Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2015-03-03

Sammanträde 2015-03-03

Datum
Klockan
11:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.

8 Rätt att teckna firma (utsänd)

9 Rapporter

a. Verksamheten i Kapellskärs hamn b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utdelas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Övriga frågor

a. Årsstämma: tisdagen den 21 april 2015 kl. 11.00 b. Styrelseseminarium: onsdagen den 22 april 2015 kl. 9.00 - torsdagen den 23 april 2015 kl. 15.00 c. Nästa styrelsemöte: tisdagen den 19 maj 2015 kl. 11.00

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.

§8 Rätt att teckna firma