Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2017-11-21

Sammanträde 2017-11-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

6 Budget 2018 för Kapellskärs Hamn AB(utsänd)

8 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Övriga frågor

10 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.