Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde i Kapellskärs Hamn AB 2022-05-25

Sammanträde i Kapellskärs Hamn AB 2022-05-25

Datum
Klockan
08:00
Plats
Lokalen Port View i Värtaterminalen, Värtahamnen samt på distans

VÄNLIGEN NOTERA TIDEN 08.00

För det fall du är sjuk eller av annan anledning inte har m Läs mer...öjlighet att delta i styrelsemötet
på plats finns möjlighet till deltagande på distans. Kallelse med länk för digital anslutning
till möte skickas per e-post.

Förhinder/återbud: anmäls till Angeliqa Karlernäs (angeliqa.karlernas@stockholmshamnar.se).

3 Föregående protokoll (utsänd)

4 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

7 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2021 (utsänd)

8 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

9 Övriga frågor

a. Nästa styrelse möte: tisdagen den 5 oktober 2022 kl. 11.00 (ändring av tid
anges i kallelse).