Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2020-02-19

Sammanträde 2020-02-19

Datum
Klockan
11:00
Plats
Magasin 2 Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Årsredovisning 2019 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2019 m.m. (utsändes senare)

6 Projekt elanslutning, auto-mooring och passagerartorn m.m. (utsänd)

7 Rapporter

a. Verksamheten i Kapellskärs hamn b. Verksamheten i Stockholms Hamnar

8 Övriga frågor

a. Årsstämma: Tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 b. Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 27 maj 2020 kl. 11.00