Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2017-09-26

Sammanträde 2017-09-26

Datum
Klockan
11:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2017 (utsänd)

6 Rapporter

a. Slutrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär Ärendet utgår
b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

7 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 21 november 2017 kl. 17.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Nynäshamns Mark AB

8 Mötets avslutande

2 (1) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS