Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2020-12-09

Sammanträde 2020-12-09

Datum
Klockan
14:00
Plats
På distans samt Magasin 2, Frihamnen

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Förslag till sammanträdestider 2021 (utsänt)

6 Väsentlighets- och riskanalys samt Internkontrollplan 2021 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)

7 Inköp av terminaltruckar till hamnarna i Kapellskär, Stockholm Norvik och Nynäshamn; Investeringsbeslut (utsänt)

8 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

9 Övriga frågor

a. Halvdags styrelsekonferens 27 januari 2021.
b. Nästa möte: 24 februari 2021 kl. 11.00