Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2016-09-26

Sammanträde 2016-09-26

Datum
Klockan
11:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Rapporter

a. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsänd; föredragande Per Ling-Vannerus)
b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Övriga frågor

a. Nästa möte: torsdagen den 24 november 2016 kl. 17.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Nynäshamns Mark AB

9 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

§5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

§6 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2016 (utsänt)