Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
11:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

6 Tertialbokslut 2 jämte prognos för 2014 (utsändes senare)

7 Rapporter

a. Verksamheten i Kapellskärs hamn b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare)

8 Övriga frågor

a. Nästa möte: torsdagen den 27 november 2014 kl.17.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Nynäshamns Mark AB

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.