Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2017-03-13

Sammanträde 2017-03-13

Datum
Klockan
11:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.

7 Rapporter

a. Verksamheten i Kapellskärs hamn

8 Övriga frågor

a. Studieresa 27-28 september 2017 b. Årsstämma: torsdagen den 27 april 2017 kl. 11.00 c. Nästa styrelsemöte: tisdagen den 30 maj 2017 kl. 11.00

9 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.