Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2019-03-12

Sammanträde 2019-03-12

Datum
Klockan
11:00
Plats
Magasin 2 Frihamnsgatan 21-23

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Årsredovisning 2018 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2018 m.m. (utsändes senare)

6 Förslag till reviderade sammanträdestider 2019 (utsänd)

7 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

8 Rapporter

a. Verksamheten i Kapellskärs hamn

9 Övriga frågor

a. Årsstämma: Torsdagen den 25 april 2019 kl. 11.00 b. Styrelsekonferens: torsdagen den 11 april - fredagen den 12 april 2019 c. Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 22 maj 2019 kl. 11.00