Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-01-30

Sammanträde 2012-01-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:29 av Tomas Rudin (S) om konsumentvägledning. RI

Dnr 329-1218/2011 (framställd 13/6, bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:30 av Tomas Rudin (S) om ungdomars allt större svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. RV

Dnr 316-1219/2011 (framställd 13/6, bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:31 av Eivor Karlsson (MP) om tidproblem inom hemtjänsten. RV

Dnr 327-1220/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:32 av Mats Berglund (MP) om anställningsvillkoren på Stockholms stadsteater. RVIII

Dnr 328-1327/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:33 av Mats Berglund (MP) om finansiering av Strindbergsåret 2012. RVIII

Dnr 328-1328/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:34 av Ann Mari Engel (V) om Stockholms bottenplacering i Lärarförbundets undersökning av landets musik- och kulturskolor. RVIII

Dnr 322-1329/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:35 av Karin Rågsjö (V) om mer än halvering av antalet personliga ombud som nästa sparbeting. RVII

Dnr 326-1330/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:36 av Tomas Rudin (S) om Katarinahissens turismvärde och fortsatta funktion. RII

Dnr 313-1331/2011 (framställd 5/9, bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:37 av Eivor Karlsson (MP) om åtgärder mot vräkning av barnfamiljer. RVII

Dnr 325-1797/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:38 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i barnomsorgens öppettider i Stockholms stad under sommaren och skillnader mellan kommunala och privata utförare. RIV

Dnr 321-1798/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:39 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i förskolornas öppettider och hur det påverkar föräldrars arbete. RIV

Dnr 321-1799/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:40 av Jonas Eklund (MP) om otydliga miljökrav i stadens upphandling. RI

Dnr 319-1800/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:41 av Ann Mari Engel (V) om den uteblivna satsningen på Götgatan som fungerande gågata. RII

Dnr 314-1908/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:42 av Ann-Margarethe Livh (V) om smygprivatiseringen för att slippa betala för marknadsvärdet. RI

Dnr 327-1909/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:43 av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) om Ross Tensta gymnasium. RIV

Dnr 322-1973/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:44 av Eivor Karlsson (MP) om snabba åtgärder vid brister inom äldreomsorgen. RV

Dnr 327-2031/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:45 av Jan Valeskog (S) om trafikforskares nedgörande kritik av spårvägsplaner i Stockholm. RII

Dnr 314-2032/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:46 av Abdo Goriya (S) om långtidsarbetslösheten bland unga i Stockholm. RII

Dnr 331-2033/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2011:47 av Kaj Nordquist (S) om livsfarliga övergångsställen. RII

Dnr 314-2196/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2011:48 av Kaj Nordquist (S) om stöd till elever med funktionsnedsättning i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-2197/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2011:49 av Ann Mari Engel (V) om åtgärder mot skolor som saknar skolbibliotek. RIV

Dnr 322-2198/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2011:50 av Karin Rågsjö (V) om det dåliga resultatet för staden i Skolinspektionens rapport om Komvux och SFI. RII

Dnr 331-2199/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2011:51 av Eivor Karlsson (MP) om bättre stöd till de "glömda barnen" med missbrukande föräldrar. RVII

Dnr 325-2200/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2011:52 av Awad Hersi (MP) om parker och kulturskatter i Västerort. RII

Dnr 319-2201/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2011:53 av Ann-Margarethe Livh (V) om Järvalyftet och hur revisorernas kritik mot hanteringen av ytterstadspengarna följs upp. RV

Dnr 336-2323/2011 (framställd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

27 Nr 2011:54 av Malte Sigemalm (S) om Brandstationen i Midsommarkransen - En plats för lokal utveckling i världsklass. RVIII

28 Nr 2011:55 av Emilia Bjuggren (S) om tillgången till skogsmark för stockholmarna. RI

29 Nr 2011:56 av Jan Valeskog (S) om förestående brist på förskollärare, grundskole- och gymnasielärare samt yrkeslärare i Stockholm. RIV

30 Nr 2011:57 av Jan Valeskog (S) om den kraftiga överkapaciteten på gymnasieskolorna i Stockholms län. RIV

31 Nr 2011:58 av Karin Rågsjö (V) om äldrepeng som gräddfil på äldremarknaden och ytterligare ett steg i privatiseringen. RV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

37 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:19, i vad avser val av sju nämndemän i Solna tingsrätt och nitton nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem 2011:1, i vad avser val av två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2011:8, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:12, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:13, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt.
Mem. 2011:14, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:15, i vad avser val av tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:16, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:17, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Fortum Värme Holding AB och ett ombud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).
Mem. 2011:18, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt.
Mem. 2011:19, i vad avser val av en ersättare i arbetsmarknadsnämnden, en ersättare i fastighetsnämnden, en ledamot i kulturnämnden, en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, en ersättare i socialnämnden, två ledamöter och en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ledamot och elva ersättare i stadsdelsnämnder och en ersättare i valnämnden.
Mem. 2011:21, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2011:171. Stockholms miljöprogram 2012-2015. RVI

39 Utl. 2011:172. Detaljplan för Klamparen 10 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2009-01654-54. RIII

40 Utl. 2011:174. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 år 2010, äldreomsorg. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2011, äldreomsorg. Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2 år 2011. RV+VII

41 Utl. 2011:175. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2011, som inte behandlats av kommunstyrelsen. RI

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

42 Mem. 2012:1. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel II

43 Utl. 2012:1. Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden.

Rotel III

44 Utl. 2012:2. Detaljplan för område vid Pepparvägen/Munstycks-vägen i stadsdelarna Farsta och Hökarängen, Dp 2009-14443-54.

46 Utl. 2012:4. Detaljplan för Nybohovsbacken, Hägerstensvägen, i stadsdelen Liljeholmen, Dp 2008-01165-54.

47 Utl. 2012:5. Namn för kvarter i stadsdelen Djurgården - Cirkus.

48 Utl. 2012:6. Namn för kvarter och gator i stadsdelen Beckomberga.

Dnr 312-2097/2011

Beckomberga Ängsväg, Beckombergavägen, Söderberga Allé och Beckomberga Skogsväg bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning, Follingbo, Fröjel, Hemse, Lau, Lojsta, Lummelunda, Martebo, Sproge och Västergarn fastställs som nya namn på kvarter, Follingbogatan och Lummelundagatan fastställs som nya namn på gator och Martebogatan fastställs som nytt namn på gata på kvartersmark.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2012:7. Namn på gator, kvarter, parker och torg inom den nya stadsdelen Hagastaden.

Dnr 312-2098/2011

Eugeniavägen, Anna Steckséns Gata, Astrid Cleves Gata, Betty Petterssons Gata, Emmy Rappes Gata, Eva Eke-blads Gata, Ninni Kronbergs Gata, Johanna Bovalls Gata, Alfhild Tamms Gata, Gerda Höjers Gata, Hagaesplanaden, Sonja Kovalev-skys Gata, Anna Whitlocks Gata, Lise Meitners Gata, Valfrid Palmgrens Gata och Agnes Arvidssons Gata blir nya namn på gator, Hagaplan blir nytt namn på plats, Bellmansterrassen och Norra Stationsparken blir nya namn på parker, Solnavägen återupplivas som namn på gata i Stockholm, Gävlegatan, Hälsingegatan, Dalagatan, Norra Stationsgatan och Norrbackagatan bibehålles som namn på gator med ändrad sträckning, Torsplan bibehålles som namn på plats, Solnabron utgår som namn på bro, Forskaren, Molekylen, Fraktalen, Isotopen, Helix, Innovationen, Cellen, Enzymet, Kromosomen, Analysen, Proteinet, Algoritmen, Organellen, Lysosomen, Ribosomen, Genen, Mitokondrien, Bologna, Cambridge, Greifswald, Harvard, Humboldt, Oxford, Pisa, Sorbonne, Stanford, Princeton och Coimbra blir nya namn på kvarter och Godsmagasinet utgår som namn på kvarter.

Rotel V

50 Utl. 2012:8. Kö- och förmedlingsavgifter för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB.

Rotel VII

51 Utl. 2012:9. Reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Rotel I

52 Utl. 2012:10. Arvodering av förtroendevald.

BORDLAGDA MOTIONER

53 Utl. 2011:89. En årlig "Återvinningsdag" i Stockholm. Motion (2010:11) av Stellan Hamrin (V). RII

Dnr 303-1087/2010 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2011:93. Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Motion (2010:12) av Maria Hannäs (V). RIII

Dnr 319-1088/2010 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Utl. 2011:96. Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum. Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S). RVI

Dnr 303-2806/2010 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2011:105. Bevarande av den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur. Motion (2010:19) av Ylva Wahlström m.fl. (MP). RVIII

57 Utl. 2011:124. En inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar. Motion (2011:11) av Mehdi Oguzsoy (V). RIII

Dnr 328-339/2011 (bordlagd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

58 Utl. 2011:125. Namnsättning av del av Norra Bantorget till "Brantingparken". Motion (2011:15) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 312-433/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

59 Utl. 2011:126. Framtagande av ett skyltprogram för ökad kunskap om Stockholms fantastiska gatunamn och deras historia. Motion (2011:16) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 319-434/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

60 Utl. 2011:131. Lokaler för föreningarna - checksystem. Motion (2010:36) av Tomas Rudin (S). RVIII

Dnr 328-2640/2010 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

61 Utl. 2011:132. Bildandet av ett Evert Taubemuseum i Stockholm. Motion (2010:38) av Tomas Rudin (S). RVIII

Dnr 328-2642/2010 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

62 Utl. 2011:133. Skydd för Järvafältet. Motion (1998:69) av Michael Arthursson m.fl. (C). RIII

63 Utl. 2011:134. En ny stadsdels namnsättning. Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 312-304/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

64 Utl. 2011:144. Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V). RV

65 Utl. 2011:145. Framtagande av plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28) av Tomas Rudin (S). RV

Dnr 334-639/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

66 Utl. 2011:146. Nedgrävning av Essingeleden. Motion (2010:43) av Jari Visshed (S). RI

67 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

68 Utl. 2011:148. Elevernas kunskaper om förtryck och svenska brott mot mänskliga rättigheter. Motion (2010:31) av Paul Lappalainen (MP). RIV

69 Utl. 2011:149. Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas. Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP). RIV

70 Utl. 2011:152. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet. Motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RVII

71 Utl. 2011:153. Stopp för utförsäljning av Vällingby Centrum och lära av misstagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee. Motion (2011:23) av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V). RI

72 Utl. 2011:154. Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26) av Malte Sigemalm (S). RII

73 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

74 Utl. 2011:162. Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden. Motion (2010:40) av Tomas Rudin (S). RI

75 Utl. 2011:163. Strategi mot främlingsfientlighet och rasism. Motion (2010:25) av Teres Lindberg (S). RII

76 Utl. 2011:164. Medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism. Motion (2010:27) av Paul Lappalainen (MP). RII

77 Utl. 2011:165. Europarådets rekommendationer för städers motverkande av rasism. Motion (2010:29) av Paul Lappalainen (MP). RII

78 Utl. 2011:166. Avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass. Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S). RIV

79 Utl. 2011:177. Industriprogram för Stockholm. Motion (2011:4) av Carin Jämtin (S). RI

80 Utl. 2011:178. Genomförande av jämställdhetsanalys och upprättande av ett jämställdhetsbokslut för att Stockholm ska bli jämställt. Motion (2011:36) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

81 Utl. 2011:179. Skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm. Motion (2008:45) av Roger Mogert (S). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 11 oktober 2010. RIV

82 Utl. 2011:180. Utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm. Motion (2011:37) av Jan Valeskog (S). RIV

NYA MOTIONER, Rotel III

83 Utl. 2012:11. Namn på plats eller gata uppkallad efter Elise Ottesen Jensen. Motion (2011:40) av Karin Hanqvist (S).

Rotel IV

84 Utl. 2012:12. Ett dokumenterat arbetssätt för att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning. Motion (2011:45) av Per Olsson (MP).

Rotel V

85 Utl. 2012:13. Hemtjänsten. Motion (2011:34) av Mirja Räihä Järvinen (S).

Rotel VII

86 Utl. 2012:14. Avgiften till familjerådgivning. Motion (2011:5) av Roger Mogert (S).

§2 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2011:29.

§3 Interpellation om ungdomars allt större svårigheter att komma in på bo­stadsmarknaden (nr2011:30)

Dnr 316-1219/2011

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om ungdomars allt större svå­righeter att komma in på bostadsmarknaden.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig borgarråden Rudin och Larsson, Ann-Margarethe Livh, Yvonne Ruwaida, Birgitta Holm, borgarrådet Sjöstedt, Åke Askensten, Jakop Dalunde, Ann Mari Engel, Helen Törnqvist och Karin Rågsjö.

§4 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 och 53 för år 2011.

§5 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2011:54) av Malte Sigemalm (S) om Brandstationen i Midsommarkran­sen – En plats för lokal utveckling i världsklass
Dnr 313-2474/2011;

2. (2011:55) av Emilia Bjuggren (S) om tillgången till skogsmark för stockholmarna
Dnr 302-2475/2011;

3. (2011:56) av Jan Valeskog (S) om förestående brist på förskollärare, grundskole- och gymnasielärare samt yrkeslärare i Stockholm
Dnr 322-2476/2011;

4. (2011:57) av Jan Valeskog (S) om den kraftiga överkapaciteten på gymnasieskolorna i Stockholms län
Dnr 323-2477/2011;

5. (2011:58) av Karin Rågsjö (V) om äldrepeng som gräddfil på äldremarknaden och ytterligare ett steg i privatiseringen
Dnr 327-2478/2011.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.57 – 17.00.

§6 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Hemtjänsten i Älvsjö som av socialstyrelsens granskning fått sämst betyg.

Mirja Räihä (S) ställde en fråga om hemtjänsten i Älvsjö som av socialstyrelsens granskning fått sämst betyg.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 2. Dialogen med invånare i Husby

Awad Hersi (MP) ställde en fråga om dialogen med invånare i Husby.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Awad Hersi och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 3. Försäljning av allmännyttans bostäder i Kärrtorp och Bredäng

Ann-Margarethe Livh (V) ställde frågan: Varför så bråttom? Varför väljer ni att verkställa beslutet innan det prövats rättsligt?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 4. Studentbostäder

Karin Ehlin Kolk (S) ställde en fråga om studentbostäder.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Ehlin Kolk och borgarrådet Kevius.

Fråga nr 5. Micasas budget

Martin Michel (MP) ställde en fråga om Micasas budget.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Martin Michel och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 6. Hur gick det till när ”Ny gemenskap” slängdes ut ur gemenskapen?

Jackie Nylander (V) ställde frågan: Hur gick det till när ”Ny gemenskap” släng­des ut ur gemenskapen?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 7. Barnpalatset

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om Barnpalatset.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Sjöstedt.

Fråga nr 8. Störande byggbuller/sprängning

Stellan Hamrin (V) ställde frågan: Vilka åtgärder tänker du vidta för att de boende vid Engelbrektsskolan ska kunna vistas i sina hem under byggtiden?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stellan Hamrin och borgarrådet Ankersjö.

§7 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Kammarkollegiets beslut

av den 12 december 2011

Beslut (12 december) angående Justering av gränsen mellan Huddinge (Stortorp) och Stockholms (Larsboda) kommuner. Fastigheterna Trombonen 3, 4, 5 och 14.

Kammarkollegiet avslår ansökan.

Dnr 319-285/2011

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 7 december 2011

Beslut (7 december) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 26 augusti) avseende Översiktsplan Promenadstaden, Energiplan för Stockholm, Stockholms riktlinjer för bostadsförsörjningen 2007-2010.

Kammarrätten som senare kommer att avgöra frågan om prövningstillstånd av­slår yrkandet om ytterligare utredning.

Dnr 316-1118/2007, 315-1065/2008, 311-2636/2009

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 13 december 2011

Beslut (13 december) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (28 november) avseende Förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter (Ham­marby Sjöstad, Bredäng, Kärrtorp) (AB Svenska Bostäder) (Primula Byggnads AB).

Förvaltningsrätten som senare kommer att pröva målet slutligt avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 300-1744/2011

Regeringsbeslut

av den 1 december 2011

Beslut (1 december) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (10 juni 2010) i fråga om detaljplan för del av Innanhavet 2 i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 8 december 2011

Beslut (8 december) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (12 maj 2010) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Traneberg 1:1 vid Sulitelmavägen i stadsdelen Traneberg i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 15 december 2011

Beslut (15 december) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (28 november) avseende Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre.

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition. Förvaltningsrätten avslår yr­kandet om muntlig förhandling. Förvaltningsrätten bereder klaganden tillfälle skriftligen slutföra talan i målet, om ingen skrivelse inkommit kan målet komma att avgöras på befintliga handlingar.

Dnr 327-1060/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 19 december 2011

Beslut (19 december) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (14 mars) avseende Reviderade föreskrifter i renhållningsordningen för Stock­holms kommun. Förslag till revidering. Förvaltningsrätten avvisar yrkanden om klargöranden och fastställanden och avslår överklagandet i övrigt.

Dnr 303-2695/2010

Regeringsbeslut

av den 1 december 2011

Beslut (1 december) avseende överklagande i fråga om detaljplan för del av

Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, kommunfullmäktiges beslut (13 december 2010).

Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-1704/2010

Regeringsbeslut

av den 22 december 2011

Beslut (22 december) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (12 maj 2010) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 inom stadsdelen Södra Ängby, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 22 december 2011

Beslut (22 december) avseende överklagande i fråga om detaljplan för förskola på Stigberget (Södermalm 10:35) i stadsdelen Södermalm, kommunfullmäktiges beslut (19 oktober 2009).

Regeringen tar inte upp överklagandena till prövning.

Regeringen avslår överklagandena i övrigt.

Dnr 311-1495/2009

Regeringsbeslut

av den 22 december 2011

Beslut (22 december) avseende överklagande i fråga om detaljplan för del av kvarteret Magneten m.m. i stadsdelen Ulvsunda Industriområde, Stockholms kommun, kommunfullmäktiges beslut (13 december 2010). Regeringen tar inte upp överklagandet till prövning.

Regeringen avslår överklagandena i övrigt.

Dnr 311-2579/2010

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 28 december 2011

Delbeslut (28 december) med anledning av överklagande av kommunfullmäkti­ges beslut (23 maj) i fråga om Förslag till detaljplan för kvarteret Fredriksdal, Hammarby Allé/Fredriksdalsgatan, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen

Dnr 2007-36164-54.


Länsstyrelsen beslutar att ärendet inte ska prövas förrän ärendet om överprövning av samma kommunala beslut är slutligt avgjort.

Dnr 311-794/2011

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 29 december 2011

Beslut (29 december) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrät­ten (beslut 13 december) avseende Förvärv och överlåtelser av bostadsfastighe­ter (Hammarby Sjöstad, Bredäng, Kärrtorp) (AB Svenska Bostäder) (Primula Byggnads AB).

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 300-1744/2011

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 2 januari 2012

Beslut (2 januari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (15 december 2011) avseende Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre.

Kammarrätten avvisar överklagandet av förvaltningsrättens beslut avseende muntlig förhandling. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd avseende överklagande av förvaltningsrättens beslut att inte meddela inhibition. Förvalt­ningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 327-1060/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 24 november 2011

Beslut (24 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (24 maj 2010) avseende Namn för kvarter, gator och torg inom stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården, Björnlandet, Färnebofjärden, Kosterhavet, Muddus, Norra Kvill, Padjelanta, Söderåsen, Tresticklan, Tyresta, Töfsingdalen nya namn på kvarter, Böcklingbacken nytt namn på gång- och cykelväg, Stor­ängstorget nytt namn på torg, Fagningsgatan, Hamlingsgatan, Hårdvallsgatan, Madängsgatan, Slåttervallsgatan, Storängsgatan, Ängsbruksgatan nya namn på gator, Storängskroken utgår som namn på gata, Bobergsgatan, Erik Dahlbergs­gatan, Fiskartorpsvägen bibehålles som namn på gator med ändrad sträckning.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet, vilket innebär att det överklagade be­slutet kvarstår.

Dnr 312-731/2010

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 4 januari 2012

Beslut (4 januari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten

(beslut 24 november 2011) avseende Motion 2008:8, 2008:9, 2008:26, 2008:51,

2008:75 och 2008:76.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 316-396/2008, 316-397/2008, 316-803/2008, 316-804/2008, 302-1520/2008,

316-2445/2008, 316-2446/2008

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 10 januari 2012

Beslut (10 januari) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (12 december 2011) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54.

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 311-1960/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut (18 st beslut med enskilda mål nr)

av den 11 januari 2012

Beslut (11 januari) angående överklagande (18 st överklaganden med enskilda mål nr) av kommunfullmäktiges beslut (12 december 2011) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54.

Förvaltningsrätten avvisar överklagandena.

Dnr 311-1960/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut (6 st beslut med enskilda mål nr)

av den 12 januari 2012

Beslut (12 januari) angående överklagande (6 st överklaganden med enskilda mål nr) av kommunfullmäktiges beslut (12 december 2011) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54.

Förvaltningsrätten avvisar överklagandena.

Dnr 311-1960/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut (3 st beslut med enskilda mål nr)

av den 16 januari 2012

Beslut (16 januari) angående överklagande (3 st överklaganden med enskilda mål nr) av kommunfullmäktiges beslut (12 december 2011) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54.

Förvaltningsrätten avvisar överklagandena.

Dnr 311-1960/2011


Förvaltningsrätten i Stockholms beslut (3 st beslut med enskilda mål nr)

av den 17 januari 2012

Beslut (17 januari) angående överklagande (3 st överklaganden med enskilda mål nr) av kommunfullmäktiges beslut (12 december 2011) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54.

Förvaltningsrätten avvisar överklagandena.

Dnr 311-1960/2011

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 19 januari 2012

Beslut (19 januari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 28 november 2011) avseende Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 327-390/2010

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 20 januari 2012

Beslut (20 januari) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges be­slut (5 september 2011) i fråga om Förslag till detaljplan för Göta Ark 18, Med­borgarplatsen, i stadsdelen Södermalm Dnr 4031-29688-2011.

Länsstyrelsen avvisar ett överklagande samt avslår övriga överklaganden.

Dnr 311-1622/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 23 januari 2012

Beslut (23 januari) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (12 december 2011) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54.

Förvaltningsrätten avvisar överklagan.

Dnr 311-1960/2011

§8 Anmälan av ny ledamot och nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 13 december 2011 och den 3 januari 2012 att utse ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2014.

Till ledamot efter Per Bolund (MP) hade utsetts Jonas Eklund (MP).

Till ersättare efter Jonas Eklund (MP) hade utsetts Martin Michel (MP).

Till ersättare efter Rebecca Adami (MP) hade utsetts Jerker Thorsell (MP).

§9 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 2.

§10 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 6februari 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Fyllnadsval (mem. nr 19 för år 2010, mem. 1, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 21 för år 2011)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 19 för år 2010, memorial 1, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 21 för år 2011) behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av sju nämndemän i Solna tingsrätt, 19nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2010:19), två nämndemän i Stock­holms tingsrätt (mem.2011:1), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:8), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:12), en nämn­deman i Solna tingsrätt (mem.2011:13), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2011:14), tre nämndemän i Stockholms tingsrätt, en nämndeman i Sö­dertörns tingsrätt (mem.2011:15), en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämnde­man i Stockholms tingsrätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2011:16), ett ombud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) (mem. 2011:17), en ersättare i fastighetsnämnden, en ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, en ersättare i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, en ersättare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, en ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, en ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd, tre ersättare i Östermalms stadsdels­nämnd (mem. 2011:19), en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation (mem. 2011:21).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2011:17

i styrelsen för Fortum Värme Holding AB för tiden till och med ordinarie års­stämma 2015:

till ledamot: Charles Berkow (MP);

Memorial 2011:18

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Magnus Svensson (M);

Memorial 2011:19

i arbetsmarknadsnämnden för tiden till och med 2012:

till ersättare: Derya Uzel (MP);

i kulturnämnden för tiden till och med 2012:

till ledamot: Arba Kokalari (M);

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med 2012:

till ledamot: Mats Lindqvist (MP);

i socialnämnden för tiden till och med 2012:

till ersättare: Daniel Liljendahl (MP);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med 2012:

till ledamöter: Daniel Helldén (MP), Elina Åberg (MP);

till ersättare: Maria Granström (S);

i Farsta stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ersättare: Camilla Lindberg (M);

i Kungsholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ersättare: Mattias Wiggberg (S);

i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ersättare: Beate Lindberg (MP);

i Älvsjö stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ledamot: Emelie Roxby-Schüsseleder (V);

till ersättare: Clara Norberg Averbo (V);

i valnämnden för tiden till och med 2012:

till ersättare: Martin Candell (MP).

§12 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 42 på fö­redragningslistan före punkt nr 38.

§13 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2012:1)

Kommunstyrelsens memorial nr2012:1 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Emilia Hagberg (MP) – ledamot i kommunstyrelsen, Magnus Tegborg (M) – ledamot i styrelserna för Stockholms Stadshus AB och AB Fortum Värme Holding, Daniel Helldén (MP) – ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, Josefin Deiving (S) – ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Camilla Lindberg (M) – ersättare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd – och förrätta i me­morialet föreslagna val

2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ledamot i styrelsen för Fortum Värme Holding AB, en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, tre nämndemän i Solna Tingsrätt, fyra nämn­demän i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2014-10-20:

till ledamot: Åsa Jernberg (MP);

i Rådet till skydd för Stockholms skönhet för tiden till och med 2014:

till ledamot: Eie Herlitz (MP);

i Skarpnäcks stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ersättare: Martin Karlsson (M);

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Lisbeth Hellstrand (M), Daniel Snällman (M);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Håkan Franzén (M), Pehr-Albin Edén (S).

§14 Stockholms miljöprogram 2012 – 2015 (utl.2011:171)

Dnr 303-1207/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:171 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om Stockholms miljöprogram 2012-2015. Tillägg till ärendet anmäldes.

Ordet innehades av borgarråden Ankersjö, Jonas Nilsson, Stellan Hamrin, Katarina Luhr, Markus Nordström, Mikael Magnusson, Mats Lindqvist, Sebastian Carlsson, Frida Johansson Metso, Christoffer Järkeborn, Ewa Larsson, Birgitta Holm, Björn Ljung, Rana Carlstedt, Ewa Samuelsson, Jakop Dalunde och Yvonne Ruwaida.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mikael Magnusson (S) bifall till ------------------------------------ Bilaga 3,

dels av Katarina Luhr (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Stockholms miljöprogram 2012-2015 såsom stadsövergripande styrdoku­ment inom miljöområdet godkänns enligt, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Stockholms miljöprogram 2012-2015 ska genomföras av stadens samtliga nämnder i enlighet med utlåtandet.

3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge samtliga bolagsstyrelser i sta­den i uppdrag att genomföra Stockholms miljöprogram 2012-2015 i en­lighet med utlåtandet.

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp miljöprogrammet varje år och separat redovisa uppföljningen i ett ärende till kommunfullmäktige.

5. Riktlinjen ”Hållbar stadsutveckling”, utlåtande 2010:137, som beslutades av kommunfullmäktige den 13 december 2010, utgår som styrdokument vid den tidpunkten Stockholms miljöprogram 2012-2015 börjar gälla.

6. Stadens nämnder ska ta fram indikatorer kopplade till Stockholms miljö­program 2012-2015 i samband med tertialrapport 1 2012.

7. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge samtliga bolagsstyrelser i sta­den i uppdrag att ta fram indikatorer kopplade till Stockholms miljöpro­gram 2012-2015 i samband med tertialrapport 1 2012.

8. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska uppdatera de föreslagna indikato­rerna till Stockholms miljöprogram 2012-2015 med mäthistorik där sådan finns i enlighet med utlåtandet.

9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till Kemikalieplan för Stockholms stad i enlighet med utlåtandet.

§15 Detaljplan för Klamparen 10 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen,

Dnr 311-1893/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:172 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om detaljplan för Klamparen 10 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, Åke Askensten, borgar­rådet Rudin och Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplanen för Klamparen 10 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2009-01654-54 antas.

§16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 år 2010, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2011, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2 år 2011 (utl.2011:174)

Dnr 327-67/2011, 327-1940/2011, 325-1979/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:174 behandlades. Utlå­tandet gäller dels ett ärende om Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 år 2010, äldreomsorg, dels ett ärende om Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2011, äldreomsorg och ett ärende om Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2 år 2011.

Ordet innehades av borgarrådet König Jerlmyr, Karin Rågsjö, Ann-Katrin Åslund, Ewa Samuelsson, Eivor Karlsson, borgarrådet Larsson, Kaj Nordquist, Jackie Nylander samt borgarrådet Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eivor Karlsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 3 år 2010, äldreomsorg, godkänns.

2. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 år 2011, äldreomsorg, godkänns.

3. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda gynnande beslut en­ligt 9 § och rapportering enligt 28 f § LSS samt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 2 år 2011, godkänns.

§17 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2011, som inte be­handlats av kommunstyrelsen (utl.2011:175)

Dnr 019-784/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:175 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2011, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 januari 2011, som inte be­handlats av kommunstyrelsen godkänns.

§18 Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2012:1)

Dnr 314-2345/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:1 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag från trafik- och renhållningsnämnden om höjning av parkeringsavgifter och för­slag till felparkeringsavgifter.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Emilia Hagberg, Mark Klamberg, Malte Sigemalm och Jonas Naddebo.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Emilia Hagberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Boendeparkeringsavgiften fastställs till 800 kronor/månad för periodbetal­ning respektive 60 kronor/dygn för dygnsbetalning enligt trafik- och ren­hållningsnämndens förslag.

2. Parkeringsavgifter i innerstaden respektive ytterstaden fastställs enligt tra­fik- och renhållningsnämndens förslag.

3. Felparkeringsavgift för trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon fastställs till 1000 kronor, felparkeringsavgift för kraftigt störande upp­ställning av fordon fastställs till 650 kronor och felparkeringsavgift för mindre trafikstörande uppställning av fordon fastställs till 550 kronor en­ligt trafik- och renhållningsnämndens förslag.

4. De ändrade avgifterna ska gälla från och med det första månadsskiftet ef­ter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

5. Parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter ska räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI) i samband med kommunfullmäktiges budget. Basmånad utgörs av juni månad närmast före den årliga justeringen.

6. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§19 Detaljplan för område vid Pepparvägen/Munstycksvägen i stadsdelarna Farsta och Hökarängen, Dp 2009-14443-54 (utl.2012:2)

Dnr 311-1838/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:2 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för område vid Pepparvägen/Munstycksvägen i stadsdelarna Far­sta och Hökarängen.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Mats Lindqvist, Maria Hannäs, Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Lindqvist (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplanen för område vid Pepparvägen/Munstycksvägen i stadsdelarna Farsta och Hökarängen, Dp 2009-14443-54 antas.

§20 Detaljplan för Racketen 11 m.fl. i stadsdelen Alvik, Dp 2009-06788-54 (utl.2012:3)

Dnr 311-2115/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:3 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Racketen 11 m.fl. i stadsdelen Alvik.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Martin Michel, borgarrådet Ankersjö och Maria Hannäs.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Martin Michel (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplanen för Racketen 11 m.fl. i stadsdelen Alvik, Dp 2009-06788-54 antas.

§22 Namn för kvarter i stadsdelen Djurgården - Cirkus (utl.2012:5)

Dnr 312-2096/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:5 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter i stadsdelen Djurgården.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Cirkus fastställs som nytt namn på kvarter enligt bifogad karta till utlåtandet.

§23 Namn för kvarter och gator i stadsdelen Beckomberga

Dnr 312-2097/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:6 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter och gator i stadsdelen Beckomberga.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Beckomberga Ängsväg, Beckombergavägen, Söderberga Allé och Beckomberga Skogsväg bibehålles som namn på gator med ändrad sträckning enligt bifogad karta till utlåtandet.

2. Follingbo, Fröjel, Hemse, Lau, Lojsta, Lummelunda, Martebo, Sproge och Västergarn fastställs som nya namn på kvarter enligt bifogad karta till ut­låtandet.

3. Follingbogatan och Lummelundagatan fastställs som nya namn på gator enligt bifogad karta till utlåtandet.

4. Martebogatan fastställs som nytt namn på gata på kvartersmark enligt bi­fogad karta till utlåtandet.

§24 Namn på gator, kvarter, parker och torg inom den nya stadsdelen Hagasta­den (utl.2012:7)

Dnr 312-2098/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:7 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn på gator, kvarter, parker och torg inom den nya stadsdelen Hagastaden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Eugeniavägen, Anna Steckséns Gata, Astrid Cleves Gata, Betty Petters­sons Gata, Emmy Rappes Gata, Eva Ekeblads Gata, Ninni Kronbergs Gata, Johanna Bovalls Gata, Alfhild Tamms Gata, Gerda Höjers Gata, Hagaesplanaden, Sonja Kovalevskys Gata, Anna Whitlocks Gata, Lise Meitners Gata, Valfrid Palmgrens Gata och Agnes Arvidssons Gata fast­ställs som nya namn på gator, Hagaplan fastställs som nytt namn på plats, Bellmansterrassen och Norra Stationsparken fastställs som nya namn på parker enligt bifogad karta till utlåtandet.

2. Solnavägen återupplivas och fastställs som namn på gata i Stockholm. Vi­dare bibehålles Gävlegatan, Hälsingegatan, Dalagatan, Norra Stationsga­tan och Norrbackagatan som namn på gator med ändrad sträckning och Torsplan bibehålles som namn på plats enligt bifogad karta till utlåtandet.

3. Solnabron utgår som namn på bro enligt bifogad karta till utlåtandet.

4. Forskaren, Molekylen, Fraktalen, Isotopen, Helix, Innovationen, Cellen, Enzymet, Kromosomen, Analysen, Proteinet, Algoritmen, Organellen, Lysosomen, Ribosomen, Genen, Mitokondrien, Bologna, Cambridge, Greifswald, Harvard, Humboldt, Oxford, Pisa, Sorbonne, Stanford, Prin­ceton och Coimbra fastställs som nya namn på kvarter, och Godsmagasi­net utgår som namn på kvarter enligt bifogad karta till utlåtandet.

§25 Kö- och förmedlingsavgifter för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB (utl.2012:8)

Dnr 316-2361/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:8 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om kö- och förmedlingsavgifter för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB.

Ordet innehades av Jackie Nylander och Christina Elffors-Sjödin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Förmedlingsavgiften för studentlägenheter sänks från 500 kronor inklu­sive moms till 0 kronor.

2. Förmedlingsavgiften för studentboende i korridorrum sänks från 250kronor inklusive moms till 0 kronor.

3. De reviderade avgifterna gäller från och med det första månadsskiftet efter det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§26 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2012:9.

§27 Arvodering av förtroendevald (utl.2012:10)

Dnr 019-2354/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:10 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevald.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Helen Törnqvist om 15 procent av helt arvode under perioden 2012-01-17 – 2013-01-17.

Det antecknades att Helen Törnqvist (C) ej deltagit i beslutet på grund av jäv.

§28 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 89, 93, 96, 105, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 134, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 177, 178, 179 och 180 för år 2011.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr 11, 12, 13 och 14 för år 2012.

§29 Motioner

Under tiden 13 december 2011 – 30 januari 2012 väcktes och inlämnades föl­jande motioner:

1. (2012:1) av Ann-Margarethe Livh (V) om ett högre prioriterat perso­nal- och jämställdhetspolitiskt arbete i Stockholms stad
Dnr 201-166/2012;

2. (2012:2) av Jan Valeskog (S) om stopp för den fria prissättningen hos så kallade Friåkande Taxibilar
Dnr 314-168/2012;

3. (2012:3) av Jan Valeskog (S) om frekvent upptagning av sand från hårt trafikerade gator samt införande av nya städmaskiner i Stockholm
Dnr 314-176/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.27.