Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde i Kapellskärs Hamn AB 2022-02-23

Sammanträde i Kapellskärs Hamn AB 2022-02-23

Datum
Klockan
08:00
Plats
På distans (samt eventlokalen Port view i Värtaterminalen)

Vänligen notera tiden!

3 Föregående protokoll (utsänd)

5 Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2021 (utsänd)

6 Utveckling av kaj 4 och 5 i Kapellskärs hamn; investeringsbeslut (utsänd)

7 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

8 Övriga frågor

a. Styrelsekonferens Åbo: Måndag den 28 mars (avgång till Åbo på kväll en ) till
och med onsdag 30 mars (ankomst tidig kväll). Information sänds ur separat . 2 (2)
b. Årsstämma: Torsdagen den 28 april 2022 kl. 11.00 (eventuellt med
efterföljande lunch).
c. Nästa styrelse möte: Onsdagen den 25 maj 2022 kl. 11.00 (ändring av tid
anges i kallelse).