Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2021-02-24

Sammanträde 2021-02-24

Datum
Klockan
08:00
Plats
Magasin 2 Frihamnen samt på distans

Vänligen notera ändrad tid!

3 Föregående protokoll (utsänd)

5 Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2020 (utsänd)

6 Överlåtelse av två byggnader till Norrtälje kommun (utsänd)

7 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

8 Övriga frågor

a. Årsstämma: Onsdagen den 28 april 2021 kl. 11.00 (eventuellt med
efterföljande lunch).
b. Nästa styrelse möte: Onsdagen den 26 maj 2021 kl. 11.00 (ändring av tid
anges i kallelse).