Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-05-23

Sammanträde 2011-05-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 15.00 behandlas interpellationer.
Kl. 16.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 17.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2010:47 av Roger Mogert (S) om förutsättningarna för damfotbollen i Stockholm. RIII

Dnr 328-2811/2010 (framställd 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:1 av Awad Hersi (MP) om återuppbyggnaden av gamla förvaltningshuset på Tenstagången 55. RV

Dnr 319-314/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:3 av Tomas Rudin (S) om vilken beredskap staden har för att hantera de problem som orsakas i centrummiljöer ägda av fastighetsbolaget Boultbee. RI

Dnr 316-317/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:4 av Carin Jämtin (S) om neddragningar av tillgänglighetsmedel inom Stockholms stads idrottsverksamheter. RIII

Dnr 328-318/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:5 av Carin Jämtin (S) om åtgärder för att möta de växande inkomstskillnaderna i Stockholm. RI

Dnr 339-424/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:7 av Tomas Rudin (S) om stadens bristfälliga rutiner för att klara stadens snöröjning. RII

Dnr 303-426/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:8 av Malte Sigemalm (S) om nedskärningar inom idrottsförvaltningens budget 2011, beroende av den internationella finanskrisen. RIII

Dnr 328-427/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:9 av Malte Sigemalm (S) om Boultbees dränering av köpcentrum. RI

Dnr 316-428/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:10 av Åke Askensten (MP) om den dåliga luften i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-429/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:11 av Eivor Karlsson (MP) om bättre äldreomsorg. RV

Dnr 327-430/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:12 av Karin Rågsjö (V) om hur det är att vara fattig och arbetslös - en realitet. RII

Dnr 331-621/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:13 av Eivor Karlsson (MP) om höga mål och minskade resurser inom socialtjänsten. RVII

Dnr 329-622/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:14 av Rebecca Adami (MP) om Stiftelsen Hotellhem i Stockholms baracker i Västberga - en fråga om allas rätt till värdigt boende. RVII

Dnr 329-623/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:15 av Ewa Larsson (MP) om en samlad långsiktig planering för barnets bästa att eliminera ständiga överbeläggningar på förskolor och föräldrars oro. RIV

Dnr 321-624/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:16 av Jan Valeskog (S) om stadens vägran att åstadkomma ett gemensamt kösystem för kommunalt och enskilt driven förskoleverksamhet. RIV

Dnr 321-625/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:17 av Jan Valeskog (S) om den försämrade kontrollen av elevfrånvaro samt skolpliktsbevakning på Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-626/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:18 av Jan Valeskog (S) om synen på rådande lagstiftning med anledning av återkallandebeslut av tillstånd att driva privata förskolor i Stockholm, m.m. RIV

Dnr 321-628/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:19 av Jan Valeskog (S) om den låga lärarbehörigheten och höga läraromsättningen på många av Stockholms gymnasieskolor. RIV

Dnr 323-629/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2011:20 av Tomas Rudin (S) om moderaternas nya syn på vad som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation. RIII

Dnr 316-630/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2011:21 av Carin Jämtin (S) om möjligheterna för idrottsföreningar att hyra stadens gymnastiksalar. RIII

Dnr 328-631/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2011:22 av Ann-Margarethe Livh (V) om införandet av så kallade nystartzoner i Stockholms stad. RV

Dnr 331-685/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2011:23 av Ann Mari Engel (V) om hyresgästers inflytande i boendet och i bostadsbolagen. RV

Dnr 316-821/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2011:24 av Karin Rågsjö (V) om vikten av att ha kvar och höja kvaliteten på Komvux i Västerort. RII

Dnr 322-822/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2011:25 av Mirja Räihä Järvinen (S) om hemtjänsten för de äldre i Husby. RV

Dnr 327-823/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2011:26 av Emilia Bjuggren (S) om barns språkkapital och vårdnadsbidraget. RI

Dnr 325-824/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

27 Nr 2011:27 av Rana Carlstedt (S) om läxor och läxhjälp i Stockholms skolor. RIV

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel I

33 Utl. 2011:67. Förvärv av fastigheten Stockholm Induktorn 33 i Ulvsunda industriområde. Förslag från exploateringsnämnden.

34 Utl. 2011:68. Exploateringsavtal med Skanska Nya Hem Blå AB m.fl. angående kvarteret Fredriksdal m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Genomförandebeslut.

35 Utl. 2011:69. Försäljning av Stockholms Stadshus AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB (USK).

36 Utl. 2011:70. Förvärv av fastighetsbolag med tomträtter i Slakthusområdet (fastigheterna Sandhagen 10 och Kylhuset 21). Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 15 juni 2011.

Rotel I+VIII

37 Utl. 2011:71. Fortsatt projektering av Samverkanscentral och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl. Förslag från fastighetsnämnden. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 4 april 2011.

Rotel II

38 Utl. 2011:72. Reinvesteringsprogram för stadens väghållning. Genomförandebeslut för offentlig belysning och trafiksignaler.

39 Utl. 2011:73. Miljöupprustning av Hornsgatan etapp 2 och 3. Genomförandebeslut.

Rotel III

40 Utl. 2011:74. Justering av gränsen mellan Huddinge (Stortorp) och Stockholms (Larsboda) kommuner. Fastigheterna Trombonen 3, Trombonen 4, Trombonen 5 samt Trombonen 14. Remiss från Kammarkollegiet. Remisstid 15 april 2011.

41 Utl. 2011:75. Interimistiskt skydd för vissa träd i Kungliga Nationalstadsparken. Förslag från stadsbyggnadsnämnden.

42 Utl. 2011:76. Detaljplan för kvarteret Fredriksdal i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Dp 2007-36164-54.

44 Utl. 2011:78. Detaljplan för Konsthallen 2 i stadsdelen Djurgården, Dp 2006-19499-54.

Rotel VI

45 Utl. 2011:79. Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (§ 3 avseende utökning av antal officiella strandbadplatser som offentliga platser och § 23 avseende hundförbud på officiella strandbadplatser). Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Rotel VII

46 Utl. 2011:80. Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare.

Förslag på samarbete med en ansökan till Socialstyrelsen om inrättande av en försöksverksamhet med sprutbyte. Inbjudan från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting (SLL). Sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms stad i samverkan med Stockholms läns landsting.

Motion (2007:23) av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V). Sprututbyte mot HIV-spridningen bland intravenösa missbrukare i Stockholm. Motion (2007:29) av Erik Wassén (FP).

Dnr 325-940/2010, 325-2227/2007, 325-2842/2007

47 Utl. 2011:81. Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter. Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

48 Utl. 2011:82. Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri. Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

49 Utl. 2011:28. Stockholms stad som föredöme i Europa för att stärka romernas mänskliga rättigheter. Motion (2009:29) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

50 Utl. 2011:24. Inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm. Motion (2009:50) av Tomas Rudin (S). RII

51 Utl. 2011:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion (2000:25) av Lars Rådh (S). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 25 september 2006. RII

52 Utl. 2011:29. Utbyggnad av tunnelbana i Stockholmsregionen. Motion (2009:31) av Jan Valeskog (S). RII

53 Utl. 2011:30. Ekoism framför egoism - källsortera nu! Motion (2009:37) av Karin Wanngård (S). RII

54 Utl. 2011:31. Ekoism framför egoism - införande av dubbdäcksförbud. Motion (2009:38) av Karin Wanngård (S). RII

55 Utl. 2011:32. Utvidgning av återvinningscentral i Östberga. Motion (2010:2) av Malte Sigemalm (S). RII

56 Utl. 2011:34. Krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster. Motion (2009:44) av Roger Mogert (S). RVII

57 Utl. 2011:42. Behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms eget arbete - inför kvalitetskontroller på Stockholms antidiskrimineringsarbete. Motion (2010:30) av Paul Lappalainen (MP). RI

58 Utl. 2011:43. Införande av majoritetsstyre i Stockholms stad. Motion (2010:34) av Paul Lappalainen (MP). RI

59 Utl. 2011:56. Restaurering av Stockholms vatten. Motion (2009:46) av Stellan F. Hamrin (V). RVI

60 Utl. 2011:57. Byggande av gästhamn vid Norr Mälarstrand. Motion (2010:37) av Tomas Rudin (S). RI

61 Utl. 2011:61. Upprustning av amfiteater på Hägerstensåsen. Motion (2010:16) av Malte Sigemalm (S). RVIII

62 Utl. 2011:62. Satsning på mer forskning på stadens museer. Motion (2010:20) av Mats Berglund (MP). RVIII

63 Utl. 2011:63. Att knyta ihop Gustav Vasakyrkans gård med torget vid Odenplan. Motion (2010:22) av Yildiz Kafkas (MP). RIII

64 Utl. 2011:64. Förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm. Motion (2010:33) av Cecilia Obermüller (MP). RIII

NYA MOTIONER, Rotel I

65 Utl. 2011:83. En friare IT-struktur. Motion (2010:9) av Mats Berglund (MP).

66 Utl. 2011:84. Införande av en uppförandekod för leverantörer. Motion (2010:13) av Ann-Margarethe Livh (V).

67 Utl. 2011:85. Uppförande av en vattenorgel i Stockholm. Motion (2010:15) av Hadar Cars (FP).

68 Utl. 2011:86. En fullmäktigeberedning som granskar stadens arbete med mänskliga rättigheter. Motion (2010:28) av Paul Lappalainen (MP).

Rotel II

69 Utl. 2011:87. Införande av trängselavgifter på Essingeleden. Motion (2010:6) av Ann-Margarethe Livh (V).

70 Utl. 2011:88. Möjligheten att göra Rörstrandsgatan till en gågata. Motion (2010:7) av Yildiz Kafkas (MP).

71 Utl. 2011:89. En årlig "Återvinningsdag" i Stockholm. Motion (2010:11) av Stellan Hamrin (V).

72 Utl. 2011:90. Snö - något att planera för. Motion (2010:18) av Ylva Wahlström (MP).

73 Utl. 2011:91. Införandet av begreppet andragenerationssvenskar. Motion (2010:24) av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda MP).

Rotel III

74 Utl. 2011:92. Försköning av Stockholms tråkiga miljöer. Motion (2009:48) av Malte Sigemalm (S).

75 Utl. 2011:93. Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Motion (2010:12) av Maria Hannäs (V).

76 Utl. 2011:94. Namngivande av täppan vid Thorildsplan till "Bryggar Annas Täppa". Motion (2010:39) av Teres Lindberg (S).

Rotel V

77 Utl. 2011:95. Stockholms stad måste sluta med att skriva avtal med sina kunder där elförbrukningen ingår i avtalet. Motion (2010:32) av Yildiz Kafkas (MP).

Rotel VI

78 Utl. 2011:96. Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum. Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S).

§2 Interpellation om förutsättningarna för damfotbollen i Stockholm (nr2010:47)

Dnr 328-2811/2010

Roger Mogert (S) hade lämnat in en interpellation om förutsättningarna för damfotbollen i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade den 7 februari 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kevius hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert och Kevius.

§3 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga punkt nr3 på föredragningslistan.

§4 Interpellation om vilken beredskap staden har för att hantera de problem som orsakas i centrummiljöer ägda av fastighetsbolaget Boultbee (nr2011:3)

Dnr 316-317/2011

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om vilken beredskap staden har för att hantera de problem som orsakas i centrummiljöer ägda av fastighets­bolaget Boultbee.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Rudin och Nordin samt Ann Mari Engel.

§5 Interpellation om återuppbyggnaden av gamla förvaltningshuset på Tens­tagången 55 (nr2011:1)

Dnr 319-314/2011

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Awad Hersi (MP) om återuppbyggnaden av gamla förvaltningshuset på Tenstagången 55.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Awad Hersi, borgarrådet Larsson, Abebe Hailu, Ann-Katrin Åslund och Ann Mari Engel.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 och 26 för år 2011.

§7 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

1. (2011:27) av Rana Carlstedt (S) om läxor och läxhjälp i Stockholms skolor
Dnr 322-1064/2011.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationen fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av denna interpellation.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Lokaler för Ny Gemenskap

Tara Twana (S) ställde en fråga om lokaler för Ny Gemenskap.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tara Twana och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 2. Ett stoltare Stockholm

Anders Wallner (MP) ställde en fråga om ett stoltare Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anders Wallner och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Vad händer med Ny Gemenskap och deras lokal?

Jackie Nylander (V) ställde frågan Vad händer med Ny Gemenskap och deras lokal?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 4. Ekonomin i stadsdelsnämnderna

Bengt Roxne (S) ställde en fråga om ekonomin i stadsdelsnämnderna.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Bengt Roxne och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 5. 11 utförare – bättre kvalité?

Karin Rågsjö (V) ställde frågan 11 utförare – bättre kvalité?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 6. Partikelutsläpp

Mikael Magnusson (S) ställde en fråga om partikelutsläpp.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mikael Magnusson och borgarrådet Ankersjö.

Fråga nr 7. Situationen för barnen från ”Lilla Ny”

Stefan Hansson (S) ställde en fråga om situationen för barnen från ”Lilla Ny”.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Hansson och borgarrådet Edholm.

§9 Interpellation om neddragningar av tillgänglighetsmedel inom Stockholms stads idrottsverksamheter (nr2011:4)

Dnr 328-318/2011

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Carin Jämtin (S) om neddragningar av tillgänglighetsmedel inom Stockholms stads idrottsverksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kevius hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Kaj Nordquist, borgarrådet Kevius, Mehdi Oguzsoy samt borgarrådet Sjöstedt.

§10 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 29 april 2011

Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) hos Överför­myndarnämnden i Stockholms kommun den 1 och 2 december 2010, för känne­dom

Dnr 669-1090/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 5 maj 2011

Beslut (5 maj) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (4 april) avseende Central upphandling av vård och omsorgsboenden. Mål nr 8749-11.

Förvaltningsrätten som senare kommer att avgöra målet slutligt, avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 125-2426/2010

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 13 maj 2011

Beslut (13 maj) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (14 april) avseende detaljplan rörande Roddaren 8, mål nr 8767-11

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 12 maj 2011

Beslut (12 maj) med anledning av överklagat avgörande av Regeringen, Miljö­departementet (14 oktober 2010) avseende Förslag till detaljplan för Norra Djur­gårdsstaden, i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden.

Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att målet ska förklaras vilan­de. Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast.

Dnr 311-2057/2009

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 13 maj 2011

Beslut (13 maj) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 5 maj) avseende Central upphandling av vård och omsorgsboenden.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 125-2426/2010


Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 18 maj 2011

Beslut (18 maj) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (19 ok­tober 2009) avseende Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funk­tionsnedsättning.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 326-708/2011

§11 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 30maj 2011 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Förvärv av fastigheten Stockholm Induktorn 33 i Ulvsunda industriområde

Dnr 302-507/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:67 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från exploateringsnämnden om förvärv av fastigheten Stockholm Induktorn 33 i Ulvsunda industriområde.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Köpeavtal mellan Stockholms stad och Fastighets AB Induktorn 33 om köp av fastigheten Stockholm Induktorn 33 godkänns, bilaga till utlåtan­det.

2. Exploateringsnämnden får öka sina investeringsutgifter för år 2011 med 104,0 miljoner kronor för köp av fastigheten Stockholm Induktorn 33. Finansiering sker genom ett ökat finansieringsbeting under Finansför­valtning.

§14 Exploateringsavtal med Skanska Nya Hem Blå AB m.fl. angående kvarteret Fredriksdal m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen

Genomförandebeslut (utl.2011:68)

Dnr 302-751/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:68 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om exploateringsavtal med Skanska Nya Hem Blå AB m.fl. angående kvarteret Fredriksdal m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

Ordet innehades av Ewa Larsson och borgarrådet Larsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom kvarteret Fredriksdal m.m. omfattande investeringsutgifter om 209 miljo­ner kronor och investeringsinkomster om 133 miljoner kronor.

2. Exploateringsavtal med Skanska Nya Hem Blå AB respektive Remulus Svealand 3 AB och Remulus Svealand 4 AB avseende utbyggnad för bo­stads- respektive kontorsändamål inom kvarteret Fredriksdal med mera i Södra Hammarbyhamnen godkänns.

3. Exploateringsnämnden medges rätt att teckna de ytterligare avtal som er­fordras för projektets genomförande i enlighet med exploateringsnämn­dens beslut.

4. Exploateringsnämnden ska i övrigt beakta vad som framgår i utlåtandet.

Det antecknades att Jonas Naddebo (C) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§15 Försäljning av Stockholms Stadshus AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB (USK) (utl.2011:69)

Dnr 023-884/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:69 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av Stockholms Stadshus AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholms Stads Utrednings och statistikkontor AB (USK).

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Bolund och Wanngård, Ann Mari Engel, Daniel Somos, Karin Rågsjö, Markus Nordström, Emilia Bjuggren, Erik Slottner, Björn Ljung, Abebe Hailu, Bengt Sandberg, Åke Askensten, Teres Lindberg samt borgarrådet Sjöstedt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Bolund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Överlåtelsen enligt avtal av samtliga aktier i Stockholms Stads Utred­nings- och statistikkontor AB, till SWECO Eurofutures AB godkänns en­ligt stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s gemensamma förslag.

2. Handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos USK AB med stöd av bestämmelserna i kap. 2 § 3 offentlighets- och sekretess­lagen, dock längst till utgången av år 2013.

§16 Förvärv av fastighetsbolag med tomträtter i Slakthusområdet (fastigheterna Sandhagen 10 och Kylhuset 21)

Villkorat av kommunfullmäktiges beslut senast den 15 juni 2011 (utl.2011:70)

Dnr 109-925/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:70 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förvärv av fastighetsbolag med tomträtter i Slakthusområdet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

§17 Fortsatt projektering av Samverkanscentral och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl.

Dnr 302-2012/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:71 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från fastighetsnämnden om fortsatt projektering av Samverkanscentral och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Karin Rågsjö, Karin Hanqvist, borgar­råden Rudin och Larsson samt Åsa Jernberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Hanqvist (S) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Karin Hanqvists (S) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kom­munfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - be­slutat följande.

1. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att fortsätta projekteringen av Samver­kanscentral och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl. i enlighet med utlåtandet.

2. Utgiften för projekteringen och upprättande av underlag för genomföran­debeslut om 25,0 miljoner kronor ska finansieras inom ramen för fastig­hetsnämndens investeringsbudget.

§18 Reinvesteringsprogram för stadens väghållning

Dnr 314-476/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:72 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om reinvesteringsprogram för stadens väghållning.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

§19 Miljöupprustning av Hornsgatan etapp 2 och 3

Dnr 314-669/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:73 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om miljöupprustning av Hornsgatan etapp 2 och 3.

Ordet innehades av Emilia Hagberg, borgarrådet Hamilton samt Maria Hannäs.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Hagberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Trafik- och renhållningsnämnden medges genomföra miljöupprustning av Hornsgatan etapp 2 och 3, omfattande investeringsutgifter om 51,0 miljo­ner kronor. Utgifter för år 2011, 6,0 miljoner kronor, får inrymmas i tra­fik- och renhållningsnämndens investeringsbudget. Utgifter för kom­mande år samt drift- och kapitalkostnader får beaktas i samband med tra­fik- och renhållningsnämndens budget för 2012.

2. Trafik- och renhållningsnämnden uppmanas slutredovisa projektet miljö­upprustning av Hornsgatan till kommunfullmäktige när samtliga etapper är genomförda.

§20 Justering av gränsen mellan Huddinge (Stortorp) och Stockholms (Lars­boda) kommuner

Dnr 319-285/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:74 behandlades. Utlåtandet gäller en re­miss från Kammarkollegiet av justering av gränsen mellan Huddinge (Stortorp) och Stockholms (Larsboda) kommuner.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Stockholms stad förordar att kommungränsen mot Huddinge justeras för att inkludera fastighetsägarna till fastigheterna Trombonen 3, Trombonen 4, Trombonen 5 samt Trombonen 14 i Stockholms stad.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§21 Interimistiskt skydd för vissa träd i Kungliga Nationalstadsparken

Dnr 304-675/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:75 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från stadsbyggnadsnämnden om interimistiskt skydd för vissa träd i Kung­liga Nationalstadsparken.

Ordet innehades av Maria Hannäs, borgarrådet Kevius, Stina Bengtsson och Ewa Larsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken ska gälla inom Kung­liga Nationalstadsparken i Stockholms stad enligt bilaga 2 till utlåtandet.

2. Stadsbyggnadsnämnden medges rätt att besluta om tillstånd i ärenden som omfattas av beslutet om interimistiskt förbud enligt bilaga 2 till utlåtandet.

§22 Detaljplan för kvarteret Fredriksdal i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Dp 2007-36164-54 (utl.2011:76)

Dnr 311-794/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:76 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för kvarteret Fredriksdal i stadsdelen Södra Hammarby­hamnen.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, Björn Ljung, Ewa Larsson och Daniel Helldén.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ewa Larsson (MP) och Maria Hannäs (V) bifall till Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplanen för kvarteret Fredriksdal i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Dp 2007-36164-54, antas.

§23 Detaljplan för kvarteret Träsket m.m. i stadsdelen Norrmalm, Dp 2008-20609-54 (utl.2011:77)

Dnr 311-954/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:77 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för kvarteret Träsket m.m. i stadsdelen Norrmalm.

Ordet innehades av Emilia Hagberg och borgarrådet Kevius.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Detaljplanen för kvarteret Träsket m.m. i stadsdelen Norrmalm, Dp 2008-20609-54, antas.

§24 Detaljplan för Konsthallen 2 i stadsdelen Djurgården, Dp 2006-19499-54 (utl.2011:78)

Dnr 311-955/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:78 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Konsthallen 2 i stadsdelen Djurgården.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, Åke Askensten, Erik Slottner, Björn Ljung, Jonas Naddebo, Daniel Helldén, borgarrådet Mogert samt Helena Bonnier.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss,

dels av Maria Hannäs (V) att ärendet återremitteras ----------------------- Bilaga 6.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet.

Omröstningen utföll med 73 ja och 24 nej. Såsom voteringslista nr 44:2 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå återremissyrkandet.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Detaljplanen för Konsthallen 2 i stadsdelen Djurgården, Dp 2006-19499-54, antas.

§25 Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (§ 3 avseende utökning av antal officiella strandbadplatser som offentliga platser och § 23 avseende hundförbud på officiella strandbadplatser)

Dnr 667-2861/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:79 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från miljö- och hälsoskyddsnämnden om Ändring av Allmänna lokala ord­ningsföreskrifter för Stockholms kommun (§ 3 avseende utökning av antal offi­ciella strandbadplatser som offentliga platser och § 23 avseende hundförbud på officiella strandbadplatser).

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kom­mun, § 3 och § 23 samt bilaga 2, godkänns enligt utlåtandet, bilaga 2 och 3 till utlåtandet.

2. Brunnsvikens strandbad (tidigare Brunnsviksbadet), Ekhagens strandbad (tidigare Lappkärrsbadet), Flatenbadet allmänna och Flatenbadet barnbad (tidigare Flatenbadet), Gröndals brygga (Ormberget), Hägerstens bas­sängbad (tidigare Hägerstensbadet), Hässelby allmänna bad (tidigare Häs­selbybadet), Johannesdalsbadet (tidigare Johannesdals strandbad), Lilla Essingebadet (tidigare Lilla Essinge bryggbad), Långholmens strandbad (tidigare Långholmens friluftsbad), Nytorps bassängbad (tidigare Ny­torpsbadet), Skrubba strandbad, Sköndals bassängbad för funktionsned­satta, Stora Essingebadet (tidigare Stora Essinge sol- och duschbad), Tanto strandbad (Årstaviken), Älvsjö bassängbad och Örnberget fastställs som nya namn på officiella badplatser i Stockholm enligt bifogad karta, bilaga 3 till utlåtandet.

3. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på plats, samt för­slag på ordningsföreskrifter, för en ny strandbadplats där hundar bereds tillträde.

§26 Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Förslag på samarbete med en ansökan till Socialstyrelsen om in­rättande av en försöksverksamhet med sprutbyte

Inbjudan från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting (SLL)

Dnr 325-940/2010

Sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms stad i samverkan med Stockholms läns landsting

Dnr 325-2227/2007

Sprututbyte mot HIV-spridningen bland intravenösa missbrukare i Stock­holm (utl.2011:80)

Dnr 325-2842/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:80 behandlades. Utlåtandet gäller dels en inbjudan från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting, om samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare och förslag på samarbete med en ansökan till Socialstyrelsen om inrättande av en försöksverksamhet med sprutbyte,

dels en motion av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V) i vilken de före­slår att Stockholms stad tillsammans med Stockholms läns landsting tillsätter en utredning för att förbereda en ansökan till Socialstyrelsen om att få starta sprut­utbytesverksamhet för injektionsmissbrukare,

dels en motion av Erik Wassén (FP) i vilken han bl.a. föreslår att staden ställer sig bakom och biträder en ansökan från landstinget om att sprututbytesverksam­het etableras i Stockholms kommun.

Ordet innehades av borgarråden König Jerlmyr och Mogert, Karin Rågsjö, Stina Bengtsson, Ann-Katrin Åslund, Jackie Nylander, Ewa Samuelsson, Åsa Jernberg, Mikael Magnusson, Marie Ljungberg Schött, Jonas Eklund, Rana Carlstedt, Monika Lindh och Åke Askensten.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet König Jerlmyr (M) bifall till Moderaternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Biträda förfrågan från Stockholms läns landsting om att delta i projektet för att starta en försöksverksamhet och etablera Stockholm som försöks­kommun för sprututbyte.

2. Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med Stockholms läns lands­ting bereda en ansökan till Socialstyrelsen om inrättande av försöksverk­samhet.

3. Socialnämnden uppmanas att vidta åtgärder för att aktivt medverka i för­söket.

4. Motion (2007:23) av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V) om ”Sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms stad i samverkan med Stockholms läns landsting” anses besvarad med vad som anförs nedan.

5. Motion (2007:29) av Erik Wassén (FP) om ”Sprututbyte mot HIV-sprid­ning bland intravenösa missbrukare i Stockholm” anses besvarad med hänvisning till vad som anförs nedan.

6. I övrigt anförs följande.

För att förebygga att människor som fastnat i missbruk smittas av HIV och andra sjukdomar ska Stockholms stad tillsammans med Stockholms läns landsting införa försök med sprutbyten för injicerande narkomaner. Detta ska göras till­sammans med många andra åtgärder för att stödja personer att bryta sitt miss­bruk. Försöket ska ske under begränsad tid och göras på ett sätt som går att ve­tenskapligt utvärdera.

Stockholms stad ska ha en samlad strategi för prevention och uppsökande in­satser, samtidigt som det ska finnas tillgång till annan behandling när man startar sprutbytesförsöket. Uppsökande verksamhet och rådgivning står inte i motsats­förhållande till sprutbyte.

Det primära målet med sprututbytet är att förebygga spridning av HIV och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Verk­samheten ska också arbeta med att motivera dem som deltar i sprututbytet att bryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling. I enlighet med krav från Socialstyrelsen ska det därför finnas infektionsmedicinsk, beroendemedicinsk och psykosocial kompetens hos personalen. Vidare får sprututbyte endast bedri­vas i samverkan med landstingets infektionsmedicinska eller beroendemedi­cinska verksamhet. Landstinget har ett sjukvårdsansvar för personer som miss­brukar narkotika och detta kräver en helhetssyn genom ett nära samarbete med socialtjänsten för att kunna samordna insatser och erbjuda det stöd som behövs.

Det är viktigt att försöksverksamheten ska kunna utvärderas vetenskapligt. Försöket måste förläggas på lämplig plats som minimerar olägenheten för om­givningen. Sprutbytesförsöket ska ses som en del av en helhetsstrategi med flera åtgärder mot narkotikamissbruk och smittspridning såsom beskrivs i Stockholms läns landstings narkotikapolitiska utredning Åtgärder för att begränsa smitt­spridning.

Sedan 1 juli 2006 ger lagen 2006:323 om utbyte av sprutor och kanyler alla landsting möjlighet att bedriva sprututbytesverksamhet om tillstånd beviljas av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har utfärdat kompletterande föreskrifter SOSFS2007:2 om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika med anvisningar om ansökningsförfarande, krav på bemanning, kva­litet och rutiner, dokumentation och återrapportering.

I lagen fastslås att en spruta eller kanyl endast får lämnas ut om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in, såvida det inte finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in. Vidare får endast personer som fyllt 20 år och som kan anses vara bosatta i det aktuella landstinget delta i sprututbytet.

Det finns stark vetenskaplig evidens för att sprututbytesprogram är effektiva när det gäller att förebygga riskbeteende bland injektionsmissbrukare. I den svenska modellen för sprututbyte, som är fastslagen i lag och i Socialstyrelsens föreskrifter, är sprututbyte endast tillåtet som en integrerad del av en bredare vårdinsats.

Förebyggande arbete för att förhindra att människor missbrukar narkotika har alltid högsta prioritet. Beroende av droger beskär människans frihet och kan leda till mänskliga tragedier för missbrukaren själv och anhöriga. Socialstyrelsens uppfattning är att sprututbyte inte bara är en förebyggande insats för en grupp särskilt utsatta människor utan även en viktig hälsopolitisk insats för denna grupp.

§27 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden (utl.2011:81)

Dnr 325-1787/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:81 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden av riktlinjer för handlägg­ning av försöks- och träningslägenheter.

Ordet innehades av Rebecca Adami, Emilia Bjuggren, Karin Rågsjö, borgarrådet König Jerlmyr, Jackie Nylander, Monika Lindh, borgarrådet Mogert samt Hanna Broberg.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter godkänns en­ligt bilaga 2 till utlåtandet, med de förändringar som föreslås av föredra­gande borgarråd i utlåtandet.

§28 Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri

Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden (utl.2011:82)

Dnr 325-1788/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:82 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden av riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri.

Ordet innehades av Rebecca Adami, Karin Rågsjö samt borgarrådet König Jerlmyr.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri godkänns, bilaga 2 till utlåtandet, med de förändringar som föreslås av före­dragande borgarråd i utlåtandet.

§29 Motion om Stockholms stad som föredöme i Europa för att stärka romernas mänskliga rättigheter (utl.2011:28)

Dnr 337-1723/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:28 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (V) i vilken hon föreslår att staden tar initiativ till en fortgående dialog med romska organisationer som dri­ver intressefrågor.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh, Gulan Avci, Monika Lindh, Yvonne Ruwaida, Ewa Samuelsson, Rebecca Adami, Christoffer Järkeborn, Salar Rashid, Tara Twana, Åsa Jernberg, Ann Mari Engel, Ingegerd Akselsson Le Douaron, Bengt Sandberg och Mehdi Oguzsoy.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Yvonne Ruwaida (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Yvonne Ruwaidas (MP) och Ann-Margarethe Livhs (V) respektive förslag.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna proposi­tionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besva­rad.

Då votering begärdes tog ordföranden upp Yvonne Ruwaidas (MP) och Ann-Margarethe Livhs (V) respektive yrkanden för bestämmande av kontraproposi­tion i voteringen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att anta Ann-Margarethe Livhs (V) förslag – med instämmande av Yvonne Ruwaida (MP) – till kontraproposi­tion i voteringen.

Härefter verkställdes voteringen över följande, dessförinnan föreslagna och god­kända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Ann-Margarethe Livhs (V) och Yvonne Ruwaidas (MP) gemensamma förslag .

Omröstningen utföll med 49 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 49:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Motion (2009:29) av Ann-Margarethe Livh (V) om ”Stockholms stad som föredöme i Europa för att stärka romernas mänskliga rättigheter” anses be­svarad med vad som anförs i utlåtandet.

§30 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 42, 43, 56, 57, 61, 62, 63 och 64 för år 2011.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 och 96 för år 2011.

§31 Motioner

Under tiden 3 – 23 maj 2011 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2011:39) av Awad Hersi (MP) om minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna
Dnr 328-1221/2011;

2. (2011:40) av Karin Hanqvist (S) om namn på plats eller gata uppkallad efter Elise Ottesen Jensen
Dnr 312-1222/2011;

3. (2011:41) av Karin Hanqvist (S) om litterär skylt i Blackeberg
Dnr 328-1223/2011;

4. (2011:42) av Rebecca Adami och Stefan Nilsson (båda MP) om riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp
Dnr 325-1224/2011;

5. (2011:43) av Teres Lindberg m.fl. (alla S) om satsning på bättre cykel­miljö i staden
Dnr 314-1225/2011;

6. (2011:44) av Karin Wanngård m.fl. (alla S) om en mer långsiktig ar­betsmarknadspolitik
Dnr 331-1226/2011;

7. (2011:45) av Per Olsson (MP) om ett dokumenterat arbetssätt för att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning
Dnr 323-1227/2011.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.58.