Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-03-09

Sammanträde 2009-03-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:46 av Roger Mogert (s) om utformningen av stadens utbildningskampanj om visionen "Stockholm i världsklass", till stadens anställda. RI

Dnr 209-2694/2008 (framställd 1/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2008:48 av Jan Valeskog (s) om stadens kostnader för övertalighet och förtidspensioneringar på grund av privatiseringar av stadens verksamheter. RI

Dnr 214-2697/2008 (framställd 1/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2008:52 av Malte Sigemalm (s) om Asfaltsverket i Västberga. RII

Dnr 314-2798/2008 (framställd 15/12, bordlagd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2008:53 av Abebe Hailu (s) om vårdnadsbidrag. RI

Dnr 321-2799/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2008:54 av Malte Sigemalm (s) om utbyte av gasspisar. RI

Dnr 319-2800/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2008:55 av Malte Sigemalm (s) om alliansens beslut om att miljöförvaltningen ej ska utreda möjligheten till att fortsätta utbilda fastighetsägare i energieffektivisering och egenkontroll. RII

Dnr 315-2801/2008 (framställd 15/12, bordlagd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2008:56 av Ann-Margarethe Livh (v) om frånvaron av handikappolitiska mål och åtaganden i verksamhetsplanerna. RI

Dnr 326-2827/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2008:57 av Jan Valeskog (s) om det borgerliga nedläggningshotet av dagverksamheten Balder på Norrmalm. RVII

Dnr 326-2932/2008 (framställd 12/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2009:1 av Ann Mari Engel (v) om konstnärernas villkor i Stockholm. RVIII

Dnr 328-156/2009 (framställd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2009:2 av Susanna Brolin (v) om förskoleavgifter beräknas på ett sätt som missgynnar ensamstående föräldrar. RIV

Dnr 321-274/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2009:3 av Jan Valeskog (s) om majoritetens planer att bygga bostäder i Lövsta (Kyrkhamn). RV

Dnr 316-275/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2009:4 av Jan Valeskog (s) om de borgerligas kraftiga neddragningar vid avdelningen Teknik och trafiktjänst inom trafikkontoret samt rådande förtroendekris. RII

Dnr 314-276/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2009:5 av Jan Valeskog (s) om principerna vid upphandlingar på trafikkontoret med anledning av avtal som ger upp till 20% lönesänkningar för renhållningsarbetare. RII

Dnr 219-277/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2009:6 av Roger Mogert (s) om kommunens uppföljningsansvar. RIV

Dnr 322-278/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

16 Nr 2009:7 av Mattias Ericson (v) om brandsäkerhet i stadens förskolor och skolor. RIV

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel VII

22 Utl. 2009:19. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. socialtjänstlagen, kvartal 3 2008 (exkl. äldreomsorg).

23 Utl. 2009:20. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 3 2008.

Rotel VIII

24 Utl. 2009:21. Nybyggnad av Skanstullshallen. Genomförandebeslut.

Rotel I

25 Utl. 2009:22. Program för stadsutveckling för Bromstens industriområde. Inriktningsbeslut.

26 Utl. 2009:23. Exploatering av projekt Hornsbergs bussdepå, inom fastigheterna Kristinebergs Slott 10 med flera, på nordvästra Kungsholmen. Inriktningsbeslut.

27 Utl. 2009:24. Ny organisation för administration av ålders- och efterlevandepension i Stockholms stad.

Rotel I+II

28 Utl. 2009:25. Väg E18 Hjulsta-Kista. Reviderat genomförandebeslut.

Rotel III

29 Utl. 2009:26. Namn för gator inom stadsdelen Skarpnäcks Gård - Klematisvägen, Blomsterbönsvägen, Gladiolusvägen, Rosenbönsvägen m.fl.

30 Utl. 2009:27. Namn för park inom stadsdelen Mariehäll - Sol och måne.

31 Utl. 2009:28. Detaljplan för bostäder i Brovakten, område vid kv. Glädjen i stadsdelen Stadshagen, Dp 2005-08954-54.

Rotel IV

32 Utl. 2009:29. Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass.

BORDLAGDA MOTIONER

33 Utl. 2008:115. Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:7). RI

Dnr 303-376/2008 (bordlagd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Utl. 2008:116. Ny bytesstation för Citybanan - bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:38). RII

35 Utl. 2008:117. Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) (2007:40). RII

36 Utl. 2008:143. Inrättande av ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:31). RII

37 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14). RIV+VII

38 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

39 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

40 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

41 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

Dnr 322-428/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

43 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

44 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

45 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2)

46 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

Dnr 009-807/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

48 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

Dnr 339-1010/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

50 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

51 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

52 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

53 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

54 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

55 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

56 Utl. 2009:8. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RI

Dnr 334-3825/2005 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

58 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

59 Utl. 2009:16. Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:31). RI

60 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

61 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA MOTIONER, Rotel VII

62 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57).

Rotel VIII

63 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63).

Rotel V

64 Utl. 2009:32. Bostäder för elallergiker. Motion av Ann-Marie Strömberg och Dick Urban Vestbro (båda v) (2001:11).

65 Utl. 2009:33. Individuell mätning av tappvarmvatten. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:2).

§2 Avskriven interpellation

Dnr 209-2694/2008

Roger Mogert (s) hade återkallat interpellation nr 2008:46 om utformningen av stadens utbildningskampanj om visionen ”Stockholm i världsklass”, till stadens anställda.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§3 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2008:48.

§4 Interpellation om Asfaltsverket i Västberga (nr2008:52)

Dnr 314-2798/2008

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om Asfaltsverket i Västberga.

Kommunfullmäktige hade den 15 december 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm och borgarrådet Hamilton.

§5 Interpellation om vårdnadsbidrag (nr2008:53)

Dnr 321-2799/2008

Abebe Hailu (s) hade lämnat in en interpellation om vårdnadsbidrag.

Kommunfullmäktige hade den 15 december 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Abebe Hailu, borgarrådet Nordin, Karin Rågsjö, Mirja Räihä Järvinen, Abdo Goriya, borgarråden Samuelsson och Livh samt Birgitta Holm.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 54, 55, 56 och 57 för år 2008 samt nr 1, 2, 3, 4, 5 och 6 för år 2009.

§7 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2009:7) av Mattias Ericson (v) om brandsäkerhet i stadens förskolor och skolor
Dnr 322-347/2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Framtiden för Stockholms Stadion

Jari Visshed (s) ställde en fråga om framtiden för Stockholms Stadion.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jari Visshed och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Dubbdäck och luftkvalitet

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om dubbdäck och luftkvalitet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Hur ska hemlösa ”fixa” egna lägenheter

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om hur hemlösa ska ”fixa” egna lägenhe­ter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 4. Incitamenten att köra etanolbil

Malte Sigemalm (s) ställde en fråga om incitamenten att köra etanolbil.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 5. DN-galan på Stockholms Stadion

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om DN-galan på Stockholms Stadion.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 6. Modersmålsundervisning i Stockholms stads skolor

Susanna Brolin (v) ställde en fråga om modersmålsundervisning i Stockholms stads skolor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Susanna Brolin och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 7. Tillgängligheten på Husbybadet

Mirja Räihä Järvinen (s) ställde en fråga om tillgängligheten på Husbybadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 8. Fler klagomål på äldreomsorgen

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om fler klagomål på äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.55 – 18.00.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 16 februari 2009

Beslut (16 februari) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 25 maj 2007) avseende Handlingsplan för uppkoppling av bredband till hyres­gästerna i de kommunala bostadsbolagen till bredbandsnätet.

Kammarrätten avslår yrkandet om verkställighet.

Dnr 035-2620/2005


Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 16 februari 2009

Beslut (16 februari) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (16och 17 oktober 2008) avseende Budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011 samt ägardirektiv 2009-2011 för koncernen Stockholms Stadshus AB (Nämndernas underlag till budget 2009 och inriktning 2010 - 2011).

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 111-1031/2008

Länsstyrelsen i Stockholms län

av den 16 februari 2009

Beslut (16 februari) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (3 november 2008) i fråga om Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen

Länsstyrelsen avvisar/avslår överklagandena

Dnr 311-2056/2008

Kungl. Akademien för de fria konsterna

den 16 februari 2009

Skrivelse angående Slussen

Dnr 311-3012/2008

§10 Avskriven motion

Fredrik Malm (fp) hade återkallat motion nr2004:69 om upplysningskampanj om kommunismens brott, Dnr 322-4548/2004.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§11 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 3.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden och förste vice ordföranden samt Ulf Fridebäck (fp) och att justeringen kommer att äga rum måndagen den 16mars 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. socialtjänstlagen, kvartal3 2008 (exkl. äldreomsorg) (utl.2009:19)

Dnr 325-3046/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:19 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. socialtjänstlagen, kvartal 3 2008 (exkl. äldreomsorg).

Ordet innehades av Karin Rågsjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och väns­terpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. SoL, kvartal 3 2008, godkänns.

§14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 3 2008 (utl.2009:20)

Dnr 326-3047/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:20 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 3 2008.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, borgarrådet Kristersson, Margareta Björk och Birgitta Holm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och väns­terpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvar­tal3 2008 godkänns.

§15 Nybyggnad av Skanstullshallen

Genomförandebeslut (utl.2009:21)

Dnr 328-1529/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:21 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om nybyggnad av Skanstullshallen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Idrottsnämnden medges rätt att beställa en fullstor idrottshall, Skanstullshal­len, och att teckna köpeavtal om byggnad på del av tomträtten Nätet 2. Inve­steringsutgifterna om 75,8 miljoner kronor får inrymmas i nämndens inve­steringsplan för de kommande åren.

§16 Program för stadsutveckling för Bromstens industriområde

Inriktningsbeslut (utl.2009:22)

Dnr 302-1714/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:22 behandlades. Utlåtandet gäller ett in­riktningsbeslut om program för stadsutveckling av Bromstens industriområde.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Ann-Katrin Åslund, Mirja Räihä Järvinen, Petter Lindfors, Anders Broberg, Cecilia Obermüller, borgarrådet Alvendal, Gulan Avci, Teres Lindberg, Abit Dundar, Per Ankersjö, Eie Herlitz och Åsa Romson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen exklusive återremissyrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Cecilia Obermüllers (mp) och Maria Hannäs (v) respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommun­styrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Exploateringsnämnden ges i uppdrag att fortsätta att utreda förutsättningarna för exploatering av Bromstens industriområde med hänvisning till vad före­dragande borgarrådet anfört.

§17 Inriktningsbeslut (utl.2009:23)

Dnr 302-2498/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:23 behandlades. Utlåtandet gäller ett in­riktningsbeslut om exploatering av projekt Hornsbergs bussdepå, inom fastig­heterna Kristinebergs Slott 10 med flera, på nordvästra Kungsholmen.

Ordet innehades av Petter Lindfors, Mirja Räihä Järvinen, Regina Kevius, Cecilia Obermüller, Mattias Ericson, Gulan Avci och Eie Herlitz.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Projektet Hornsbergs bussdepå inom fastigheterna Kristinebergs Slott 10 med flera godkänns.
 2. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta utredningsarbetet upp till 20 miljoner kronor för exploatering av Hornsbergs bussdepå inom fastig­heterna Kristinebergs Slott 10 med flera. Finansiering sker via exploate­ringsnämndens investeringsbudget för år 2008-2012 och behov av medel beaktas i nämndens kommande budgetarbete.

Särskilt uttalande av borgarrådet Livh (v) ---------------------------------- Bilaga 4.

§18 Ny organisation för administration av ålders- och efterlevandepension i Stockholms stad (utl.2009:24)

Dnr 217-2803/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:24 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ny organisation för administration av ålders- och efterlevandepension i Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Ny organisation för stadens pensionsfrågor gäller från och med den 1april 2009 i enlighet med utlåtandet.

 2. Ändringar i kommunstyrelsens och servicenämndens reglementen god­känns, bilaga 1 och 2 till utlåtandet.

§19 Väg E18 Hjulsta-Kista

Reviderat genomförandebeslut (utl.2009:25)

Dnr 314-2751/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:25 behandlades. Utlåtandet gäller ett revi­derat genomförandebeslut om ombyggnad av väg E18 Hjulsta-Kista.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Cecilia Obermüller, Ulf Fridebäck samt borgarrådet Livh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) och borgarrådet Livh (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Stadens andel i projektet väg E18 Hjulsta-Kista får uppgå till 875,0miljoner kronor.

 2. Trafik- och renhållningsnämnden medges genomföra investering om 202,5 miljoner kronor för överdäckning av lokalgata för väg E18 Hjulsta-Kista.

 3. Investeringsutgifterna för 2009 får inrymmas i nämndens investeringsram. För följande år får investeringen beaktas i samband med budget för 2010 – 2012.

 4. I övrigt får stadens medfinansiering i projektet ske genom att ta i anspråk av staden centralt avsatta medel från tidigare bokslut för infrastrukturåt­gärder.

§20 Namn för gator inom stadsdelen Skarpnäcks Gård – Klematisvägen, Blomsterbönsvägen, Gladiolusvägen, Rosenbönsvägen m.fl. (utl.2009:26)

Dnr 312-2817/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:26 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag för namn på gator inom stadsdelen Skarpnäcks Gård.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Snårtäppevägen bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning.

 2. Klematisvägen, Blomsterbönsvägen, Gladiolusvägen, Rosenbönsvägen, Luktärtsvägen, Dagliljevägen, Broccolivägen, Cox Pomonavägen, Dillvä­gen, Grönkålsvägen, Ingrid Marievägen, Persiljevägen, Purjolöksvägen, Rabarbervägen och Rödlöksvägen godkänns som nya namn på gator en­ligt bifogad karta till utlåtandet.

§21 Namn för park inom stadsdelen Mariehäll – Sol och måne (utl.2009:27)

Dnr 312-2818/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:27 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för park inom stadsdelen Mariehäll.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Sol och måne fastställs som nytt namn på park enligt bifogad karta till utlå­tandet.

§22 Detaljplan för bostäder i Brovakten, område vid kv. Glädjen i stadsdelen Stadshagen, Dp 2005-08954-54 (utl.2009:28)

Dnr 311-96/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:28 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för bostäder i Brovakten, område vid kv. Glädjen i stadsdelen Stadsha­gen.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Maria Hannäs och Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Detaljplan för bostäder i Brovakten, område vid kv. Glädjen i stadsdelen Stadshagen, Dp 2005-08954-54, antas.

§23 Stockholms stads förskoleplan – en förskola i världsklass (utl.2009:29)

Dnr 321-1949/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:29 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Stockholms stads förskoleplan – en förskola i världsklass.

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Åsa Romson, Ann-Katrin Åslund, Susanna Brolin, Regina Kevius, Johanna Sjö, Berit Kruse, borgarrådet Samuelsson, Karin Hanqvist, Abit Dundar, Per Ankersjö, borgarrådet Mogert, Monika Lindh, Cecilia Brinck, Ann Mari Engel, Eivor Karlsson, Margareta Björk, Inger Stark, Stefan Nilsson och Zaida Catalán.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Hanqvist (s) och Susanna Brolin (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Ny förskoleplan för Stockholm – ”En förskola i världsklass” – godkänns en­ligt bilaga 2 till utlåtandet.

§25 Motion om ny bytesstation för Citybanan – bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station (utl.2008:116)

Dnr 314-4782/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:116 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) i vilken de föreslår att Stockholms stad ska utreda en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station.

Ordet innehades av Eie Herlitz, Ulf Fridebäck, Ann Mari Engel, borgarrådet Hamilton och Cecilia Obermüller.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljöpartiets och vänsterpartiets respektive yrkanden i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kom­munstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:38) av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) anses besva­rad med vad som anförs i utlåtandet.

§26 Motion om skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm (utl.2008:117)

Dnr 314-4789/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:117 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) i vilken de föreslår att ett kvar­ter i något av de halvcentrala stadsutvecklingsområdena i Stockholm byggs ut med endast ett litet antal parkeringsplatser.

Ordet innehades av Eie Herlitz, Inge-Britt Lundin, borgarråden Livh och Alvendal, Berthold Gustavsson, Kerstin Wickman, Åsa Romson, borgarrådet Hamilton, Mehdi Oguzsoy och Jonas Eklund.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets respektive yrkanden i kommunstyrel­sen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan om­röstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2007:40) av Eie Herlitz m.fl. (mp) anses besvarad med vad som an­förs i utlåtandet.

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 143, 144, 148, 157, 158, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 8, 9, 15, 16, 17 och 18 för år 2009.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr30 och 31 för år 2009.

§28 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:32. Till utlåtandet dukades också ett yttrande från kommunsty­relsens handikappråd ----------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr2009:33.

§29 Motioner

Under tiden 17 februari – 9 mars 2009 väcktes och inlämnades följande motio­ner:

 1. (2009:7) av Per Ankersjö (c) om krafttag mot hundrelaterade problem i Stockholm
  Dnr 319-419/2009;

 2. (2009:8) av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) om att Stockholms stad ska motverka utanförskap i politiken
  Dnr 324-529/2009;

 3. (2009:9) av Jan Valeskog (s) om studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård
  Dnr 319-546/2009;

 4. (2009:10) av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda mp) om att upp­märksamma 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912 med ett forskningsprojekt om den olympiska rörelsen och Stockholmsidrotten under etthundra år
  Dnr 328-547/2009.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.20.