Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2021-01-27

Sammanträde 2021-01-27

Datum
Klockan
Plats

3 Föregående protokoll ( inte utsänt )

4 Utnämning av dataskyddsombud (utsänd)

5 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

6 Övriga frågor

a. Nästa möte : O nsdagen den 24 februari 2021 kl . (framgår av kallelse).