande av sedimentationsdamm i anslutning till befintlig dagvattenreningsanläggning i Magelungen - Svar på kontorsremiss
F. Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald: Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm svar på kontorsremiss
G. Svar på skrivelse till Vasalund IF om kommuntillhörighet

3 Sammanträdestider för idrottsnämnden 2023

4 Omläggning av friidrottsytor på Enskede IP, Enskede gård 1:1, inriktning- och genomförandebeslut

5 Idrottshall vid Bjursätragatan, Rågsved, (del av Älvsjö 1:1) utredningsbeslut

6 Renovering och utveckling av Gula Villan på Stora Mossens IP, del av Ulvsunda 1:1, genomförandebeslut

7 Upprustning av Kristinebergs IP, Kristinebergs slott 3, reviderat genomförandebeslut

8 Ombyggnad av omklädningsbyggnad tillhörande ishall på Grimsta IP, reviderat genomförandebeslut

9 Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer - Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Svar på skrivelse från C, M, L och KD om aktiviteter för tjejer i Järva

13 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av ordförande, justerare och tid för justering

§3 Sammanträdestider 2023 för idrottsnämnden

§4 Omläggning av friidrottsytor på Enskede IP, Enskede gård

§5 Idrottshall vid Bjursätragatan, Rågsved, del av Älvsjö 1:1,

§6 Renovering och utveckling av Gula Villan på Stora Mossens IP

§7 Upprustning av Kristinebergs IP, Kristinebergs slott 3

§8 Ombyggnad av omklädningsbyggnad tillhörande ishall på ishall på Grimsta IP, Grimsta 12. Reviderat genomförandebeslut

§9 Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer

§10 Lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån

§11 Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken

§12 Svar på skrivelse från C, M, L och KD om aktiviteter för tjejer i Järva

§13 Förvaltningschefen informerar