Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-12-07

Sammanträde 2009-12-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

5 Förslag till ändring av föredragningslistan.

BORDLAGDA MOTIONER

6 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

7 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

8 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

9 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2)

10 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

Dnr 009-807/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

Dnr 329-978/2008 (bordlagd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

Dnr 339-1010/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

14 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

Dnr 311-870/2008 (bordlagd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

Dnr 667-1174/2008, 667-831/2008 (bordlagd 15/6)

16 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

17 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

Dnr 327-2016/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

19 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

20 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

Dnr 327-2017/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Utl. 2009:16. Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:31). RI

23 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

24 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

26 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

27 Utl. 2009:33. Individuell mätning av tappvarmvatten. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:2). RV

28 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

29 Utl. 2009:53. Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:70). RI

30 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

31 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

32 Utl. 2009:70. Hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:10). RI

33 Utl. 2009:71. Kommunala verksamheter och osund konkurrens. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:48). RI

34 Utl. 2009:72. Kalla fakta i en fickbok - om (o)jämställdheten i Stockholms stad. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:62). RI

35 Utl. 2009:73. Avskaffande av vårdnadsbidraget. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:88). RI

Dnr 321-2793/2008 (bordlagd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Utl. 2009:75. Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar (PM10). Motion av Per Ankersjö (c) (2008:24). RII

37 Utl. 2009:76. Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:40). Trafikproblem på Västerled i Bromma. Motion av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) (2008:46). Nollvisionen för Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2001:40). RII

Dnr 314-1176/2008, 314-1292/2008, 314-845/2001
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2009:77. Åtgärdsplan för att genomföra Funktionshinderombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:33). RVII

39 Utl. 2009:78. Ungdomsparlamentets motion om rasism. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:18). RVII

40 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

41 Utl. 2009:80. Attityder till våldtäkt. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:50). RVII

42 Utl. 2009:81. Spridning av ansvaret för flyktingmottagning över staden. Motion av Håkan Wahlén (s) (2008:55). RVII

43 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

44 Utl. 2009:89. En ny inriktning för Stockholms miljöarbete. Motion av Roger Mogert m.fl. (s) (2008:47). RII

45 Utl. 2009:90. Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Motion av Malte Sigemalm och Jari Visshed (båda s) (2008:74). RII

46 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

47 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8). RV

48 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9). RV

49 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26). RV

50 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27). RV

51 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51). RV

52 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61). RVII

53 Utl. 2009:110. Stenhagens idrottsplats i Akalla. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:17). RVIII

54 Utl. 2009:111. Hedrande av Povel Ramel med ett minnesmärke. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:26). RVIII

55 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

56 Utl. 2009:122. Ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd. Motion av Jari Visshed m.fl. (s) (2009:2). RVI

57 Utl. 2009:123. Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:6). RVII

58 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71). RVII

59 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79). RVII

60 Utl. 2009:127. Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72). RVIII

61 Utl. 2009:128. Minnesmärken över kända stockholmskvinnor. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) (2008:81). RVIII

62 Utl. 2009:129. Fler eldar på Valborg. Motion av Roger Mogert (s) (2008:49). RI

Dnr 328-1402/2008 (bordlagd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

63 Utl. 2009:130. Utveckling av det personalekonomiska tänkandet och införa personalekonomiska bokslut. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:83). RI

64 Utl. 2009:131. Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken. Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8). RI

65 Utl. 2009:132. Stockholm - en klimatsmart stad. Motion av Mattias Ericson (v) (2008:68). RII

66 Utl. 2009:133. Tegelbackseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:93). RII

67 Utl. 2009:154. Vegetariska tisdagar. Motion av Emma Lindqvist (s) (2008:87). Minskad konsumtion av kött. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:3). RII

Dnr 303-2792/2008, 303-160/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

68 Utl. 2009:155. Utredning av under samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) (2008:20). RIII

69 Utl. 2009:156. Vinterträdgård vid kvarteret Brovakten. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2009:11). RIII

70 Utl. 2009:157. Permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhället. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:77). RVIII

71 Utl. 2009:158. Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73). RI

72 Utl. 2009:159. Ny policy för markanvisning i Stockholms stad. Motion av Eva-Lousie Erlandsson Slorach m.fl. (s) (2008:78). RI

73 Utl. 2009:160. Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård. Motion av Jan Valeskog (s) (2009:9). RI

74 Utl. 2009:161. Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla. Motion av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) (2009:15). RI

75 Utl. 2009:171. Arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer. Motion av Abdo Goriya och Håkan Wahlén (båda s) (2008:56). RII

76 Utl. 2009:172. Bildande av ett kommunalt energiutvecklingsbolag. Motion av Tomas Rudin och Hasan Dölek (båda s) (2008:66). RII

77 Utl. 2009:173. Cykelbanor på bilfiler. Motion av Ann Mari Engel (v) (2008:90). RII

BORDLAGDA MOTIONER DEN 30 NOVEMBER 2009

78 Utl. 2009:191. Rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:58). RI

79 Utl. 2009:192. Installation av Ecofont - ett litet steg mot en stor lösning. Motion av Mattias Ericson (v) (2009:24). RI

80 Utl. 2009:193. Säkra cykelparkeringar. Motion av Ann Mari Engel (v) (2008:82). RII

81 Utl. 2009:194. Bilfria söndagar i Stockholm. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:84). RII

82 Utl. 2009:195. Utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:85). RII

83 Utl. 2009:196. Buller. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:92). RII

84 Utl. 2009:197. Minnesplats över Sven Wallander. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:80). RIII

85 Utl. 2009:198. Lärare i barnrehabiliteringen. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (2000:2). RIV

86 Utl. 2009:199. Stockholms skolors simkunnighetsutmaning. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2006:35). RIV

87 Utl. 2009:200. Vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor. Motion av Susanna Brolin och Karin Rågsjö (båda v) (2008:11). RIV

88 Utl. 2009:201. Kommunal rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:21). RIV

89 Utl. 2009:202. Demolering av de skriftliga omdömena. Motion av Roger Mogert (s) (2008:28). RIV

90 Utl. 2009:203. En helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan. Motion av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda v) (2008:37). RIV

91 Utl. 2009:204. Åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:41). RIV

92 Utl. 2009:205. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:75). RV

93 Utl. 2009:206. Medlemskap i SABO. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:76). RV

94 Utl. 2009:207. Om tillståndet på Sergels torg - "Ska vi göra nåt". Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:86). RVII

95 Utl. 2009:208. Om hemlöshet. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:89). RVII

96 Utl. 2009:209. Tidtabell för att avskaffa hemlösheten. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:95). RVII

97 Utl. 2009:210. Bergmanbiograf i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2008:64). RVIII

§1 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 13 november 2009

Beslut (13 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (15 juni) avseende Förslag till detaljplan för Sädesärlan 6 m.m. i stadsdelen Östermalm, Dp 2006-01860-54.

Länsrätten avvisar överklagandena

Dnr 311-901/2009

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 30 november 2009

Beslut (30 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (11 maj) avseende Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stock­holms stad och Projekt Navet - Effektiviserad informationsförsörjning i Stock­holms stad.

Länsrätten avslår överklagandet

Dnr 123-28/2009, Dnr 050-2630/2008


Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 30 november 2009

Beslut (30 november) angående ändrad valkrets – valdistriktsindelning i Stock­holms stad

Dnr 011-1374/2009

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt --------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 14december 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§4 Förslag till ändring av föredragningslistan

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att godkänna ändring av behandlingsordningen ---------------------------------------------------------- Bilaga 2.

§5 Motion om att låta upphandlade företag betala för privatiseringen (utl.2008:180)

Dnr 329-419/2008

Motion om stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamhet (utl.2009:53)

Dnr 224-2412/2008

Motion om hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen (utl.2009:70)

Dnr 329-415/2008

Motion om kommunala verksamheter och osund konkurrens (utl.2009:71)

Dnr 305-1370/2008

Motion om Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer (utl.2009:158)

Dnr 124-2443/2008

Ordet innehades av borgarråden Livh och Nordin, Per Ankersjö, Malte Sigemalm, Birgitta Wahlman, Björn Ljung, Tomas Rudin, Anders Broberg, Cecilia Brinck, Ann Mari Engel, Magnus Johansson, borgarrådet Ruwaida, Martin Michel, borgarrådet Samuelsson, Inger Stark, Berit Kruse, Helen Jäderlund Eckardt, Jackie Nylander, Mehdi Oguzsoy, Regina Kevius, Tomas Rudin och Maria Hannäs.

Utlåtande 2008:180

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:180 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) i vilken de föreslår att låta upphandlade företag betala för privatiseringen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om att låta upphandlade företag betala för privatiseringen avslås.

Utlåtande 2009:53

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:53 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (v) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige får en återkoppling om hur arbetet med riskbedömningar fungerar i förvaltningar och bolag i samband med personalförändringar, omor­ganisationer, avknoppningar etc. som kommunfullmäktige beslutar om.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (s) och borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokra­ternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:70) av Ann-Margarethe Livh (v) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:70

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:70 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) i vilken de föreslår ett antal åtgärder som syftar till en hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (s), borgarrådet Ruwaida (mp) och borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:10) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) avslås.

Utlåtande 2009:71

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:71 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Per Ankersjö (c) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige beslutar att staden initierar ett arbete med ”kommunal självsanering” i syfte att rätta till de kommunala verksamheter som skapar osunda konkurrens­villkor inom kommunen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:48) av Per Ankersjö (c) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

Utlåtande 2009:158

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:158 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm (s) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige ska besluta att kommunen vid antagande av entreprenörer avtalar om rätten för kommunen att när helst man önskar låta kommunrevisionen granska verksamheten.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (s) och borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokra­ternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:73) av Malte Sigemalm (s) om Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer anses besvarad.

§6 Motion om avskaffande av vårdnadsbidraget (utl.2009:73)

Dnr 321-2793/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:73 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm (s) i vilken han föreslår att vård­nadsbidraget avskaffas och att de resurser som läggs på vårdnadsbidraget över­går som förstärkningsresurs till kommunalt drivna förskolor.

Ordet innehades av Malte Sigemalm, Dikran Dison, Gulan Avci, Inger Stark, Abdo Goriya, Zaida Catalán, Berit Kruse, borgarrådet Samuelsson, Marie Ljungberg Schött, Abebe Hailu, Eivor Karlsson, Sune Gidgård samt borgarrådet Livh.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (s) och Inger Stark (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:88) av Malte Sigemalm (s) om avskaffandet av vårdnadsbi­draget avslås.

§7 Motion om en kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia (utl.2008:178)

Dnr 328-981/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:178 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Barry Andersson (s) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att ta fram en plan för att inom 3-4 år digitalisera relevant historiskt material.

Ordet innehades av Barry Andersson, borgarrådet Sjöstedt, Mats Berglund, Anders Broberg och Ann Mari Engel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Berglund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

  1. Kommunstyrelsen ska komplettera riktlinjerna för e-tjänstprogrammet i enlighet med intentionerna i detta utlåtande.

  2. Motion (2008:33) av Barry Andersson (s) anses med utlåtandet besvarad.

§8 Motion om ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation (utl.2008:181)

Dnr 016-425/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:181 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Abdo Goriya m.fl. (s) i vilken de yrkar att kommun­fullmäktige efter sedvanlig beredning ges möjlighet att i sak ta ställning till de förslag som framförs i motionen samt att anordna ett kommunfullmäktige med inriktning på att behandla frågor som rör ungdomar.

Ordet innehades av Birgit Marklund Beijer, Karin Rågsjö, Gulan Avci, Zaida Catalán, Björn Ljung, Dikran Dison, Mehdi Oguzsoy samt borgarrådet Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Birgit Marklund Beijer (s) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemo­kraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Zaida Catalán (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

  1. Motion (2008:17) av Abdo Goriya m.fl. (s) anses besvarad med vad före­dragande borgarrådet anfört.

  2. Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen att föreslå former för ett kommunfullmäktigesammanträde där ungdomsparlamentet får be­stämma dagordningen (dnr 016-3834/2007) anses slutfört med vad före­dragande borgarrådet anfört.

§9 Motion om översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda – flest kvinnor – som arbetar efter kontorstid (utl.2009:16)

Dnr 209-977/2008

Motion om kalla fakta i en fickbok – om (o)jämställdheten i Stockholms stad (utl.2009:72)

Dnr 222-2124/2008

Motion om införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad (utl.2008:185)

Dnr 339-1010/2008

Motion om Utveckling av det personalekonomiska tänkandet och införa personalekonomiska bokslut (utl.2009:130)

Dnr 209-2787/2008

Ordet innehades av borgarrådet Livh, Ulf Fridebäck, Rebwar Hassan, Teres Lindberg, Ann-Katrin Åslund, Karin Rågsjö, Dikran Dison, Hanna Broberg, borgarråden Ruwaida och Samuelsson, Marie Ljungberg Schött, Inger Stark, Jackie Nylander och Martin Michel.

Utlåtande 2009:16

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:16 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (v) i vilken hon föreslår att staden bör göra en översyn av arbetsförhållandena, lämna förslag till förbätt­ringar och erbjuda årliga hälsoundersökningar till anställda som arbetar på udda tider.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s), borgarrådet Livh (v) och Rebwar Hassan (mp) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:31) av Ann-Margarethe Livh (v) anses besvarad med vad fö­redragande borgarrådet anfört.


Utlåtande 2009:72

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:72 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (v) i vilken hon föreslår att staden årligen ska ge ut en statistisk fickbok i lättläst format med ”kalla fakta” om jämställdheten i Stockholms stad.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s), borgarrådet Livh (v) och Rebwar Hassan (mp) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:62) av Ann-Margarethe Livh (v) om ”Kalla Fakta i en fickbok – om (o)jämställdheten i Stockholms stad” avslås.

Utlåtande 2008:185

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:185 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Rebwar Hassan (mp) i vilken han föreslår att staden ska uppmuntra till att fler verksamheter drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och mindre företag som har samhällsnytta istället för vinstintresse.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:34) av Rebwar Hassan (mp) anses besvarad med vad före­dragande borgarrådet anfört.

Utlåtande 2009:130

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:130 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (v) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige undersöker vilka erfarenheter som finns i staden av perso­nalekonomiska bokslut och därefter tar ställning till möjligheten att införa så­dana bokslut som ett led i stadens integrerade lednings- och styrsystem.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s), borgarrådet Livh (v) och Rebwar Hassan (mp) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:83) av Ann-Margarethe Livh (v) om Utveckling av det perso­nalekonomiska tänkandet och införa personalekonomiska bokslut anses be­svarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§10 Motion om förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas (utl.2008:183)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:183 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Rebwar Hassan (mp) i vilken han föreslår att kom­munfullmäktige ska besluta att uppdra åt berörda nämnder att verka för att mentorer, till egna företagare, introduceras åtminstone i de stadsdelsnämnder där behovet är störst.

Ordet innehades av Rebwar Hassan.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rebwar Hassan (mp) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:29) av Rebwar Hassan (mp) anses besvarad med vad som an­förs i utlåtandet.

§11 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 182, 184, 186, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 9, 15, 17, 18, 30, 31, 33, 52, 57, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 171, 172 och 173 för år 2009.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 och 210 för år 2009.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.35.