Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2020-10-07

Sammanträde 2020-10-07

Datum
Klockan
11:00
Plats
Magasin 2 Frihamnen

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare )

5 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs

6 Vision 2030 Stockholm Hamnar (utsänd)

7 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

8 Övriga frågor

a. Nästa möte: onsdagen den 9 december 2020 kl. 17.00.