Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde i Kapellskärs Hamn AB 2021-10-06

Sammanträde i Kapellskärs Hamn AB 2021-10-06

Datum
Klockan
08:00
Plats
Frihamnen, Magasin 2, samt digitalt - Vänligen notera tiden!

Notera att även detta sammanträde sker digitalt samt att sammanträdestiden är kl. 08.00, s Läs mer...e
information i kallelsen!

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Årsrapport 2020 Stockholms Hamnar – Dataskyddsförordningen (utsänd)

6 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

8 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson )

9 Övriga frågor

a. Nästa möte: onsdagen den 8 december 2021 kl. 17.00 samt eventuellt med
efterföljande middag beroende på smittläget.