Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-09-03

Sammanträde 2012-09-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:58 av Karin Rågsjö (V) om äldrepeng som gräddfil på äldremarknaden och ytterligare ett steg i privatiseringen. RV

Dnr 327-2478/2011 (framställd 30/1, bordlagd 2/4, 28/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2012:1 av Roger Mogert (S) om elever kan rekommendera sin skola. RIV

Dnr 322-252/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2012:3 av Tomas Rudin (S) om nolltoleransens effekter och kostnader. RII

Dnr 329-254/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2012:4 av Eivor Karlsson (MP) om barnomsorg på obekväma tider. RIV

Dnr 321-255/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2012:5 av Karin Rågsjö (V) om förskolor som handelsvara. RIV

Dnr 321-349/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2012:7 av Ann-Margarethe Livh (V) om varför inte all personal återanställs i verksamheten när entreprenör går i konkurs. RI

Dnr 201-431/2012 (framställd 2/4, bordlagd 28/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2012:8 av Ann Mari Engel (V) om offentlighetsprincipens tillämpning inom stadens bostadsbolag. RV

Dnr 016-432/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2012:9 av Eivor Karlsson (MP) om dålig ventilation och radonproblem i skolor. RVI

10 Nr 2012:10 av Åke Askensten (MP) om bevarande av loppmarknaden på Hötorget. RVIII

Dnr 305-549/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2012:11 av Tomas Rudin (S) om behovet av nya ytor för ett modernt fungerande stadsbibliotek. RVIII

Dnr 328-558/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2012:12 av Ann Mari Engel (V) om en oberoende granskning av den misslyckade upphandlingen av IT. RI

Dnr 031-559/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2012:13 av Leif Rönngren (S) om hemliga utförsäljningar och regelverket i aktiebolagslagen om att verka för bolagets bästa och personligt ansvar. RI

Dnr 023-560/2012 (framställd 23/4)

14 Nr 2012:14 av Jan Valeskog (S) om de undermåliga möjligheterna till återvinning av grovsopor i norra Stockholms innerstad. RII

Dnr 303-561/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2012:15 av Stefan Nilsson (MP) om dödsfall på Vädurens servicehus i samband med ombildning av servicehus. RV

Dnr 327-596/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2012:16 av Awad Hersi (MP) om sociala oroligheter i Järva. RV

Dnr 336-619/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2012:17 av Eivor Karlsson (MP) om servicehusens framtid och ombyggnadskraven. RV

Dnr 327-658/2012 (framställd 7/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2012:18 av Eivor Karlsson (MP) om minskande boendetider inom vård- och omsorgsboenden. RV

Dnr 327-659/2012 (framställd 7/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2012:19 av Eivor Karlsson (MP) om demensteam för äldre i hemtjänsten. RV

Dnr 327-743/2012 (framställd 28/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2012:20 av Kaj Nordquist (S) om jämställdhet. RVII

Dnr 326-855/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2012:21 av Tomas Rudin (S) om hur liten allmännyttan ska bli i Stockholm. RV

Dnr 316-856/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2012:22 av Tomas Rudin (S) om kostnaderna för genomförande av nya Slussen. RI

Dnr 311-857/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2012:23 av Tomas Rudin (S) om försvunnen konst. RVIII

Dnr 328-858/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2012:24 av Karin Rågsjö (V) om ökade avslag på ekonomiskt bistånd. RVII

Dnr 325-911/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2012:25 av Karin Rågsjö (V) om högst biståndstid sedan 1980. RVII

Dnr 325-912/2012 (framställd 11/6)

26 Nr 2012:26 av Jan Valeskog (S) om kommunledningens syn på regionfrågan, med anledning av föredrag och diskussioner under Stockholmsmötet 2012. RI

Dnr 309-916/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2012:27 av Jan Valeskog (S) om möjligheterna att lånefinansiera strategiskt viktig infrastruktur i Stockholm, exempelvis tunnelbana till Nacka. RI

Dnr 314-917/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

28 Nr 2012:28 av Eivor Karlsson (MP) om Fas 3-variant med riktiga anställningar. RII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

34 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:19, i vad avser val av fyra nämndemän i Solna tingsrätt och sju nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:8, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:12, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:14, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:15, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:16, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:19, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2012:1, i vad avser val av fyra nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2012:4, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte.
Mem. 2012:6, i vad avser val av en ersättare i arbetsmarknadsnämnden, en ledamot i rådet till skydd för Stockholms skönhet, en ledamot i stadsdelsnämnd och två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2012:7, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en ledamot i Stockholm Business Region AB, tre nämndemän i Solna tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

35 Mem. 2012:8. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel IV

36 Utl. 2012:105. Språkförskola i västra Stockholm. Förslag från utbildningsnämnden.

Rotel II

37 Utl. 2012:106. Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Genomförandebeslut samt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City.

38 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

BORDLAGDA MOTIONER

39 Utl. 2011:144. Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V). RV

40 Utl. 2011:145. Framtagande av plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28) av Tomas Rudin (S). RV

Dnr 334-639/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Utl. 2011:146. Nedgrävning av Essingeleden. Motion (2010:43) av Jari Visshed (S). RI

Dnr 314-2808/2010 (bordlagd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 333-437/2011 (bordlagd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2011:152. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet. Motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RVII

44 Utl. 2011:153. Stopp för utförsäljning av Vällingby Centrum och lära av misstagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee. Motion (2011:23) av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V). RI

45 Utl. 2011:154. Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26) av Malte Sigemalm (S). RII

46 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

47 Utl. 2011:162. Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden. Motion (2010:40) av Tomas Rudin (S). RI

48 Utl. 2011:166. Avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass. Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S). RIV

49 Utl. 2011:177. Industriprogram för Stockholm. Motion (2011:4) av Carin Jämtin (S). RI

50 Utl. 2011:180. Utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm. Motion (2011:37) av Jan Valeskog (S). RIV

51 Utl. 2012:11. Namn på plats eller gata uppkallad efter Elise Ottesen Jensen. Motion (2011:40) av Karin Hanqvist (S). RIII

52 Utl. 2012:12. Ett dokumenterat arbetssätt för att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning. Motion (2011:45) av Per Olsson (MP). RIV

53 Utl. 2012:13. Hemtjänsten. Motion (2011:34) av Mirja Räihä Järvinen (S). RV

54 Utl. 2012:14. Avgiften till familjerådgivning. Motion (2011:5) av Roger Mogert (S). RVII

55 Utl. 2012:20. Stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar. Motion (2011:14) av Karin Wanngård (S). RV

56 Utl. 2012:21. Internationellt språklyft inom äldreomsorgen. Motion (2011:30) av Christopher Ödmann (MP). RV

57 Utl. 2012:22. Levande förortscentrum. Motion (2011:32) av Ann-Margarethe Livh (V). RV

58 Utl. 2012:23. Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden. Motion (2011:1) av Malte Sigemalm (S). RVIII

59 Utl. 2012:24. Inrättande av "offentliga ateljéer", ytor för gatukonst. Motion (2011:27) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RVIII

60 Utl. 2012:25. Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna. Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP). RVIII

61 Utl. 2012:26. Kulturbussar. Motion (2011:46) av Ann Mari Engel (V). RVIII

62 Utl. 2012:27. Traineeprogram för Stockholms stad. Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP). RI

63 Utl. 2012:34. Teaterverksamhet i S:t Jacobi, Vällingby. Motion (2011:58) av Kaj Nordquist och Bengt Roxne (båda S). RVIII

64 Utl. 2012:44. Avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfällan för kvinnor i förorter. Motion (2011:8) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

65 Utl. 2012:45. Jämställd lönepolitik. Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

66 Utl. 2012:46. Tidigare insatser vid flyktingmottagande i Stockholms stad. Motion (2011:22) av Rebecca Adami (MP). RII

67 Utl. 2012:47. Uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky. Motion (2011:74) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S). RIII

68 Utl. 2012:48. Ersättningsnivåer inom demensvården. Motion (2011:48) av Mirja Räihä (S). RV

69 Utl. 2012:49. Utevistelser för äldre. Motion (2011:49) av Katarina Luhr m.fl. (MP). RV

70 Utl. 2012:50. Tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa. Motion (2011:7) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S). RVII

71 Utl. 2012:55. Krav till SL om en busslinje mellan Sveriges största kommunikationsterminal Centralen och Sveriges största turistattraktioner på Djurgården. Motion (2011:3) av Jan Valeskog (S). RII

72 Utl. 2012:56. Sandlådor för halkbekämpning. Motion (2011:21) av Åke Askensten m.fl. (MP). RII

73 Utl. 2012:57. Ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Motion (2011:24) av Karin Rågsjö och Måns Almqvist (båda V). RII

74 Utl. 2012:58. En mer långsiktig arbetsmarknadspolitik. Motion (2011:44) av Karin Wanngård m.fl. (S). RII

75 Utl. 2012:59. Ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm. Motion (2011:20) av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda V). RIII

76 Utl. 2012:60. Uppkallande av en plats efter Margaretha Krook. Motion (2011:76) av Tomas Rudin och Eva-Louise Erlandsson Slorach (båda S). RIII

77 Utl. 2012:61. Förbättrad situation för hemlösa i Stockholm. Motion (2011:13) av Annika Ödebrink (S). RVII

78 Utl. 2012:62. Bidrag från Stockholms stad till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Motion (2011:55) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V). RI

79 Utl. 2012:63. Satsning på personalen inom äldreomsorgen. Motion (2011:63) av Ann-Margarethe Livh och Torun Boucher (båda V). RI

80 Utl. 2012:71. Avgiftsfri kollektivtrafik för Stockholms gymnasieelever. Motion (2011:61) av Emilia Bjuggren (S). RIV

81 Utl. 2012:72. Stärkt företagande i Östra Söderort - Vision Skarpnäcksfältet. Motion (2011:54) av Maria Hannäs (V). RV

82 Utl. 2012:80. "Peak Oil". Motion (2011:52) av Per Bolund (MP). RVI

83 Utl. 2012:81. Barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd. Motion (2011:9) av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V). RVII

84 Utl. 2012:82. Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour. Motion (2011:10) av Karin Rågsjö (V). RVII

85 Utl. 2012:83. Värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad. Motion (2011:29) av Rebecca Adami (MP). RVII

86 Utl. 2012:84. En jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter. Motion (2011:31) av Karin Rågsjö (V). RVII

87 Utl. 2012:85. Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Motion (2011:42) av Rebecca Adami och Stefan Nilsson (båda MP). RVII

88 Utl. 2012:86. Reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning. Motion (2011:47) av Karin Rågsjö (V). RVII

89 Utl. 2012:87. Ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare. Motion (2011:18) av Kaj Nordquist (S). RVII+VIII

90 Utl. 2012:97. Tester för att mäta förekomsten av krogdiskriminering. Motion (2011:50) av Stefan Nilsson (MP). RVII

91 Utl. 2012:98. Litterär skylt i Blackeberg. Motion (2011:41) av Karin Hanqvist (S). RVIII

92 Utl. 2012:99. Tillsättande av en levnadsnivåutredning i Stockholm för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i levnadsförhållanden mellan medborgare i Stockholms kommun. Motion (2011:17) av Carin Jämtin (S). RI

93 Utl. 2012:100. Förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla. Motion (2011:65) av Karin Wanngård m.fl. (S). RI

94 Utl. 2012:101. Kvalitetssäkring av tolkningen i stadens verksamheter. Motion (2011:71) av Awad Hersi (MP). RI

95 Utl. 2012:102. Projekt med syfte att Stockholms stad tar fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar. Motion (2011:26) av Tara Twana och Kaj Nordquist (båda S). RII

96 Utl. 2012:103. Renovering av Vanadisbadet och byggandet av en fullstor idrottshall på Norrmalm. Motion (2011:2) av Jan Valeskog (S). RIII

97 Utl. 2012:104. Stopp för privatisering av driften av Högdalens simhall vilket i förlängningen kan innebära att simhallen säljs. Motion (2011:33) av Mehdi Oguzsoy (V). RIII

NY MOTION, Rotel I

98 Utl. 2012:107. Ett högre prioriterat personal- och jämställdhetspolitiskt arbete i Stockholms stad. Motion (2012:1) av Ann-Margarethe Livh (V).

NY INTERPELLATION

99 Nr 2012:29 av Jonas Eklund (MP) om varför ölburkarna hamnade i soporna på Kulturfestivalen 2012. RVIII

§2 Interpellation om äldrepeng som gräddfil på äldremarknaden och ytterli­gare ett steg i privatiseringen (nr2011:58)

Dnr 327-2478/2011

Karin Rågsjö (V) hade lämnat in en interpellation om äldrepeng som gräddfil på äldremarknaden och ytterligare ett steg i privatiseringen.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Larsson.

§3 Interpellation om elever kan rekommendera sin skola (nr2012:1)

Dnr 322-252/2012

Roger Mogert (S) hade lämnat in en interpellation om elever kan rekommen­dera sin skola.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert och Edholm.

§4 Interpellation om nolltoleransens effekter och kostnader (nr2012:3)

Dnr 329-254/2012

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om nolltoleransens effekter och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarrådet Rudin, Ann Mari Engel, borgarråden Sjöstedt och Hamilton, Berthold Gustavsson, borgarrådet Mogert, Helen Törnqvist och Ewa Samuelsson.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 och 27 för år 2012.

§6 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 99 på fö­redragningslistan före punkt nr 29.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2012:28) av Eivor Karlsson (MP) om Fas 3-variant med riktiga anställ­ningar
Dnr 331-944/2012;

2. (2012:29) av Jonas Eklund (MP) om varför ölburkarna hamnade i so­porna på Kulturfestivalen 2012
Dnr 303-1224/2012.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Studentbostadsbristen

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om studentbostadsbristen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Nordin.

Fråga nr 2. Avser du att ta initiativ till att inrätta fler lastzoner?

Åke Askensten (MP) ställde frågan: Avser du att ta initiativ till att inrätta fler lastzoner?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Tiggande barn på Stockholms gator

Karin Rågsjö (V) ställde en fråga om tiggande barn på Stockholms gator.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 4. Simkunnigheten

Emilia Bjuggren (S) ställde en fråga om simkunnigheten.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emilia Bjuggren och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 5. Kommunal borgen för ungdomar som inte har ”resurser” att skriva på eget hyreskontrakt

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om kommunal borgen för ungdomar som inte har ”resurser” att skriva på eget hyreskontrakt.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 6. Läget i socialtjänsten

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om läget i socialtjänsten.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och König Jerlmyr.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 8 juni 2012

Beslut (8 juni) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (28 maj) avseende delar av Årsredovisning 2011 avseende värdeöverföring från bostads­bolagen samt överlåtelse av fastigheter/tomträtter.

Förvaltningsrätten avslår yrkandena om inhibition och muntlig förhandling.

Dnr 123-108/2012, 023-343/2012, 023-344/2012


Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 23 maj 2012

Beslut (23 maj) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 28 november 2011) avseende Nämndernas underlag till budget 2011 och inriktning 2012 – 2013.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 111-939/2010

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 15 juni 2012

Beslut (15 juni) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 8 juni) avseende Årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för Stockholms stad.

Kammarrätten avslår yrkandena om inhibition och muntlig förhandling.

Kammarrätten bereder klaganden tillfälle att skriftligen slutföra sin talan i målet.

Dnr 123-108/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 18 juni 2012

Beslut (18 juni) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (30januari) avseende Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparker­ingsavgifter.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 314-2345/2011

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 26 juni 2012

Beslut (26 juni) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 8 juni) avseende Årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för Stockholms stad.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 123-108/2012, 023-343/2012, 023-344/2012

Mark- och miljööverdomstolens beslut

av den 4 juli 2012

Beslut (4 juli) med anledning av överklagat avgörande hos Mark- och miljödom­stolen avseende detaljplan för fastigheten Attesten 1 m.m. i stadsdelen Långsjö i Stockholms kommun.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.


Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 6 juli 2012

Beslut (6 juli) avseende överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten Beckomberga 1:18 m.fl. (f.d. Beckomberga sjukhusområde) i stadsdelen Beckom­berga, kommunfullmäktiges beslut (5 september 2011).

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 311-1479/2011

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 6 juli 2012

Beslut (6 juli) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av kv. Hästen i stadsdelen Norrmalm (4031-18913-12), kommunfullmäktiges beslut (7 maj).

Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Dnr 311-588/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 9 juli 2012

Beslut (9 juli) avseende överklagande i fråga om detaljplan för ny bussterminal vid Slussen i stadsdelen Södermalm, kommunfullmäktiges beslut (11 juni).

Överklagandet kan inte bli föremål för prövning av förvaltningsrätten.

Överklagandet ska därför avvisas.

Dnr 311-685/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 9 juli

Beslut (9 juli) angående Laglighetsprövning enligt kommunallagen, KL; nu fråga om muntlig förhandling angående kommunfullmäktiges beslut (28 maj) angående Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län; habilitering och rehabilitering m.m.

Yrkandet om muntlig förhandling avslås.

Dnr 325-2450/2011

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 11 juli 2012

Beslut (11 juli) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (12december 2011) avseende detaljplan för Slussen.

Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 311-1960/2012


Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 17 augusti 2012

Beslut (17 augusti) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 18 juni) avseende Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felpar­keringsavgifter.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 314-2345/2011

§10 Anmälan av ny ledamot

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 3 juli 2012 att utse ny le­damot i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2014.

Till ledamot efter Emilia Hagberg (MP) hade utsetts Christopher Ödmann (MP).

§11 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 10september 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Fyllnadsval (mem. 2010:19, mem. 8, 12, 14, 15, 16 och 19 för år 2011 samt mem. 1, 4, 6 och 7 för år 2012)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2010:19, memorial 8, 12, 14, 15, 16 och 19 för år 2011 samt mem. 1, 4, 6 och 7 för år 2012 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av tre nämndemän i Solna tingsrätt, sjunämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2010:19), en nämndeman i Söder­törns tingsrätt (mem.2011:12), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2011:14), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:15), en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2011:16), en ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (mem. 2011:19), fyra nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2012:1), en nämndeman i Solna tingsrätt, en ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte (mem. 2012:4), en ersättare i arbetsmarknadsnämnden, en ledamot i rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2012:6), två nämndemän i Solna tingsrätt och en ersättare i Bromma stadsdelsnämnd (mem. 2012:7).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2010:19

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Barbro Norgren-Forsberg (MP);

Memorial 2011:8

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Stefan Sörqvist (M);

Memorial 2012:6

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Louise Ajnesjö (M), Malihe Tayharani (S);

i Bromma stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ledamot: Elisabeth Kling (S);

till ersättare: Saleh Sallar (S);

Memorial 2012:7

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Sten Lundströmer (S);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Astrid Wellton (S);

i styrelsen för Stockholm Business Region AB för tiden till och med ordinarie årsstämma 2015:

till ledamot: Mats Hulth (S).

§14 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2012:8; skrivelse 4)

Kommunstyrelsens memorial nr2012:8 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Sebastian Carlsson (M) – ledamot i kommunfullmäktige och Anders Wallners (MP) av­sägelse som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 4september 2012 samt Tomas Melin (MP) – ersättare i kommunfull­mäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de uppkomna vakanserna

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Sebastian Carlsson (M) – ledamot i exploateringsnämnden och ersättare för ombud till Kommunförbundet Stockholms län, KSL, Thereza Nordlund (V) – le­damot i Farsta stadsdelsnämnd, Hannes Rolf Anward (V) – ersättare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Lawen Redar (S) – ledamot i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Christos Meletis (S) – suppleant i styrel­sen för Stockholm Business Region AB, Pia Walldén (M) – ledamot i Norrmalms stadsdelsnämnd, Johan Hedin (C) – ledamot i exploate­ringsnämnden, Berit Snapp (C) – ledamot i Östermalms stadsdels­nämnd – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersättare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i exploateringsnämnden, en er­sättare för ombud till Kommunförbundet Stockholms län, KSL, en ledamot i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och en suppleant i styrelsen för Stockholm Business Region AB.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i exploateringsnämnden för tiden till och med 2012:

till ledamot: Karl Malmqvist (C);

i Farsta stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ledamot: Laura Rosselli (V);

till ersättare: Lars Bäck (V);


i Skarpnäcks stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ersättare: Josefin Morge (V);

i Norrmalms stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ledamot: Mikael Lind (M);

till ersättare: Sofia Kacim (M);

i Östermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ledamot: Malin Björk (C).

§15 Språkförskola i västra Stockholm

Förslag från utbildningsnämnden (utl.2012:105)

Dnr 321-704/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:105 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från utbildningsnämnden om inrättande av en språkförskola i västra Stock­holm.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Isabel Smedberg-Palmqvist, Per Olsson och Ann-Katrin Åslund.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

En ny kommunövergripande språkförskola inrättas 2013 inom Bromma stadsdelsnämndsområde i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

§16 Renovering av Sergels Torgs tätskikt

Genomförandebeslut samt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City (utl.2012:106)

Dnr 314-932/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:106 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om renovering av Sergels Torgs tätskikt.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Maria Hannäs, borgarrådet Rudin, Björn Ljung och Åke Askensten.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Trafik- och renhållningsnämnden får genomföra tätskiktsbyte och för-stärkningsarbete i Sergels Torgs bro- och däckskonstruktioner till en inve­steringsutgift om 1 650 mnkr och en investeringsinkomst om 167 mnkr. Utgifterna för 2012 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Ut­gifterna för kommande år får behandlas i budget för 2013.

2. Överenskommelse om principer för tätskiktsbyte m.m. kring Sergels Torg, träffad med bl.a. AFA, AMF, AxFast, Hufvudstaden, Ramsbury, Sergel-gångens samfällighetsförening, SL och Vasakronan (bilaga 1 till utlåtan­det), samordningsavtal gällande Orgelpipan 6, träffat med Jernhusen, SL och Trafikverket (bilaga 2 till utlåtandet) samt tilläggsavtal till samver­kansavtal för Spårväg City, träffat med SL (bilaga 3 till utlåtandet), god­känns.

3. Exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden får i uppdrag att inom ramen för genomförandebeslutet teckna övriga erforderliga avtal som krävs för tätskiktsprojektets fortsatta planering och genomförande.

4. Trafik- och renhållningsnämnden ska efter slutförd byggnation av första etappen utvärdera projektet innan kommande etapper påbörjas.

§17 Förslag till ändring av föredragningslistan – sambehandling av motioner

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att godkänna ändring av behandlingsordningen ---------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§18 Motion om stopp för utförsäljning av Vällingby Centrum och lära av miss­tagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee (utl.2011:153)

Dnr 316-634/2011

Motion om industriprogram för Stockholm (utl.2011:177)

Dnr 301-302/2011

Motion om framtagande av plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv (utl.2011:145)

Dnr 334-639/2011

Motion om levande förortscentrum (utl.2012:22)

Dnr 336-828/2011

Motion om stärkt företagande i östra Söderort - Vision Skarpnäcksfältet (utl.2012:72)

Dnr 336-1801/2011

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy, Markus Nordström, borgarrådet Wanngård, Anders Wallner, borgarrådet Larsson, Ewa Larsson, Karin Rågsjö, Gulan Avci, Ann-Margarethe Livh, Awad Hersi, Ewa Samuelsson, Maria Hannäs, Ann-Katrin Åslund, Yvonne Ruwaida, Helen Törnqvist, Kaj Nordquist och Elias Granqvist.

Utlåtande 2011:153

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:153 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V) i vilken de föreslår att staden måste redovisa vilka fördelar som en försäljning av Vällingby Centrum skulle innebära för stockholmarna jämfört med om centru­met blir kvar i stadens ägo.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:23) av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V) om ”Stopp för utförsäljning av Vällingby Centrum och lära av misstagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Utlåtande 2011:177

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:177 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Carin Jämtin (S) i vilken hon föreslår att staden tar fram ett industripolitiskt program och att utvecklingen av industriområden sker i samråd med berörda företag.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Anders Wallner (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:4) av Carin Jämtin (S) om ”Industriprogram för Stockholm” anses besvarad med hänvisning till vad som sagts i utlåtandet.

Utlåtande 2011:145

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:145 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin (S) i vilken han föreslår att staden tar fram en plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:28) av Tomas Rudin (S) om ”Framtagande av plan för främ­jande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv” anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

Utlåtande 2012:22

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:22 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (V) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategisk plan för att rädda förorts­centrumen och utveckla förorterna.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:32) av Ann-Margarethe Livh (V) om ”Levande förortscent­rum” anses besvarad med hänvisning till vad som sagts i utlåtandet.

Utlåtande 2012:72

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:72 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Maria Hannäs (V) i vilken hon föreslår att staden ut­reder hur en generell detaljplaneändring skulle kunna genomföras för Skarp­näcksfältets företagsområde.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Larsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:54) av Maria Hannäs (V) om ”Stärkt företagande i Östra Sö­derort – Vision Skarpnäcksfältet” anses besvarad med vad som sägs i utlå­tandet.

§19 Motion om stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalise­ring av förvaltningar (utl.2012:20)

Dnr 316-432/2011

Motion om traineeprogram för Stockholms stad (utl.2012:27)

Dnr 231-1361/2011

Motion om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik (utl.2012:58)

Dnr 331-1226/2011

Motion om jämställd lönepolitik (utl.2012:45)

Dnr 222-1911/2011

Motion om satsning på personalen inom äldreomsorgen (utl.2012:63)

Dnr 327-2042/2011

Ordet innehades av borgarrådet Wanngård, Björn Ljung, borgarrådet Hamilton, Karin Rågsjö, Awad Hersi, Sara Pettigrew, borgarrådet Nordin, Yvonne Fernell-Ingelström, Mirja Räihä, Torun Boucher, Yvonne Ruwaida, Ingegerd Akselsson Le Douaron, Dennis Wedin, Ann-Margarethe Livh, Erik Slottner, Ann-Katrin Åslund, Gulan Avci, Christopher Ödmann, Elisabeth Brandt Ygeman och Åsa Jernberg.

Utlåtande 2012:20

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:20 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Wanngård (S) i vilken hon föreslår att Stock­holms stad aktivt ska se till att förvaltningskontor lokaliseras utanför tullarna.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2011:14) av Karin Wanngård (S) om ”Stadens ansvar för användan­det av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar” anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

Utlåtande 2012:27

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:27 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) i vilken de bl.a. föreslår att staden inrättar ett traineeprogram.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) och Sara Pettigrew (MP) bifall till Socialde­mokraternas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) om ”Traine­eprogram för Stockholms stad” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Utlåtande 2012:58

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:58 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Wanngård m.fl. (S) i vilken de bl.a. yrkar att riktlinjerna för ekonomiskt bistånd omformuleras så att fokus ska ligga på att undanröja försörjningshinder på ett långsiktigt sätt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Sara Pettigrew (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Torun Boucher (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:44) av Karin Wanngård m.fl. (S) om ”En mer långsiktig ar­betsmarknadspolitik” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.


Utlåtande 2012:45

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:45 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (V) i vilken hon föreslår att staden ska ta fram en gemensam lönestatistik för alla förvaltningar och bolag.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) och Torun Boucher (V) bifall till Socialdemo­kraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Sara Pettigrew (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) om ”Jämställd lönepolitik” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Utlåtande 2012:63

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:63 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh och Torun Boucher (båda V) i vilken de föreslår att staden ska ta fram en strategi för att genomföra ett antal satsningar för personalen inom stadens äldreomsorgsverksamhet.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Christopher Ödmann (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Torun Boucher (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:63) av Ann-Margarethe Livh och Torun Boucher (båda V) om ”Satsning på personalen inom äldreomsorgen” anses besvarad med hänvis­ning till vad som sägs i utlåtandet.

§20 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 144, 146, 147, 152, 154, 155, 162, 166 och 180 för år 2011 samt nr11, 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 34, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 71, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 och 104 för år 2012.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:107.

§21 Motioner

Under tiden 12 juni – 3 september 2012 väcktes och inlämnades följande motio­ner:

1. (2012:38) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP) om lägre lö­ner för Stockholms borgarråd
Dnr 219-1005/2012;

2. (2012:39) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP) om stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg
Dnr 327-1165/2012;

3. (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP) om fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen
Dnr 327-1248/2012;

4. (2012:41) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V) om införandet av sociala investeringsfonder i Stockholms stad
Dnr 329-1255/2012;

5. (2012:42) av Maria Hannäs (V) om förbättringar av stadens förenings­tavlor
Dnr 324-1256/2012;

6. (2012:43) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V) om bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyres­gäster
Dnr 329-1257/2012,

7. (2012:44) av Emilia Bjuggren (S) om konstgräs kring Järvafältet
Dnr 328-1258/2012;

8. (2012:45) av Tomas Rudin (S) om stående avsättning av budget för samverkansutveckling av city
Dnr 336-1259/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.08.