Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2023-04-25

Sammanträde 2023-04-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Serafen, lokal Gripenhielmska rummet - Hantverkargatan 2L

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

A. Begäran om förlängning av samordning av stadsbidragsansökan för fiskevård och tillsyn på f.d. Länskortets vatten m.m.

3 Anmälningsärenden:

12 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

§4 Underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 för idrottsnämnden

§5 Särskilt föreningsstöd vattenvaneträning och förberedande simskola

§6 Sänkt avgift för simskola i sex simhallar

§7 Inhyrning av idrottslokaler i Gjutmästaren 6, Ulvsunda

§9 Ny 11-spel konstgräsplan på Hagsätra IP, Älvsjö 1:1, inriktningsbeslut

§10 Ny 7-spel konstgräs, spontanidrottsyta och toalettbyggnad på Parkskolans BP, Farsta 2:1, inriktningsbeslut

§11 Förlängning av Ågesta konstsnöspår - svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Förvaltningschefen informerar