Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2015-05-19

Sammanträde 2015-05-19

Datum
Klockan
11:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen
Bilagor till dagordning
Beslutade inköp KABHAB.pdf (30 kb)

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

6 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

7 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2015 (utsändes senare)

8 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

11 Rapporter

a. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

12 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 11.00

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

§5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

§6 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

§7 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2015 (utsändes senare)

§8 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)