Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-10-14

Sammanträde 2013-10-14

Datum
Klockan
Plats

1 Justering.

2 Nr 2013:6 av Tomas Rudin (S) om målen för bostadsbyggande i Stockholm. RIII

Dnr 316-292/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2013:13 av Inger Stark (V) om den ideella föreningen Albatross. RIV

Dnr 321-441/2013 (framställd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2013:14 av Jan Valeskog (S) om stadens ansvar för bygglov mm. som upplevs som integritetskränkande av boende i fastigheten Bulten 19, vid Hornstull. RIII

Dnr 319-563/2013 (framställd 29/4, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2013:15 av Roger Mogert (S) om Projekt Vinternatt. RVII

Dnr 325-564/2013 (framställd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2013:16 av Tomas Rudin (S) om de kraftigt minskande resurserna till kultur i Stockholms stad. RVIII

Dnr 328-700/2013 (framställd 27/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2013:17 av Eivor Karlsson (MP) om att missförhållanden inom äldrevården måste rapporteras och registreras. RV

Dnr 327-858/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2013:18 av Awad Hersi (MP) om samarbete med fristående skolor för utveckling av skolor i Järva. RIV

Dnr 322-859/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2013:19 av Karin Rågsjö (V) om jobbtorgens utbildningssatsningar. RII

Dnr 331-860/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2013:20 av Roger Mogert (S) om X-CONS boende i Vinsta. RVII

Dnr 325-861/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2013:21 av Mirja Räihä (S) om utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. RV

Dnr 210-862/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2013:22 av Rana Carlstedt (S) om återställning av bollplaner och idrottsplatser efter vinterns snödumpning. RII

Dnr 329-864/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2013:23 av Mats Berglund (MP) om konstverket Hyenor vid Stureplan. RII

Dnr 328-951/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2013:24 av Mats Berglund (MP) om hanteringen av kulturmiljövärden vid Slussen. RIII

Dnr 311-952/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2013:25 av Ann-Margarethe Livh (V) om hur arbetsmarknaden i Stockholm hårdnar och oseriösa företag skor sig på redan utsatta människor. RV

Dnr 331-972/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2013:26 av Jan Valeskog (S) om stadens passivitet när det gäller byggande av tunnelbana till Hagastaden. RII

Dnr 314-973/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2013:27 av Jan Valeskog (S) om den beräknade bristen på 131 000 bostäder i länet år 2030. RI

Dnr 316-974/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2013:28 av Emilia Bjuggren (S) om fritiden för barn och unga i Hjulsta. RV

Dnr 324-975/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2013:29 av Jan Valeskog (S) om förestående nedläggning av 11-mannaplan på Stadshagens IP. RIII

Dnr 328-976/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2013:30 av Åsa Jernberg (MP) om barnomsorg på obekväm arbetstid. RI

Dnr 321-1035/2013 (framställd 23/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2013:31 av Eivor Karlsson (MP) om elevernas och resursskolornas problem. RIV

Dnr 322-1293/2013 (framställd 23/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

22 Nr 2013:32 av Karin Rågsjö (V) om skillnaden i trygghet mellan olika delar av staden. RI

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

28 Utl. 2013:129 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1 januari - 20 oktober 2014.

29 Utl. 2013:130 Val av andre vice ordförande i krisledningsnämnden till det sammanträde då val förrättas nästa gång.

Rotel I

30 Utl. 2013:119 Gemensamma principer för hyressättning av Stockholms stads förskolor hos AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder.

31 Utl. 2013:131 Förslag till valdistriktsindelning vid valet till Europaparlamentet och de allmänna valen år 2014.

32 Utl. 2013:132 Förslag till valkretsindelningen i Stockholm vid valet till kommunfullmäktige år 2014.

33 Utl. 2013:134 Förslag till genomförande av Open Stockholm Award 2014.

34 Utl. 2013:135 Arvodering av förtroendevald.

Rotel I V

35 Utl. 2013:120 Överenskommelse om exploatering med NCC Property 16 AB avseende uppförande av kommersiell fastighet i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun, med överlåtelse av del av fastigheten Vasastaden 1:16 (kv Isotopen).

36 Utl. 2013:133 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Norrmalm 1:131, Karl Staaffs Park, på Norrmalm till Eriksberg Exploaterings AB.

Rotel I VI

37 Utl. 2013:121 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling.

Rotel III

38 Utl. 2013:122 Detaljplan för del av fastigheterna Grimsta 1:2 och Råcksta 1:21 i stadsdelen Råcksta i Stockholm, Dp 2010-04206-54.

39 Utl. 2013:123 Detaljplan för områden vid Grycksbovägen, Enskedevägen, m.fl. i stadsdelarna Svedmyra och Stureby, Dp 2009-16992-54.

40 Utl. 2013:136 Energiplan för Stockholm.

Rotel IV

41 Utl. 2013:137 Stockholms stads förskoleprogram - Framtidens förskola.

42 Utl. 2013:138 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013.

Rotel VI

43 Utl. 2013:139 Biogasstrategi för Stockholms stad. Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

44 Utl. 2013:140 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen. Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

45 Utl. 2013:5. Om den könssegregerade arbetsmarknaden i Stockholms stad. Motion (2011:25) av Ann-Margarethe Livh (V). RVII

Dnr 331-636/2011 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2013:55. Byggnation och upprustning av Nälstaskolan i Vällingby. Motion (2012:16) av Jan Valeskog och Kaj Nordquist (båda S). RIV

47 Utl. 2013:66. Avpolitisering av stödet till Nobelmuseet. Motion (2012:8) av Mats Berglund (MP). RVIII

48 Utl. 2013:67. Nya samlingslokaler, ett Folkets hus, i Hammarby Sjöstad. Motion (2012:29) av Tomas Rudin och Karin Gustafsson (båda S). RVIII

49 Utl. 2013:68. Användning av Riddersviksparken och den mark som står till ingen nytta efter nedläggning av plantskolan i Hässelby villastad. Motion (2012:35) av Kaj Nordquist och Tomas Rudin (båda S). RI

Dnr 324-947/2012 (bordlagd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2013:69. Sänkt rösträttsålder i kommunvalet 2014. Motion (2012:65) av Åsa Jernberg (MP). RI

51 Utl. 2013:70. Möjligheten att skapa föreningsdrivna odlingslottsområden av grönmark kring flerfamiljshus samt skapandet av kolonilottsområden. Motion (2012:28) av Tomas Rudin, Bengt Sandberg och Maria Östberg Svanelind (alla S). RI

52 Utl. 2013:71. Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa. Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V). RII

53 Utl. 2013:72. Stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar. Motion (2012:2) av Jan Valeskog (S). RII

54 Utl. 2013:73. Frekvent upptagning av sand från hårt trafikerade gator samt införande av nya städmaskiner i Stockholm. Motion (2012:3) av Jan Valeskog (S). RII

55 Utl. 2013:74. Metoder för att vara konstaterat bäst i världen. Motion (2012:36) av Kaj Nordquist (S). RVII

Dnr 326-949/2012 (bordlagd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2013:86. Utredning av förutsättningar för att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för boende och företagande

Motion (2012:63) av Maria Hannäs (V). RI
Dnr 302-1722/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Utl. 2013:87. Program för gröna skyskrapor i Stockholm. Motion (2012:4) av Tomas Rudin (S). RIII

58 Utl. 2013:88. Krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras. Motion (2012:17) av Jan Valeskog (S). RIII

59 Utl. 2013:89. En trygghetskarta för Stockholm. Motion (2012:15) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RIII

60 Utl. 2013:90. Inrättande av kombolägenheter i Stockholm. Motion (2012:6) av Emilia Bjuggren m.fl. (S). RV

61 Utl. 2013:91. Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram. Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V). RV

62 Utl. 2013:92. Föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler. Motion (2012:31) av Tomas Rudin, Gunnar Sandell och Emilia Bjuggren (alla S). RV

63 Utl. 2013:93. En mer positiv attityd till gatukonst och graffiti. Motion (2012:37) av Mats Berglund (MP). RVIII

64 Utl. 2013:104. En träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm. Motion (2012:66) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP). RIII

65 Utl. 2013:97. Skapandet av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar. Motion (2012:49) av Emilia Bjuggren och Jari Visshed (båda S). RIV

66 Utl. 2013:94. Förbättringar av stadens föreningstavlor. Motion (2012:42) av Maria Hannäs (V). RI

67 Utl. 2013:96. Stående avsättning av budget för samverkans-utveckling av City. Motion (2012:45) av Tomas Rudin (S). RI

68 Utl. 2013:105. Promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen. Motion (2012:64) av Tomas Rudin (S) RI

69 Utl. 2013:106. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50) av Roger Mogert (S). RI

70 Utl. 2013:107. Öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i city, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla Brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan. Motion (2013:19) av Tomas Rudin (S). RI

71 Utl. 2013:112. Upprättandet av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs bollplan. Motion (2013:6) av Salar Rashid och Malte Sigemalm (båda S). RIII

72 Utl. 2013:113. Byggandet av ett fotbollstält över ersättningsplanen till Bellevues 7-mannaplan. Motion (2013:27) av Jan Valeskog (S). RIII

73 Utl. 2013:114. Ett fritidshemslyft i Stockholms stad. Motion (2012:61) av Per Olsson och Åsa Jernberg (båda MP). RIV

74 Utl. 2013:115. Anslag av resurser så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård. Motion (2012:60) av Kaj Nordquist (S). RV

75 Utl. 2013:116. Sänkning av bostadsförmedlingens avgifter för student- och ungdomsbostäder. Motion (2013:9) av Jackie Nylander (V). RV

76 Utl. 2013:117. Handlingsplan mot barnfattigdom. Motion (2012:33) av Roger Mogert (S). RVII

77 Utl. 2013:118. Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj. Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S). RI

NYA MOTIONER, Rotel IV

78 Utl. 2013:124. Utformningen och namngivningen av nya lärartjänster i Stockholm. Motion (2012:74) av Jan Valeskog (S)

Rotel VII

79 Utl. 2013:125 Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP)

Rotel I

80 Utl. 2013:126. Studentbostäder på tunnelbanestationer. Motion (2012:48) av Tomas Rudin (S)

Rotel I III

81 Utl. 2013:127. Ett friskare Stockholm. Motion (2012:18) av Emilia Bjuggren och Gunnar Sandell (båda S)

Rotel III

82 Utl. 2013:128. Konstgräs kring Järvafältet. Motion (2012:44) av Emilia Bjuggren (S)

§2 Bordlagd interpellation

§3 Interpellation om den ideella föreningen Albatross (nr 2013:13) Dnr 321-441/2013

§4 Bordlagd interpellation

§5 Interpellation om Projekt Vinternatt (nr 2013:15) Dnr 325-564/2013

§6 Interpellation om de kraftigt minskande resurserna till kultur i Stockholms stad (nr 2013:16) Dnr 328-700/2013

§7 Bordlagda interpellationer

§10 Anmälda skrivelser

§11 Anmälan av ny ersättare

§15 Valärende (skrivelse 2013:7)

§16 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1 januari ­ 20 oktober 2014 (utl. 2013:129)

§17 Val av andre vice ordförande i krisledningsnämnden till det sammanträde då val förrättas nästa gång (utl. 2013:130)

§18 Gemensamma principer för hyressättning av Stockholms stads förskolor hos AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder (utl. 2013:119)

§19 Förslag till valdistriktsindelning vid valet till Europaparlamentet och de allmänna valen år 2014 (utl. 2013:131; skrivelse 2013:8)

§20 Förslag till valkretsindelningen i Stockholm vid valet till kommunfullmäktige år 2014 (utl. 2013:132¸skrivelse 2013:9)

§21 Förslag till genomförande av Open Stockholm Award 2014 (utl. 2013:134)

§22 Arvodering av förtroendevald (utl. 2013:135)

§23 Överenskommelse om exploatering med NCC Property 16 AB avseende uppförande av kommersiell fastighet i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun, med överlåtelse av del av fastigheten Vasastaden 1:16 (kv Isotopen) (utl. 2013:120)

§24 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Norrmalm 1:131, Karl Staaffs Park, på Norrmalm till Eriksberg Exploaterings AB (utl. 2013:133)

§25 Ändring i föredragningsordningen

§26 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling (utl. 2013:121)

§28 Detaljplan för del av fastigheterna Grimsta 1:2 och Råcksta 1:21 i stadsdelen Råcksta i Stockholm, Dp 2010-04206-54 (utl. 2013:122)

§29 Detaljplan för områden vid Grycksbovägen, Enskedevägen, m.fl. i stadsdelarna Svedmyra och Stureby, Dp 2009-16992-54 (utl. 2013:123)

§31 Stockholms stads förskoleprogram ­ Framtidens förskola (utl. 2013:137)

§32 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013 (utl. 2013:138)

§33 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl. 2013:140)