Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2016-05-23

Sammanträde 2016-05-23

Datum
Klockan
11:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

5 Utseende av styrelsens sekreterare

7 Rätt att teckna firma och utlämnande av handlingar

8 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB

11 Rapporter

a. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (föredragande Per Ling-Vannerus)
b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

12 Övriga frågor

a. Nästa möte: måndagen den 26 september 2016 kl. 11.00

13 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§5 Utseende av styrelsens sekreterare

§7 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

§8 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB