Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2018-05-20

Sammanträde 2018-05-20

Datum
Klockan
14:30
Plats
Kapellskärs Terminal

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.

6 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

8 Utseende av dataskyddsombud för Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

9 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

10 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

14 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

15 Övriga frågor

a. Nästa styrelsemöte: tisdagen den 2 oktober 2018 kl. 11.00

16 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänd)

§5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.

§6 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

§7 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2018 (utsänd)

§8 Utseende av dataskyddsombud för Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

§9 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

§10 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

§11 Attestordning 2018 - Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

§12 Internkontrollplan 2018-2019 (utsänd)

§13 Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar (utsänd)