Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-09-17

Sammanträde 2007-09-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2007:15 av Malte Sigemalm (s) om barns möjlighet att utöva fysisk aktivitet. RVIII

3 Nr 2007:18 av Eivor Karlsson (mp) om resursskola för elever i behov av särskilt stöd. RIV

4 Nr 2007:19 av Eivor Karlsson (mp) om införande av en stadsövergripande policy mot mobbning i skolan. RIV

5 Nr 2007:21 av Inger Stark (v) om grundskolan och skolpengen som kommer att införas från 1 juli. RIV

6 Nr 2007:25 av Susanna Brolin (v) om flyktingbarnens skolgång. RIV

7 Nr 2007:29 av Jari Visshed (s) om upphandlingspolicyn. RI

8 Nr 2007:30 av Elisabeth Brandt Ygeman (s) om jobbgaranti. RVII

9 Nr 2007:33 av Mirja Räihä Järvinen (s) om investeringar i cykelbanor. RII

10 Nr 2007:38 av Roger Mogert (s) om vallöfte om jobb i offentlig sektor. RI

11 Nr 2007:39 av Inger Stark (v) om nedläggningen av Västbodaskolan. RIV

12 Nr 2007:40 av Teres Lindberg (s) om Simba. RVII

13 Nr 2007:41 av Mirja Räihä Järvinen (s) om nedläggningen av skolor i Rinkeby-Kista. RIV

14 Nr 2007:42 av Åsa Romson (mp) om utökningen av parkeringsplatser genom garageutbyggnader på Södermalm. RII

15 Nr 2007:43 av Torhild Lamo (v) om brister i samhällsekonomiska analysen av Förbifart Stockholm. RII

16 Nr 2007:44 av Torhild Lamo (v) om minskad klimatpåverkan i Stockholm. RIII

17 Nr 2007:46 av Maria Hannäs (v) om Årstaskogen. RII

18 Nr 2007:47 av Jan Valeskog (s) om Vanadisbadets framtid. RVIII

19 Nr 2007:48 av Jan Valeskog (s) om stadsbyggnadsborgarrådet tänker initiera en planansökan för Banvaktarbostaden i Fatbursparken. RII

20 Nr 2007:49 av Karin Rågsjö (v) om den orättvisa resursfördelningen för kostnaderna för ekonomiskt bistånd. RI

NYA INTERPELLATIONER

21 Nr 2007:50 av Teres Lindberg (s) om effekten av nya a-kasseregler. RI

22 Nr 2007:51 av Leif Rönngren (s) om samverkan mellan staden och landstinget avseende äldre. RVI

23 Nr 2007:52 av Leif Rönngren (s) om målen för äldreomsorgen antaget i budget för 2007 med inriktning för 2008 och 2009. RVI

24 Nr 2007:53 av Inger Stark (v) om avknoppning av ett helt förskoleområde inskränker andra föräldrars frihet att välja kommunal förskola. RIV

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel III

30 Utl. 2007:100. Överföring av fastigheten Kampementet 4 på Östermalm till Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut.

Rotel VII

31 Utl. 2007:101. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 4 2006.

Rotel I

32 Utl. 2007:102. Nya arkivregler för Stockholms stad.

33 Utl. 2007:103. Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar.

Rotel I+III

34 Utl. 2007:104. Överföring av stuveriverksamheten vid Stockholms Hamn AB till ett helägt dotterbolag.

Rotel II

35 Utl. 2007:105. Namn för gata inom stadsdelen Smedslätten – Ålstens Skogsväg.

36 Utl. 2007:106. Namn för gator inom stadsdelarna Liljeholmen, Årsta, Östberga, Västberga och Hammarbyhöjden – Årstabergssträckan och Sicklasträckan.

37 Utl. 2007:107. Namn för gata inom stadsdelen Skarpnäcks Gård – Länsrådsvägen.

NYA MOTIONER, Rotel III

38 Utl. 2007:108. Nytt bolag för produktion av miljövänlig el och alternativa bränslen. Motion av Viviann Gunnarsson och Christopher Ödmann (båda mp) (2001:86).

39 Utl. 2007:109. Högre miljökrav till sjöss. Motion av Svante Linusson (sp) (2002:55).

Rotel V

40 Utl. 2007:110. Slopande av lagen om särskilda skatteregler för äkta/oäkta bostadsrättsföreningar. Motion av Caroline Silverudd Lundbom och Björn Ljung (båda fp) (2005:22)

Rotel I+V

41 Utl. 2007:111. Stockholms stads tillvaratagande av kompetens inhämtad i utlandet som ett led i motverkande av diskriminering. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2004:44).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (244 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 17 september 2007 kl. 16.00

Justerat den 24 september 2007

Anslaget den 25 september 2007

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

 

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om barns möjlighet att utöva fysisk aktivitet (nr 2007:15)

Dnr 325-628/2007

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om barns möjlighet att utöva fysisk aktivitet.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, borgarrådet Sjöstedt, Mehdi Oguzsoy och Jari Visshed.

§4 Interpellation om resursskola för elever i behov av särskilt stöd (nr 2007:18)

Dnr 322-701/2007

Eivor Karlsson (mp) hade lämnat in en interpellation om resursskola för elever i behov av särskilt stöd.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, borgarrådet Edholm, Berit Kruse och Inger Stark.

§5 Interpellation om införande av en stadsövergripande policy mot mobbning i skolan (nr 2007:19)

Dnr 322-702/2007

Eivor Karlsson (mp) hade lämnat in en interpellation om införande av en stadsövergripande policy mot mobbning i skolan.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, Susanna Brolin, borgarrådet Edholm samt Emma Lindqvist.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 21, 25, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 och 49 för år 2007.

§7 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 42 på före­dragningslistan före punkt nr 25.

§8 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2007:50) av Teres Lindberg (s) om effekten av nya a-kasseregler
  Dnr 331-3309/2007;

 2. (2007:51) av Leif Rönngren (s) om samverkan mellan staden och landstinget avseende äldre
  Dnr 327-3310/2007;

 3. (2007:52) av Leif Rönngren (s) om målen för äldreomsorgen antaget i bud­get för 2007 med inriktning för 2008 och 2009
  Dnr 327-3311/2007;

 4. (2007:53) av Inger Stark (v) om avknoppning av ett helt förskoleområde inskränker andra föräldrars frihet att välja kommunal förskola
  Dnr 321-3312/2007;

 5. (2007:54) av Ann-Margarethe Livh (v) om ojämställda villkor för ideella organisationer
  Dnr 334-3491/2007.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Valsvek och jobbgarantin

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om valsvek och jobbgarantin.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 2. Övervikt och fetma i förorterna

Rebwar Hassan (mp) ställde en fråga om övervikt och fetma i förorterna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rebwar Hassan och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 3. Valfrihet inom äldreomsorgen på Södermalm

Åsa Hagelstedt (v) ställde en fråga om valfrihet inom äldreomsorgen på Söder­malm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Hagelstedt och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 4. Bör gallerian vid Odenplan stoppas?

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om gallerian vid Odenplan bör stoppas.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 5. Storleken på parkeringsböter

Torhild Lamo (v) ställde en fråga om storleken på parkeringsböter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Torhild Lamo och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 6. Långbrobergs servicehus

Eva Louise Erlandsson-Slorach (s) ställde en fråga om Långbrobergs servicehus.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eva Louise Erlandsson-Slorach och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 7. Angående vallöftet att skattebetalarnas pengar ska användas med ansvar och respekt

Teres Lindberg (s) ställde en fråga angående vallöftet att skattebetalarnas pengar ska användas med ansvar och respekt.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Axén Olin.


Fråga nr 8. Är det en ansvarsfull politik att sälja ut fastigheter under mark­nadsvärde?

Malte Sigemalm (s) ställde en fråga om det är en ansvarsfull politik att sälja ut fastigheter under marknadsvärde.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 9. Platsgaranti i barnomsorgen – ge kompensation till föräldrar om Stockholms stad inte kan ordna plats

Jari Visshed (s) ställde en fråga om platsgaranti i barnomsorgen – ge kompensa­tion till föräldrar om Stockholms stad inte kan ordna plats.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jari Visshed och borgarrådet Edholm.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.55 – 18.00.

§10 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 3 september

Beslut (3 september) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (8 december 2006) avseende nämndernas arbete med underlag till planering för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009 (Budget 2007).

Länsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 111-1001/2006

Regeringsbeslut

av den 23 augusti 2007

Beslut (23 augusti) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (12 juni 2006) i fråga om detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m.fl. i stadsdelen Åkeslund.

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-2159/2006


Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 10 september

Beslut (10 september) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (28 maj) avseende Friköpspris för småhustomträtter.

Länsrätten avslår yrkandet om inhämtande av yttrande från EU-kommissionen. Länsrätten avslår överklagandet i övrigt.

Dnr 302-1117/2007

Regeringsbeslut

av den 30 augusti 2007

Beslut (30 augusti) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (21 juni) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Sågverksgatan m.m. i stadsdelen Stureby i Stockholm kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

§11 Upprop

Kl. 18.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 24 september 2007 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Överföring av fastigheten Kampementet 4 på Östermalm till Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Genomförandebeslut (utl. 2007:100)

Dnr 302-1351/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:100 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om överföring av fastigheten Kampementet 4 på Östermalm till Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Överföringen av byggnaden på Kampementet 4, Kampementsgatan 2 på Ös­termalm, från fastighetsnämnden till Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns. Köpeskillingen uppgår till bokfört värde, 111,8 mnkr per den 1 oktober 2007.

§14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 4 2006 (utl. 2007:101)

Dnr 325-1300/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:101 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 4 2006.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Kristersson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndernas och socialtjänstnämndens rapportering av ej verk­ställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen godkänns.

§15 Nya arkivregler för Stockholms stad (utl. 2007:102)

Dnr 042-2020/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:102 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om nya arkivregler för Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Nya arkivregler för Stockholms stad enligt bilaga till utlåtandet antas.

 2. Kulturnämnden ges i uppdrag att utfärda riktlinjer för arkivreglernas til­lämpning.

 

§16 Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföre­ningar (utl. 2007:103)

Dnr 302-2196/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:103 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföre­ningar.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Åsa Romson, Mehdi Oguzsoy, Mirja Räihä Järvinen, Joakim Larsson, Anders Broberg, Björn Ljung och Ingvar Snees.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till socialdemo­kraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen, dock ej yrkandet om återremiss,

dels av Mehdi Oguzsoy (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Mirja Räihä Järvinens (s) och Mehdi Oguzsoys (v) gemensamma yrkande samt Åsa Romsons (mp) yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp Mehdi Oguzsoys (v) tilläggsyrkande. Vid proposi­tioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Friköpspriser för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföre­ningar ska beräknas enligt exploateringsnämndens beslut av den 14 maj 2007.

 2. Exploateringsnämnden bemyndigas att framdeles korrigera friköpspriset när det bedöms påkallat med hänsyn till prisutvecklingen på fastighets­marknaden.

§17 Överföring av stuveriverksamheten vid Stockholms Hamn AB till ett helägt dotterbolag (utl. 2007:104)

Dnr 023-1738/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:104 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överföring av stuveriverksamheten vid Stockholms Hamn AB till ett helägt dotterbolag.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Malte Sigemalm, Inge-Britt Lundin, Åsa Romson och Mehdi Oguzsoy.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (s) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Stockholms Hamn AB:s överföring av stuveriverksamheten i ett helägt bolag godkänns.

 2. Förslag till bolagsordning för Stockholms Frihamns AB under namnänd­ring godkänns (bilaga 3 till utlåtandet).

 3. Styrelse och lekmannarevisorer utses i Stockholms Frihamns AB under namnändring.

 4. Styrelsen för Stockholms Hamn AB ges i uppdrag att vidare bereda de frågor som är förknippade med överföringen av stuveriverksamheten till Stockholms Frihamns AB under namnändring.

§18 Namn för gata inom stadsdelen Smedslätten – Ålstens Skogsväg (utl. 2007:105)

Dnr 312-28/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:105 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gata inom stadsdelen Smedslätten – Ålstens Skogsväg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ålstens Skogsväg fastställs som namn för gata enligt bifogad karta till utlå­tandet.

§19 Namn för gator inom stadsdelarna Liljeholmen, Årsta, Östberga, Västberga och Hammarbyhöjden – Årstabergssträckan och Sicklasträckan (utl. 2007:106)

Dnr 312-29/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:106 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gator inom stadsdelarna Liljeholmen, Årsta, Östberga, Västberga och Hammarbyhöjden – Årstabergssträckan och Sicklasträckan.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Årstabergssträckan och Sicklasträckan fastställs som namn för delsträckor av (inom) Södra Länken enligt bifogade kartor till utlåtandet.

§20 Namn för gata inom stadsdelen Skarpnäcks Gård – Länsrådsvägen (utl. 2007:107)

Dnr 312-511/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:107 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gata inom stadsdelen Skarpnäcks Gård – Länsrådsvägen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Länsrådsvägen fastställs som namn för gata enligt bifogad karta till utlåtan­det.

§21 Motion om nytt bolag för produktion av miljövänlig el och alternativa bränslen (utl. 2007:108)

Dnr 004-1849/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:108 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Viviann Gunnarsson och Christopher Ödmann (båda mp) i vilken de fö­reslår bildandet av ett nytt bolag för produktion av miljövänlig el och alternativa bränslen.

Ordet innehades av Mats Lindqvist, Stellan Hamrin, Eva Louise Erlandsson-Slorach, borgarrådet Hamilton, Åsa Romson och Anders Broberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Lindqvist (mp) och Stellan Hamrin (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2001:86) av Viviann Gunnarsson och Christopher Ödmann (båda mp) avslås med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

§22 Motion om högre miljökrav till sjöss (utl. 2007:109)

Dnr 303-2971/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:109 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Svante Linusson (sp) i vilken han bl.a. föreslår att staden skall ställa högre miljökrav på båtar samt att staden gör en analys av de möjligheter som finns att minska utsläppen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2002:55) av Svante Linusson (sp) avslås med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

§23 Motion om slopande av lagen om särskilda skatteregler för äkta/oäkta bo­stadsrättsföreningar (utl. 2007:110)

Dnr 316-765/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:110 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Caroline Silverudd Lundbom och Björn Ljung (båda fp) i vilken de före­slår att Stockholms stad uppvaktar regering och riksdag för att slopa lagen om särskilda skatteregler för äkta/oäkta bostadsrättsföreningar.

Ordet innehades av Teres Lindberg, Paul Lappalainen, Susanna Brolin och Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2005:22) av Caroline Silverudd Lundbom och Björn Ljung (båda fp) besvaras med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

§24 Motion om Stockholms stads tillvaratagande av kompetens inhämtad i ut­landet som ett led i motverkande av diskriminering (utl. 2007:111)

Dnr 209-3569/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:111 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Paul Lappalainen (mp) i vilken han föreslår att en plan tas fram för hur kompetens inhämtad i utlandet kan tillvaratas i staden.

Ordet innehades av Paul Lappalainen, Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Livh, Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Alvendal.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Paul Lappalainen (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2004:44) av Paul Lappalainen (mp) är besvarad med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

§25 Interpellation om grundskolan och skolpengen som kommer att införas från 1 juli (nr 2007:21)

Dnr 322-854/2007

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Inger Stark (v) om grundskolan och skolpengen som kommer att införas från 1 juli.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Inger Stark, borgarrådet Edholm, Berit Kruse, borgarrådet Mogert och Cecilia Brinck.

§26 Interpellation om flyktingbarnens skolgång (nr 2007:25)

Dnr 322-906/2007

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Susanna Brolin (v) om flyktingbarnens skolgång.

Kommunfullmäktige hade den 26 mars 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Susanna Brolin och borgarrådet Edholm.

§27 Interpellation om jobbgaranti (nr 2007:30)

Dnr 331-1053/2007

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Elisabeth Brandt Ygeman (s) om jobbgaranti.

Kommunfullmäktige hade den 26 mars 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 7.

I debatten yttrade sig Elisabeth Brandt Ygeman, Karin Rågsjö samt borgarråden Kristersson och Mogert.

§28 Interpellation om minskad klimatpåverkan i Stockholm (nr 2007:44)

Dnr 303-2189/2007

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Torhild Lamo (v) om minskad klimatpåverkan i Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 3 september 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 8.

I debatten yttrade sig Torhild Lamo och borgarrådet Hamilton.

§29 Motioner

Under tiden 3 – 17 september 2007 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2007:33) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om åtgärdsplan för att genom­föra Funktionshindersombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbätt­ringsåtgärder inför 2010
  Dnr 326-3433/2007;

 2. (2007:34) av Åsa Romson (mp) om trafikmiljöplan för Hornstull
  Dnr 314-3465/2007.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.25.