Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-12-15

Sammanträde 2008-12-15

Datum
Klockan
14:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 14.00 behandlas interpellationer.
Kl. 15.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 16.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:18 av Karin Rågsjö (v) om resultaten av jobbtorgen. RI

3 Nr 2008:19 av Tomas Rudin (s) om moderaternas vallöfte om att införa en jobbgaranti. RI

4 Nr 2008:22 av Jan Valeskog (s) om problemen med värmeförsörjningen av nybildade bostadsrättsföreningar i områden med lokala fjärrvärmenät. RV

5 Nr 2008:28 av Inger Stark (v) om elevhälsovården i Stockholms stad. RIV

6 Nr 2008:31 av Yildiz Kafkas (mp) om Stockholms stads möjligheter att rädda Ågesta Gård och ridskolan. RVIII

7 Nr 2008:36 av Tomas Rudin (s) om idrottsföreningars möjligheter att låna Stockholms skollokaler för övernattning på helger. RVIII

8 Nr 2008:38 av Malte Sigemalm (s) om vårdnadsbidrag. RI

9 Nr 2008:39 av Abdo Goriya (s) om spardirektiv och utsatta barn. RI

10 Nr 2008:40 av Leif Rönngren (s) om kontroll av vård- och omsorgsverksamheter. RVI

11 Nr 2008:41 av Teres Lindberg (s) om oäkta föreningar och varför högern inte vågar stå för att de vill sälja allt. RV

12 Nr 2008:42 av Tomas Rudin (s) om stadens ekonomiska rådgivning gällande s.k. sub-primelån, privatlån med liten eller obefintlig säkerhet. RV

13 Nr 2008:43 av Abdo Goriya (s) om jobbgaranti. RI

14 Nr 2008:44 av Malte Sigemalm (s) om skolmatens kvalité i den galopperande inflationsekonomin. RIV

15 Nr 2008:45 av Karin Rågsjö (v) om ny hyressättning i Stockholms stad som gör funktionshindrade fattigare. RI

16 Nr 2008:46 av Roger Mogert (s) om utformningen av stadens utbildningskampanj om visionen "Stockholm i världsklass", till stadens anställda. RI

17 Nr 2008:47 av Jan Valeskog (s) om försämrad parkeringsmoral efter privatisering av övervakning samt acceptans av ersättning till privat p-bolag efter hur mycket man "lappar" bilar. RII

18 Nr 2008:48 av Jan Valeskog (s) om stadens kostnader för övertalighet och förtidspensioneringar på grund av privatiseringar av stadens verksamheter. RI

19 Nr 2008:49 av Mirja Räihä Järvinen (s) om stadens kostnader för långtidssjukskrivna. RI

NYA INTERPELLATIONER

20 Nr 2008:50 av Karin Rågsjö (v) om en socialtjänst som riskerar att haverera. RI

21 Nr 2008:51 av Yildiz Kafkas (mp) om rektorstillsättningen i Johannesskolan. RIV

22 Nr 2008:52 av Malte Sigemalm (s) om Asfaltsverket i Västberga. RII

23 Nr 2008:53 av Abebe Hailu (s) om vårdnadsbidrag. RI

24 Nr 2008:54 av Malte Sigemalm (s) om utbyte av gasspisar. RI

25 Nr 2008:55 av Malte Sigemalm (s) om alliansens beslut om att miljöförvaltningen ej ska utreda möjligheten till att fortsätta utbilda fastighetsägare i energieffektivisering och egenkontroll. RII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

31 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:12, i vad avser val av en ersättare i utbildningsnämnden, fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:14, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:15, i vad avser val av en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Mem. 2008:17, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:19, i vad avser val av två ledamöter i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i exploateringsnämnden, en ersättare i fastighetsnämnden, en ledamot i idrottsnämnden, en ledamot i kulturnämnden, två ledamöter och en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, fem ledamöter och fem ersättare i servicenämnden, två ledamöter och en ersättare i socialtjänstnämnden, en ledamot i stadsbyggnadsnämnden, tolv ledamöter, varav en ordförande, och sjutton ersättare i stadsdelsnämnder, två ledamöter i trafik- och renhållningsnämnden, två ledamöter och en ersättare i utbildningsnämnden, en ersättare i valnämnden och en ersättare i äldrenämnden.
Mem. 2008:21, i vad avser val av en ledamot i stiftelsen Hotellhem i Stockholm och en ledamot i stiftelsen Stockholm Water Foundation.
Mem. 2008:22, i vad avser val av en ersättare i kommunstyrelsen och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Utl. 2008:202, i vad avser val av fyra ledamöter och tre ersättare i Brandförbundet.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

32 Mem. 2008:23. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel I

33 Utl. 2008:204. Övergripande mål, inriktning och riktlinjer för det internationella arbetet - Internationell strategi. Ett konkret demokratisamarbete med staden Suleimanya i irakiska Kurdistan. Motion av Christer Öhgren (mp) (2001:71).

34 Utl. 2008:205. Införande av gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster.

35 Utl. 2008:206. Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål i området Brovakten vid kvarteret Glädjen i Stadshagen med KB Myran nr 316, Wallenstam AB. Genomförandebeslut.

36 Utl. 2008:207. Arvodering av vissa förtroendevalda.

Rotel I+II

37 Utl. 2008:208. Avtal mellan Stockholms stad och AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad om nyttjande av tunnlar.

Rotel I+V

38 Utl. 2008:209. Försäljning av aktierna i AB Vitgatan, dotterbolag till AB Familjebostäder, och AB Björnstjärnan, dotterbolag till Stockholmshem AB, till Primula Byggnads AB. Hemställan från Stockholms Stadshus AB.

Rotel II

39 Utl. 2008:210. Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009. Genomförandebeslut.

40 Utl. 2008:211. Avfallstaxa 2009. Att gälla från den 1 januari 2009.

Rotel III

41 Utl. 2008:212. Försäljning av Stora Uringe gård, fastigheterna Stora Uringe 3:1, Iselsta 1:2, Iselsta 1:3 och del av Norrga 3:1 i Botkyrka kommun.

42 Utl. 2008:213. Försäljning av Brandalsund, fastigheterna Södertälje Brandalsund 1:1, 1:7, 10-14, Ytterjärna-Berga 3:3 och del av Ytterjärna-Berga 3:8 i Södertälje kommun.

BORDLAGDA MOTIONER

43 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

44 Utl. 2008:59. Dricka vanligt vatten. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32). RII

45 Utl. 2008:60. Mot nollning. Motion av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) (2007:35). RIV

46 Utl. 2008:76. Stockholm som filmhuvudstad. Motion av Roger Mogert (s) (2007:25). RVIII

47 Utl. 2008:77. "Intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:54). RII

48 Utl. 2008:78. Renare stad - "dags att göra något åt Lortstockholm". Motion av Börje Vestlund (s) (2001:69). RII

49 Utl. 2008:80. Förbättring av romers situation. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2007:1). RI

50 Utl. 2008:81. Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:30). Försöksverksamhet under två år med fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år. Hemställan från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd. RVI

51 Utl. 2008:96. Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2007:36). RII

52 Utl. 2008:97. En bilfri innerstad. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:42). RII

53 Utl. 2008:98. Ökat stöd till familjehem. Motion av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:20). RI

54 Utl. 2008:99. Användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:11). RI+II

55 Utl. 2008:115. Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:7). RI

56 Utl. 2008:116. Ny bytesstation för Citybanan - bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:38). RII

57 Utl. 2008:117. Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) (2007:40). RII

58 Utl. 2008:141. Uppkallande av plats till minne av Albert Aronson. Motion av Barry Andersson (s) (2001:65). Namnsättning efter Albert Aronson. Albert Aronsons Torg. RIII

Dnr 312-1538/2001, 312-1676/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

59 Utl. 2008:142. Uppkallande av en gata eller plats efter Gösta Bohman. Motion av Bo Bladholm (m) (2003:25). Namnsättning efter Gösta Bohman. Gösta Bohmans Plats. RIII

Dnr 312-3326/2003, 312-1678/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

60 Utl. 2008:143. Inrättande av ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:31). RII

61 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14). RIV+I

62 Utl. 2008:145. "Rättvisemärkning" av krogar som inte diskriminerar. Motion av Ann-Margarethe Livh och Jackie Nylander (båda v) (2007:3). RI

63 Utl. 2008:146. En ny inriktning behövs inom den sociala familjevården - vi måste arbeta för fler svenska adoptioner! Motion av Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v) (2008:3). RI

64 Utl. 2008:147. Anläggning av sandstrand/badplats vid Magelungens utlopp i Farsta strand. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:15). RVIII

65 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

66 Utl. 2008:155. Nationalstadsparken - ta vara på Stockholms pärla. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:65). RIII

67 Utl. 2008:156. Brottsofferjour för hemlösa. Motion av Stefan Nilsson och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:39). RI

68 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

69 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

70 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

71 Utl. 2008:177. Stadens korttidsboenden. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:2). RVI

72 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

73 Utl. 2008:179. Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats). Motion av Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida (båda mp) (2008:1). RI

74 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

75 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

76 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

77 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

78 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

79 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

80 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

81 Utl. 2008:187. Bevarande av stadens front mot vattnet. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (1999:15). RIII

82 Utl. 2008:191. Principer inför detaljplanearbetet av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken. Motion av Jan Valeskog (s) (2007:41). RIII

83 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

84 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

NY MOTION, Rotel I

85 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22).

NY INTERPELLATION

86 Nr 2008:56 av Ann-Margarethe Livh (v) om frånvaron av handikappolitiska mål och åtaganden i verksamhetsplanerna. RI

§2 Interpellation om resultaten av jobbtorgen (nr2008:18)

Dnr 331-1162/2008

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om resultaten av jobbtorgen.

Kommunfullmäktige hade den 12 maj 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö, Abdo Goriya samt borgarrådet Nordin.

§3 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av interpellation nr 2008:19.

§4 Interpellation om problemen med värmeförsörjningen av nybildade bostadsrättsföreningar i områden med lokala fjärrvärmenät (nr2008:22)

Dnr 316-1170/2008

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om problemen med värmeförsörjningen av nybildade bostadsrättsföreningar i områden med lokala fjärrvärmenät.

Kommunfullmäktige hade den 12 maj 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Larsson.

§6 Interpellation om spardirektiv och utsatta barn (nr2008:39)

Dnr 325-2450/2008

Abdo Goriya (s) hade lämnat in en interpellation om spardirektiv och utsatta barn.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Abdo Goriya, Karin Rågsjö, Eivor Karlsson samt borgarrådet Nordin.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 19, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 och 49 för år 2008.

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 21 på före­dragningslistan före punkt nr 20 samt punkt nr 86 före punkt nr 26.

§9 Avskriven interpellation

Yildiz Kafkas (mp) hade återkallat interpellation nr 2008:51 om rektorstillsättningen i Johannesskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2008:50) av Karin Rågsjö (v) om en socialtjänst som riskerar att have­rera
  Dnr 325-2796/2008;

 2. (2008:52) av Malte Sigemalm (s) om Asfaltsverket i Västberga
  Dnr 314-2798/2008;

 3. (2008:53) av Abebe Hailu (s) om vårdnadsbidrag
  Dnr 321-2799/2008;

 4. (2008:54) av Malte Sigemalm (s) om utbyte av gasspisar
  Dnr 319-2800/2008;

 5. (2008:55) av Malte Sigemalm (s) om alliansens beslut om att miljöför­valtningen ej ska utreda möjligheten till att fortsätta utbilda fastighets­ägare i energieffektivisering och egenkontroll
  Dnr 315-2801/2008;

 6. (2008:56) av Ann-Margarethe Livh (v) om frånvaron av handikappoli­tiska mål och åtaganden i verksamhetsplanerna
  Dnr 326-2827/2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Maria Ungdoms framtid

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om Maria Ungdoms framtid.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Varierande kostnader för skolmaten

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om varierande kostnader för skolmaten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 3. Frivilliga organisationer

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om frivilliga organisationer.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. Unga i bostadskön

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om unga i bostadskön.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 5. Barnperspektivet inom socialtjänsten

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om barnperspektivet inom socialtjänsten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Nordin.


Fråga nr 6. Kommunens uppföljningsansvar

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om kommunens uppföljningsansvar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

Fråga nr 7. Varumärket Stockholm

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om varumärket Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 8. Resurser till Lugna Gatan

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om resurser till Lugna Gatan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Nordin.

§12 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 2 december 2008 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ersättare efter Fredrika Bernadotte (m) hade utsetts Anders Blom (m).

§13 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsrättens beslut

av den 27 november 2008

Beslut (27 november) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (28 februari) avseende budget 2007.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Dnr 111-1001/2006

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 8 december 2008

Beslut (8 december) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (2 oktober) mål nr 22263-08

Länsrätten avvisar överklagandet.

Regeringsbeslut

av den 4 december 2008

Beslut (4 december) avseende överklagande i fråga om tillägg till detaljplaner Citybanan i Stockholm, delsträcka Norrmalm, Länsstyrelsens beslut (2 juli).

Regeringen tar inte upp överklagandet till prövning och avslår överklagandena i övrigt

Dnr 311-311/2008

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 12 december 2008

Beslut (12 december) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (20 juni 2007) avseende Försäljning av aktierna i Centrumkompaniet i Stock­holm AB (samt ändring av bolagsordningen). Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 319-1811/2007

§14 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 4.

§15 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 22december 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§16 Fyllnadsval (mem. 8 och 21 för år 2007, mem.6, 12, 14, 15, 17, 19, 21 och 22 för år 2008 samt utl.2008:202)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8 och 21 för år 2007, mem.6, 12, 14, 15, 17, 19, 21 och 22 för år 2008 samt utl.2008:202 behandla­des.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga ------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag–med den ändring som an­mälts–utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------- Bilaga 5.

§17 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2008:23; skrivelse 9)

Kommunstyrelsens memorial nr2008:23 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Daniel Somos (m) och Ann-Sofi Matthiesen (mp)–ledamot respektive ersättare i kommunfull­mäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de uppkomna vakanserna

 2. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Fredrika Bernadotte (m)–suppleant i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena – och förrätta i memorialet föreslagna val

 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
  suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en nämndeman i Solna tingsrätt, fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.


Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

i styrelsen för ABStockholm Globe Arena för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2011:

till suppleant: Therese Carlborg (m);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Anders Karlsson (m).

§18 Övergripande mål, inriktning och riktlinjer för det internationella arbetet – Internationell strategi

Dnr 006-1137/2007

Ett konkret demokratisamarbete med staden Suleimanya i irakiska Kurdi­stan (utl.2008:204)

Dnr 006-1637/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:204 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om övergripande mål, inriktning och riktlinjer för det internationella ar­betet – Internationell strategi. Den del som avser motion av Christer Öhgren (mp) (2001:71) utgår.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Ulf Fridebäck, Ann Mari Engel, borgar­rådet Jämtin, andre vice ordföranden Hadar Cars samt borgarråden Ruwaida och Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen exklusive återremissyrkandet,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till miljöpar­tiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebä­rande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslut kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag utom den del som avser motion av Christer Öhgren (mp) (2001:71) som utgår.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Internationell strategi för Stockholms stad (bilaga 2 till utlåtandet) god­känns i enlighet med vad som anförts av föredragande borgarrådet och er­sätter Strategi för stadens omvärldsbevakning och Strategi för stadens ar­bete i Europeiska unionen (utl. 2000:87).

 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna det internationella arbetet i enlighet med utlåtandet.

 3. Stockholms stads nämnder ska realisera de övergripande målen, inrikt­ningen och riktlinjerna för det internationella arbetet inom sina ansvars­områden i enlighet med utlåtandet.

 4. Stockholms Stadshus AB ska uppmana bolagsstyrelserna att realisera de övergripande målen, inriktningen och riktlinjerna för det internationella arbetet inom sina ansvarsområden i enlighet med utlåtandet.

 5. Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige årligen redovisa målupp­fyllelse i det internationella arbetet i årsredovisningen.

§19 Införande av gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster (utl.2008:205)

Dnr 034-2147/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:205 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om införande av gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster.

Ordet innehades av Anders Broberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Vid inloggning till stadens e-tjänster via Internet ska en för staden gemen­sam lösning användas.

 2. Styrelsen för Stockholms Stadshus AB anmodas att rekommendera bola­gen att använda stadens gemensamma lösning för inloggning via Internet.

 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att äga och förvalta stadens gemensamma lösning samt att delta i berörda upphandlingar.

 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i förekommande fall besluta om un­dantag från användning av den gemensamma lösningen om kommunsty­relsen finner synnerliga skäl för detta.

§20 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål i området Brovakten vid kvarteret Glädjen i Stadshagen med KB Myran nr. 316, Wallenstam AB

Genomförandebeslut (utl.2008:206)

Dnr 302-2500/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:206 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om exploatering i området Brovakten vid kvarteret Glädjen i stadsdelen Stadshagen.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Maria Hannäs, Mirja Räihä Järvinen, Cecilia Obermüller, Gulan Avci och Lukas Forslund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Exploateringsnämnden får i uppdrag att genomföra exploateringen i området Brovakten vid kvarteret Glädjen i stadsdelen Stadshagen, omfattande inve­steringsutgifter om 75,0 miljoner kronor. Investeringsutgifterna får inrym­mas i nämndens befintliga investeringsram de kommande åren.

§21 Arvodering av vissa förtroendevalda (utl.2008:207)

Dnr 019-2764/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:207 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av vissa förtroendevalda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Teres Lindberg, Abdo Goriya och Leif Rönngren med 60 procent av arvode för borgarråd som tjänstgjort mer än fyra år fr.o.m. 1januari 2009 t.o.m. 31 oktober 2010.

Det antecknades att Teres Lindberg och Abdo Goriya (båda s) inte deltog i be­slutet på grund av jäv.

§22 Avtal mellan Stockholms stad och AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad om nyttjande av tunnlar (utl.2008:208)

Dnr 302-4713/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:208 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om avtal mellan Stockholms stad och AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad om nyttjande av tunnlar.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Avtal med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad om nyttjande av tunnlar godkänns.

§23 Försäljning av aktierna i AB Vitgatan, dotterbolag till AB Familjebostäder, och AB Björnstjärnan, dotterbolag till Stockholmshem AB, till Primula Byggnads AB

Hemställan från Stockholms Stadshus AB (utl.2008:209)

Dnr 023-2337/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:209 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från Stockholms Stadshus AB om bl.a. försäljning av aktierna i ABVitgatan.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Teres Lindberg, Björn Ljung, Ann Mari Engel, Zaida Catalán, Kerstin Wickman, Barry Andersson, Rolf Könberg, bor­garrådet Mogert och Anders Broberg.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma yrkande i kommunsty­relsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunstyrelsens beslut rörande bildandet av bolagen i punkt 1, över­låtelseavtalen i punkt 2 samt förvärv av fastigheterna i punkt 3 nedan godkänns.

 2. Handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos Primula Byggnads AB med stöd av bestämmelserna i 1 kap. 9 § 3 st sek­retesslagen, dock längst till utgången av år 2010.

 3. Styrelsen i de bildade bolagen ska utgöras av den utsedda tjänstemanna­styrelsen och till lekmannarevisorer ska utses lekmannarevisorerna i AB Familjebostäder och Stockholmshem AB.

 4. Det kommunala ändamålet i dotterbolaget AB Vitgatan (org.nr. 556761-9571) och AB Björnstjärnan (org.nr 556761-2196) fastställs till att äga, förvalta och sälja fastigheter eller tomträtter i Stockholms kommun.

§24 Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009

Genomförandebeslut (utl.2008:210)

Dnr 328-2316/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:210 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om att Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana Stockholms Hamn AB att för stadens räkning vara värd för Volvo Ocean Race Stopover i Stockholm i juni 2009.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Ann Mari Engel, Malte Sigemalm, Inge-Britt Lundin och Stefan Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana Stockholms Hamn AB att genomföra evenemanget inom ramen för budgeterade medel och målsätt­ningar.

§25 Avfallstaxa 2009

Att gälla från den 1 januari 2009 (utl.2008:211)

Dnr 303-2476/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:211 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om avfallstaxa 2009 som skall gälla från den 1 januari 2009.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Yildiz Kafkas, Inge-Britt Lundin, Jan Valeskog, Lukas Forslund och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Yildiz Kafkas (mp) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Lukas Forslund (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Avfallstaxa 2009 fastställs, att gälla från 1 januari 2009, bilaga 2 till utlåtan­det.

§26 Försäljning av Stora Uringe gård, fastigheterna Stora Uringe 3:1, Iselsta 1:2, Iselsta 1:3 och del av Norrga 3:1 i Botkyrka kommun (utl.2008:212)

Dnr 302-2494/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:212 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om köpekontrakt med Botkyrka kommun avseende försäljning av Stora Uringe gård.

Ordet innehades av Bengt Sandberg, Mattias Ericson, Yildiz Kafkas, borgarrådet Alvendal, Stellan Hamrin, Jonas Nilsson, Malte Sigemalm och Eie Herlitz.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Bengt Sandberg (s) och Yildiz Kafkas (mp) bifall till socialdemokrater­nas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Försäljning av Stora Uringe gård, fastigheterna Stora Uringe 3:1, Iselsta 1:2, Iselsta 1:3 och del av Norrga 3:1 i Botkyrka kommun för en köpeskilling om 60,5 mnkr godkänns.

§27 Försäljning av Brandalsund, fastigheterna Södertälje Brandalsund 1:1, 1:7, 10-14, Ytterjärna-Berga 3:3 och del av Ytterjärna-Berga 3:8 i Södertälje kommun (utl.2008:213)

Dnr 302-2656/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:213 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om köpekontrakt med Södertälje kommun avseende försäljning av Bran­dalsund.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Mattias Ericson, Yildiz Kafkas, Bengt Sandberg, Cecilia Brinck, Stellan Hamrin, borgarrådet Mogert, Björn Ljung, borgarrådet Hamilton och Daniel Valiollahi.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Köpekontrakt med Södertälje kommun avseende försäljning av Brandalsund, fastigheterna Södertälje Brandalsund 1:1, 1:7, 10-14, Ytterjärna-Berga 3:3 och del av Ytterjärna-Berga 3:8 i Södertälje kommun för en köpeskilling om 70,75 mnkr godkänns.

§28 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 57, 59, 60, 76, 77, 78, 80, 81, 96, 97, 98, 99, 115, 116, 117, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 155, 156, 157, 158, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192 och 203 för år 2008.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr2008:214.

§29 Motioner

Under tiden 2 – 15 december 2008 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2008:90) av Ann Mari Engel (v) om cykelbanor på bilfiler
  Dnr 314-2810/2008;

 2. (2008:91)av Stefan Nilsson m.fl. (mp) om fortsatt elitfotboll och friidrott på Stockholms Stadion
  Dnr 328-2939/2008;

 3. (2008:92) av Teres Lindberg (s) om buller
  Dnr 303-2940/2008;

 4. (2008:93) av Teres Lindberg (s) om Tegelbackseländet
  Dnr 314-2942/2008;

 5. (2008:94) av Malte Sigemalm (s) om omhändertagande av energi från fot­bollsplaner/idrottsplaner samt asfalterade större ytor
  Dnr 328-2943/2008;

 6. (2008:95) av Karin Rågsjö m.fl. (v) om tidtabell för att avskaffa hemlöshe­ten
  Dnr 325-2944/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.50.