Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-09-17

Sammanträde 2012-09-17

Datum
Klockan
12:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 12.00 behandlas interpellationer.
Kl. 16.00 behandlas motioner.

En interpellant/m Läs mer...otionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

2 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av interpellationer.

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

3 Nr 2012:4 av Eivor Karlsson (MP) om barnomsorg på obekväma tider. RIV

Dnr 321-255/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2012:5 av Karin Rågsjö (V) om förskolor som handelsvara. RIV

Dnr 321-349/2012 (framställd 12/3)

5 Nr 2012:7 av Ann-Margarethe Livh (V) om varför inte all personal återanställs i verksamheten när entreprenör går i konkurs. RI

Dnr 201-431/2012 (framställd 2/4, bordlagd 28/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2012:8 av Ann Mari Engel (V) om offentlighetsprincipens tillämpning inom stadens bostadsbolag. RV

Dnr 016-432/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2012:9 av Eivor Karlsson (MP) om dålig ventilation och radonproblem i skolor. RVI

Dnr 322-434/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2012:10 av Åke Askensten (MP) om bevarande av loppmarknaden på Hötorget. RVIII

Dnr 305-549/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2012:11 av Tomas Rudin (S) om behovet av nya ytor för ett modernt fungerande stadsbibliotek. RVIII

Dnr 328-558/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2012:12 av Ann Mari Engel (V) om en oberoende granskning av den misslyckade upphandlingen av IT. RI

Dnr 031-559/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2012:13 av Leif Rönngren (S) om hemliga utförsäljningar och regelverket i aktiebolagslagen om att verka för bolagets bästa och personligt ansvar. RI

Dnr 023-560/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2012:14 av Jan Valeskog (S) om de undermåliga möjligheterna till återvinning av grovsopor i norra Stockholms innerstad. RII

Dnr 303-561/2012 (framställd 23/4, bordlagd 3/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2012:15 av Stefan Nilsson (MP) om dödsfall på Vädurens servicehus i samband med ombildning av servicehus. RV

Dnr 327-596/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2012:16 av Awad Hersi (MP) om sociala oroligheter i Järva. RV

Dnr 336-619/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2012:17 av Eivor Karlsson (MP) om servicehusens framtid och ombyggnadskraven. RV

Dnr 327-658/2012 (framställd 7/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2012:18 av Eivor Karlsson (MP) om minskande boendetider inom vård- och omsorgsboenden. RV

Dnr 327-659/2012 (framställd 7/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2012:19 av Eivor Karlsson (MP) om demensteam för äldre i hemtjänsten. RV

Dnr 327-743/2012 (framställd 28/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2012:20 av Kaj Nordquist (S) om jämställdhet. RVII

Dnr 326-855/2012 (framställd 11/6)

19 Nr 2012:21 av Tomas Rudin (S) om hur liten allmännyttan ska bli i Stockholm. RV

Dnr 316-856/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2012:22 av Tomas Rudin (S) om kostnaderna för genomförande av nya Slussen. RI

Dnr 311-857/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2012:23 av Tomas Rudin (S) om försvunnen konst. RVIII

Dnr 328-858/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2012:24 av Karin Rågsjö (V) om ökade avslag på ekonomiskt bistånd. RVII

Dnr 325-911/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2012:25 av Karin Rågsjö (V) om högst biståndstid sedan 1980. RVII

Dnr 325-912/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2012:26 av Jan Valeskog (S) om kommunledningens syn på regionfrågan, med anledning av föredrag och diskussioner under Stockholmsmötet 2012. RI

Dnr 309-916/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2012:27 av Jan Valeskog (S) om möjligheterna att lånefinansiera strategiskt viktig infrastruktur i Stockholm, exempelvis tunnelbana till Nacka. RI

Dnr 314-917/2012 (framställd 11/6)

26 Nr 2012:28 av Eivor Karlsson (MP) om Fas 3-variant med riktiga anställningar. RII

Dnr 331-944/2012 (framställd 3/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2012:29 av Jonas Eklund (MP) om varför ölburkarna hamnade i soporna på Kulturfestivalen 2012. RVIII

Dnr 303-1224/2012 (framställd 3/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

28 Nr 2012:30 av Ann-Margarethe Livh (V) om det är acceptabelt att en tredjedel av de nyanställda i äldreomsorgen fortfarande är deltider. RI

29 Nr 2012:31 av Emilia Bjuggren (S) om simkunnigheten i Stockholm. RIV

30 Nr 2012:32 av Tomas Rudin (S) om de växande och olagligt långa bygglovtiderna i Stockholms stad. RIII

35 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

BORDLAGDA MOTIONER

36 Utl. 2011:144. Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V). RV

37 Utl. 2011:146. Nedgrävning av Essingeleden. Motion (2010:43) av Jari Visshed (S). RI

Dnr 314-2808/2010 (bordlagd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 333-437/2011 (bordlagd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Utl. 2011:152. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet. Motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RVII

40 Utl. 2011:154. Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26) av Malte Sigemalm (S). RII

41 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

42 Utl. 2011:162. Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden. Motion (2010:40) av Tomas Rudin (S). RI

43 Utl. 2011:166. Avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass. Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S). RIV

44 Utl. 2011:180. Utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm. Motion (2011:37) av Jan Valeskog (S). RIV

45 Utl. 2012:11. Namn på plats eller gata uppkallad efter Elise Ottesen Jensen. Motion (2011:40) av Karin Hanqvist (S). RIII

46 Utl. 2012:12. Ett dokumenterat arbetssätt för att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning. Motion (2011:45) av Per Olsson (MP). RIV

47 Utl. 2012:13. Hemtjänsten. Motion (2011:34) av Mirja Räihä Järvinen (S). RV

48 Utl. 2012:14. Avgiften till familjerådgivning. Motion (2011:5) av Roger Mogert (S). RVII

49 Utl. 2012:21. Internationellt språklyft inom äldreomsorgen. Motion (2011:30) av Christopher Ödmann (MP). RV

50 Utl. 2012:23. Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden. Motion (2011:1) av Malte Sigemalm (S). RVIII

51 Utl. 2012:24. Inrättande av "offentliga ateljéer", ytor för gatukonst. Motion (2011:27) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RVIII

52 Utl. 2012:25. Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna. Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP). RVIII

53 Utl. 2012:26. Kulturbussar. Motion (2011:46) av Ann Mari Engel (V). RVIII

54 Utl. 2012:34. Teaterverksamhet i S:t Jacobi, Vällingby. Motion (2011:58) av Kaj Nordquist och Bengt Roxne (båda S). RVIII

55 Utl. 2012:44. Avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfällan för kvinnor i förorter. Motion (2011:8) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

56 Utl. 2012:46. Tidigare insatser vid flyktingmottagande i Stockholms stad. Motion (2011:22) av Rebecca Adami (MP). RII

57 Utl. 2012:47. Uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky. Motion (2011:74) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S). RIII

58 Utl. 2012:48. Ersättningsnivåer inom demensvården. Motion (2011:48) av Mirja Räihä (S). RV

59 Utl. 2012:49. Utevistelser för äldre. Motion (2011:49) av Katarina Luhr m.fl. (MP). RV

60 Utl. 2012:50. Tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa. Motion (2011:7) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S). RVII

61 Utl. 2012:55. Krav till SL om en busslinje mellan Sveriges största kommunikationsterminal Centralen och Sveriges största turistattraktioner på Djurgården. Motion (2011:3) av Jan Valeskog (S). RII

62 Utl. 2012:56. Sandlådor för halkbekämpning. Motion (2011:21) av Åke Askensten m.fl. (MP). RII

63 Utl. 2012:57. Ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Motion (2011:24) av Karin Rågsjö och Måns Almqvist (båda V). RII

64 Utl. 2012:59. Ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm. Motion (2011:20) av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda V). RIII

65 Utl. 2012:60. Uppkallande av en plats efter Margaretha Krook. Motion (2011:76) av Tomas Rudin och Eva-Louise Erlandsson Slorach (båda S). RIII

66 Utl. 2012:61. Förbättrad situation för hemlösa i Stockholm. Motion (2011:13) av Annika Ödebrink (S). RVII

67 Utl. 2012:62. Bidrag från Stockholms stad till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Motion (2011:55) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V). RI

68 Utl. 2012:71. Avgiftsfri kollektivtrafik för Stockholms gymnasieelever. Motion (2011:61) av Emilia Bjuggren (S). RIV

69 Utl. 2012:80. "Peak Oil". Motion (2011:52) av Per Bolund (MP). RVI

70 Utl. 2012:81. Barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd. Motion (2011:9) av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V). RVII

71 Utl. 2012:82. Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour. Motion (2011:10) av Karin Rågsjö (V). RVII

72 Utl. 2012:83. Värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad. Motion (2011:29) av Rebecca Adami (MP). RVII

73 Utl. 2012:84. En jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter. Motion (2011:31) av Karin Rågsjö (V). RVII

74 Utl. 2012:85. Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Motion (2011:42) av Rebecca Adami och Stefan Nilsson (båda MP). RVII

75 Utl. 2012:86. Reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning. Motion (2011:47) av Karin Rågsjö (V). RVII

76 Utl. 2012:87. Ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare. Motion (2011:18) av Kaj Nordquist (S). RVII+VIII

77 Utl. 2012:97. Tester för att mäta förekomsten av krogdiskriminering. Motion (2011:50) av Stefan Nilsson (MP). RVII

78 Utl. 2012:98. Litterär skylt i Blackeberg. Motion (2011:41) av Karin Hanqvist (S). RVIII

79 Utl. 2012:99. Tillsättande av en levnadsnivåutredning i Stockholm för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i levnadsförhållanden mellan medborgare i Stockholms kommun. Motion (2011:17) av Carin Jämtin (S). RI

80 Utl. 2012:100. Förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla. Motion (2011:65) av Karin Wanngård m.fl. (S). RI

81 Utl. 2012:101. Kvalitetssäkring av tolkningen i stadens verksamheter. Motion (2011:71) av Awad Hersi (MP). RI

82 Utl. 2012:102. Projekt med syfte att Stockholms stad tar fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar. Motion (2011:26) av Tara Twana och Kaj Nordquist (båda S). RII

83 Utl. 2012:103. Renovering av Vanadisbadet och byggandet av en fullstor idrottshall på Norrmalm. Motion (2011:2) av Jan Valeskog (S). RIII

84 Utl. 2012:104. Stopp för privatisering av driften av Högdalens simhall vilket i förlängningen kan innebära att simhallen säljs. Motion (2011:33) av Mehdi Oguzsoy (V). RIII

85 Utl. 2012:107. Ett högre prioriterat personal- och jämställdhetspolitiskt arbete i Stockholms stad. Motion (2012:1) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

§2 Förslag till ändring av föredragningslistan – sambehandling av interpella­tioner

§4 Interpellation om varför inte all personal återanställs i verksamheten när entreprenör går i konkurs (nr2012:7)

Dnr 201-431/2012

Ann-Margarethe Livh (V) hade lämnat in en interpellation om varför inte all personal återanställs i verksamheten när entreprenör går i konkurs.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 april 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Nordin och Mirja Räihä.

§5 Interpellation om offentlighetsprincipens tillämpning inom stadens bo­stadsbolag (nr2012:8)

Dnr 016-432/2012

Ann Mari Engel (V) hade lämnat in en interpellation om offentlighetsprinci­pens tillämpning inom stadens bostadsbolag.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 april 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel samt borgarråden Larsson och Mogert.

§7 Interpellation om bevarande av loppmarknaden på Hötorget (nr2012:10)

Dnr 305-549/2012

Åke Askensten (MP) hade lämnat in en interpellation om bevarande av lopp­marknaden på Hötorget.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Åke Askensten och borgarrådet Sjöstedt.

Sammanträdet ajournerades kl. 12.42 – 12.45.

§9 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 15 på fö­redragningslistan före punkt nr 10.

§10 Interpellation om servicehusens framtid och ombyggnadskraven (nr2012:17)

Dnr 327-658/2012

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om servicehusens framtid och ombyggnadskraven.

Kommunfullmäktige beslutade den 7 maj 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, borgarrådet Larsson, Mirja Räihä, Jackie Nylander, Åke Askensten och Stefan Nilsson.

§11 Interpellation om dålig ventilation och radonproblem i skolor (nr2012:9)

Dnr 322-434/2012

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Eivor Karlsson (MP) om dålig ventilation och radonproblem i skolor.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 april 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Ankersjö hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, Stellan Hamrin, borgarrådet Ankersjö samt Jan Valeskog.

§12 Interpellation om en oberoende granskning av den misslyckade upphand­lingen av IT (nr2012:12)

Dnr 031-559/2012

Ann Mari Engel (V) hade lämnat in en interpellation om en oberoende gransk­ning av den misslyckade upphandlingen av IT.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel, borgarrådet Nordin och Jan Valeskog.

§13 Interpellation om hemliga utförsäljningar och regelverket i aktiebolagsla­gen om att verka för bolagets bästa och personligt ansvar (nr2012:13)

Dnr 023-560/2012

Leif Rönngren (S) hade lämnat in en interpellation om hemliga utförsäljningar och regelverket i aktiebolagslagen om att verka för bolagets bästa och personligt ansvar.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 7.

I debatten yttrade sig borgarråden Wanngård och Nordin samt Ann Mari Engel.

§14 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av interpellation nr 2012:14.

§15 Interpellation om dödsfall på Vädurens servicehus i samband med ombild­ning av servicehus (nr2012:15)

Dnr 327-596/2012

Stefan Nilsson (MP) hade lämnat in en interpellation om dödsfall på Vädurens servicehus i samband med ombildning av servicehus.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 8.

I debatten yttrade sig Stefan Nilsson, borgarrådet Larsson samt Åke Askensten.

§17 Interpellation om minskande boendetider inom vård- och omsorgsboenden (nr2012:18)

Dnr 327-659/2012

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om minskande boendeti­der inom vård- och omsorgsboenden.

Kommunfullmäktige beslutade den 7 maj 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 9.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, Mirja Räihä och borgarrådet Larsson.

§18 Interpellation om demensteam för äldre i hemtjänsten (nr2012:19)

Dnr 327-743/2012

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om demensteam för äldre i hemtjänsten.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 10.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson och borgarrådet Larsson.

§19 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 20, 21, 22, 23, 24 och 25 för år 2012.

§20 Interpellation om kommunledningens syn på regionfrågan, med anledning av föredrag och diskussioner under Stockholmsmötet 2012 (nr2012:26)

Dnr 309-916/2012

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om kommunledningens syn på regionfrågan, med anledning av föredrag och diskussioner under Stock­holmsmötet 2012.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 11.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.

§21 Interpellation om de undermåliga möjligheterna till återvinning av grovso­por i norra Stockholms innerstad (nr2012:14)

Dnr 303-561/2012

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Jan Valeskog (S) om de undermåliga möjligheterna till återvinning av grovsopor i norra Stockholms innerstad.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 12.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Hamilton, Stellan Hamrin och Åke Askensten.

§22 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2012:27.

§23 Interpellation om Fas 3-variant med riktiga anställningar (nr2012:28)

Dnr 331-944/2012

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om Fas 3-variant med riktiga anställningar.

Kommunfullmäktige beslutade den 3 september 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 13.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson och borgarrådet Hamilton.

§24 Interpellation om varför ölburkarna hamnade i soporna på Kulturfestiva­len 2012 (nr2012:29)

Dnr 303-1224/2012

Jonas Eklund (MP) hade lämnat in en interpellation om varför ölburkarna ham­nade i soporna på Kulturfestivalen 2012.

Kommunfullmäktige beslutade den 3 september 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 14.

I debatten yttrade sig Jonas Eklund, borgarrådet Sjöstedt samt Stellan Hamrin.

§25 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2012:30) av Ann-Margarethe Livh (V) om det är acceptabelt att en tredjedel av de nyanställda i äldreomsorgen fortfarande är deltider
Dnr 219-1252/2012;

2. (2012:31) av Emilia Bjuggren (S) om simkunnigheten i Stockholm
Dnr 322-1253/2012;

3. (2012:32) av Tomas Rudin (S) om de växande och olagligt långa bygg­lovtiderna i Stockholms stad
Dnr 319-1254/2012.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

Sammanträdet ajournerades kl. 15.54 – 16.00.

§26 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 4 september 2012

Beslut (4 september) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 20 januari) avseende Förslag till detaljplan för Göta Ark 18, Medborgarplatsen, i stadsdelen Södermalm. Mark- och miljödomstolen av­slår överklagandena.

Dnr 311-1622/2011

Regeringsbeslut

av den 23 augusti 2012

Beslut (23 augusti) med anledning av överklagande av Kammarkollegiets beslut (12 december 2011) i fråga om Justering av gränsen mellan Huddinge (Stortorp) och Stockholms (Larsboda) kommuner.

Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 319-285/2011

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 6 september 2012

Beslut (6 september) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 2 december 2011) avseende detaljplan för området vid kv. Martallen i Stockholms kommun Mål nr P 300-12.

Med ändring av det överklagade beslutet upphäver Mark- och miljödomstolen Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stads beslut den 21 oktober 2010 § 35.

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 12 september 2012

Beslut (12 september) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (2maj 2011) avseende Revisionsberättelser avseende samtliga nämnders och styrelsers verksamhet för år 2010 jämte granskningsrapporter för stadens bolag samt Års­redovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 123-308/2011, 124-722/2011

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 12 september 2012

Beslut (12 september) angående Anmälan om ändring i Stockholms kommuns föreskrifter (01FS 2008:372) om ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (alkoholförbud i S:t Göransparken)

Dnr 667-1781/2011

§27 Närvaro

Närvaro antecknades enligt -------------------------------------------- Bilaga 15.

§28 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 24september 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§29 Förslag till ändring av föredragningslistan – sambehandling av motioner

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att godkänna ändring av behandlingsordningen -------------------------------------------------------- Bilaga 16.

§30 Motion om Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden (utl.2012:23)

Dnr 328-298/2011

Motion om inrättande av ”offentliga ateljéer”, ytor för gatukonst (utl.2012:24)

Dnr 328-638/2011

Motion om kulturbussar (utl.2012:26)

Dnr 322-1332/2011

Motion om teaterverksamhet i S:t Jacobi, Vällingby (utl.2012:34)

Dnr 328-2036/2011

Ordet innehades av Malte Sigemalm, borgarrådet Rudin, Ann Mari Engel, Kaj Nordquist, Monika Lindh, Ewa Larsson, Mats Berglund, Erik Slottner, borgarrå­det Sjöstedt, Jonas Nilsson, borgarrådet Mogert, Berthold Gustavsson, Stefan Nilsson samt borgarrådet Nordin.


Utlåtande 2012:23

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:23 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm (S) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige tar ett radikalt grepp och föreslår platser och områden i ytterstaden för uppförande av ett nytt operahus i Stockholm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2011:1) av Malte Sigemalm (S) om ”Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden” anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i ut­låtandet.

Utlåtande 2012:24

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:24 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S) i vilken de bl.a. föreslår inrättande av offentliga ateljéer i lämpliga miljöer för fri konst.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Mats Berglund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:27) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S) om ”Inrättande av offentliga ateljéer, ytor för gatukonst” anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2012:26

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:26 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann Mari Engel (V) i vilken hon föreslår att staden ska införa så kallade kulturbussar för att underlätta deltagandet i kulturarrange­mang för förskolor och skolor.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:46) av Ann Mari Engel (V) om ”Kulturbussar” anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

Utlåtande 2012:34

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:34 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Kaj Nordquist och Bengt Roxne (båda S) i vilken de föreslår att staden ska vidta åtgärder för att starta teaterverksamhet i S:t Jacobi, Vällingby.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kaj Nordquist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Ewa Larsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:58) av Kaj Nordquist och Bengt Roxne (båda S) om ”Teater­verksamhet i S:t Jacobi, Vällingby” anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§31 Motion om nedgrävning av Essingeleden (utl.2011:146)

Dnr 314-2808/2010

Motion om omvandling av stadens kajer till gröna strövområden (utl.2011:162)

Dnr 309-2800/2010

Motion om krav till SL om en busslinje mellan Sveriges största kommuni­kationsterminal Centralen och Sveriges största turistattraktioner på Djur­gården (utl.2012:55)

Dnr 314-300/2011

Motion om sandlådor för halkbekämpning (utl.2012:56)

Dnr 303-440/2011

Ordet innehades av Jari Visshed, Jan Valeskog, Åke Askensten, Maria Hannäs, Kajsa Stenfelt, Helena Bonnier, borgarrådet Helldén, Daniel Valiollahi, Björn Ljung, Ewa Larsson, Erik Slottner och Bo Arkelsten.

Utlåtande 2011:146

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:146 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Jari Visshed (S) i vilken han föreslår att staden utre­der möjligheten att gräva ned och överdäcka Esssingeleden.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrel­sen,

dels av Kajsa Stenfelt (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:43) av Jari Visshed (S) om ”Nedgrävning av Essingeleden” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.


Utlåtande 2011:162

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:162 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin (S) i vilken han föreslår att staden tar fram en plan för omvandling av stadens kajer till gröna park- och strövområden för framtida kultur och rekreation.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Ewa Larsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:40) av Tomas Rudin (S) om ”Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden” besvaras med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2012:55

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:55 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Jan Valeskog (S) i vilken han föreslår att en busslinje till Djurgården via Centralen snarast startas.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Kajsa Stenfelt (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:3) av Jan Valeskog (S) om ”Krav till SL om en busslinje mel­lan Sveriges största kommunikationsterminal, Centralen och Sveriges största turistattraktioner på Djurgården” anses besvarad med vad som anförs i utlå­tandet.

Utlåtande 2012:56

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:56 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Åke Askensten m.fl. (MP) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige ger trafik- och renhållningsnämnden i uppdrag att placera ut ett stort antal sandlådor i ett par stadsdelar där halkolyckor är speciellt vanliga.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:21) av Åke Askensten m.fl. (MP) om ”Sandlådor för halkbe­kämpning” anses besvarad med hänvisning till vad som sagts i utlåtandet.

§32 Motion om avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stock­holm i världsklass (utl.2011:166)

Dnr 321-260/2010

Motion om utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm (utl.2011:180)

Dnr 322-1066/2011

Motion om ett dokumenterat arbetssätt för att fler ska fullfölja sin gymna­sieutbildning (utl.2012:12)

Dnr 323-1227/2011

Motion om avgiftsfri kollektivtrafik för Stockholms gymnasieelever (utl.2012:71)

Dnr 323-2039/2011

Ordet innehades av Malte Sigemalm, Jan Valeskog, Helen Törnqvist, Per Olsson, Emilia Bjuggren, Ewa Larsson, Karin Rågsjö, borgarrådet Edholm, Julia Finnsjö och Yvonne Fernell-Ingelström.

Utlåtande 2011:166

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:166 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm (S) i vilken han föreslår att varje stadsdelsnämnd utser kostchefer inom respektive stadsdels område för förbätt­ring av rutiner i förskoleköken.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S) om ”Avsevärda förbättringar av ru­tiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass” anses besvarad med vad föredragande borgarråd anfört.

Utlåtande 2011:180

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:180 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Jan Valeskog (S) i vilken han föreslår att Jämför Sve­rige ska kompletteras med information om bland annat förekomst av fysiska utrymmen som exempelvis idrottshallar.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:37) av Jan Valeskog (S) om ”Utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2012:12

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:12 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Per Olsson (MP) i vilken han föreslår att samtliga gymnasieskolor ska ha ett genomtänkt, dokumenterat och framåtsyftande arbete för att minska avhoppen och möjliggöra för fler att fullfölja sin gymnasieutbild­ning.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Per Olsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:45) av Per Olsson (MP) om ”Ett dokumenterat arbetssätt för att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2012:71

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:71 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Emilia Bjuggren (S) i vilken hon föreslår att alla gymnasieungdomar i Stockholm ska få terminskort som gäller även kvällar och helger.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Bjuggren (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Julia Finnsjö (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:61) av Emilia Bjuggren (S) om ”Avgiftsfri kollektivtrafik för Stockholms gymnasieelever” anses besvarad med vad som sägs i utlåtandet.

§33 Motion om främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare (utl.2011:144)

Dnr 327-1946/2010

Motion om hemtjänsten (utl.2012:13)

Dnr 327-830/2011

Motion om internationellt språklyft inom äldreomsorgen (utl.2012:21)

Dnr 327-826/2011

Motion om utevistelser för äldre (utl.2012:49)

Dnr 327-1335/2011

Motion om ersättningsnivåer inom demensvården (utl.2012:48)

Dnr 327-1334/2011

Ordet innehades av Stellan Hamrin, Mirja Räihä, Christopher Ödmann, Katarina Luhr, borgarrådet Larsson, Åke Askensten, Ewa Samuelsson, Eivor Karlsson, Torun Boucher, Ann-Katrin Åslund och Helen Jäderlund Eckardt.

Utlåtande 2011:144

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:144 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Margaretha Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V) i vilken de föreslår att hemtjänsten i Stockholm utöver ordinarie om­sorgsuppdrag även bistår brukarna med källsortering.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V) om ”Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare” anses be­svarad med hänvisning till vad som sagts i utlåtandet.

Utlåtande 2012:13

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:13 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mirja Räihä Järvinen (S) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige ska ge äldrenämnden i uppdrag att se över schablontiderna inom hemtjänsten.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunsty­relsen,

dels av Eivor Karlsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:34) av Mirja Räihä Järvinen (S) om ”Hemtjänsten” anses be­svarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Utlåtande 2012:21

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:21 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Christopher Ödmann (MP) i vilken han bl.a. föreslår att Stockholms stad initierar till ett internationellt språk- och kulturlyft för äldre­omsorgspersonalen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Christopher Ödmann (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Torun Boucher (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:30) av Christopher Ödmann (MP) om ”Internationellt språk­lyft inom äldreomsorgen” anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2012:49

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:49 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Katarina Luhr m.fl. (MP) i vilken de föreslår åtgärder för att öka utevistelser för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunsty­relsen,

dels av Katarina Luhr (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Torun Boucher (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:49) av Katarina Luhr m.fl. (MP) om ”Utevistelser för äldre” besvaras med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2012:48

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:48 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mirja Räihä (S) i vilken hon föreslår att ersättnings-systemet till enheter med demensvård ändras så att staden betalar ersättning per boende istället för nuvarande system.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunsty­relsen,

dels av Torun Boucher (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:48) av Mirja Räihä (S) om ”Ersättningsnivåer inom demens­vården” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

§34 Motion om bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden (utl.2011:154)

Dnr 319-2205/2010

Motion om namn på plats eller gata uppkallad efter Elise Ottesen Jensen (utl.2012:11)

Dnr 312-1222/2011

Motion om uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky (utl.2012:47)

Dnr 312-2326/2011

Motion om ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm (utl.2012:59)

Dnr 312-438/2011

Motion om uppkallande av en plats efter Margaretha Krook (utl.2012:60)

Dnr 312-2328/2011

Ordet innehades av Malte Sigemalm, Karin Hanqvist, Maria Hannäs, borgarrå­det Larsson samt Ewa Larsson.

Utlåtande 2011:154

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:154 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm (S) i vilken han föreslår att Stock­holms stad bör satsa på att informera vad stadsdelsområdet eller platsen heter som man passerar till sjöss.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Ewa Larsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:26) av Malte Sigemalm (S) om ”Bättre information om områ­dets namn vid båtpassage av våra strandområden” anses besvarad med hän­visning till vad som sagts i utlåtandet.

Utlåtande 2012:11

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:11 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Hanqvist (S) i vilken hon föreslår att en plats eller gata borde uppkallas efter Elise Ottesen Jensen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Hanqvist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:40) av Karin Hanqvist (S) om ”Namn på plats eller gata upp­kallad efter Elise Ottesen Jensen” anses besvarad med vad som anförs i ut­låtandet.

Utlåtande 2012:47

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:47 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S) i vilken de föreslår att en plats och en gata uppkallas efter Sonja Kovalevsky.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2011:74) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S) om ”Uppkal­lande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky” avslås.

Utlåtande 2012:59

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:59 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda V) i vilken de föreslår att stadens praxis ändras så att det blir möjligt att uppkalla platser efter förtjänta personer som levt i andra delar av världen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:20) av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda V) om ”Ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm” av­slås.

Utlåtande 2012:60

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:60 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin och Eva-Louise Erlandsson Slorach (båda S) i vilken de föreslår att en plats borde uppkallas efter Margaretha Krook.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2011:76) av Tomas Rudin och Eva-Louise Erlandsson Slorach (båda S) om ”Uppkallande av en plats efter Margaretha Krook” avslås.

§35 Motion om satsning på ungdomar, fritid och nykterhet (utl.2011:152)

Dnr 325-2807/2010

Motion om tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa (utl.2012:50)

Dnr 334-306/2011

Motion om Tillsättande av en levnadsnivåutredning i Stockholm för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i levnadsförhållanden mellan medborgare i Stockholms kommun (utl.2012:99)

Dnr 325-435/2011

Ordet innehades av borgarrådet Rudin, Helen Törnqvist, Karin Rågsjö, Ann-Katrin Åslund, Marie Ljungberg Schött, Emilia Bjuggren, Åsa Jernberg, Björn Ljung, Ewa Samuelsson, Jackie Nylander, Arba Kokalari och Jonas Nilsson.

Utlåtande 2011:152

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:152 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S) i vilken de bl.a. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förstärka de drog-

förebyggande informationsinsatserna till barn och unga medborgare.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Åsa Jernberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S) om ”Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet” anses besvarad med hänvisning till vad som sagts i utlåtandet.

Utlåtande 2012:50

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:50 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S) i vilken de föreslår att en kommission ska inrättas för att ge mer kunskap om hur hälsans bestämningsfaktorer skiftar mellan olika stadsdelar.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:7) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S) om ”Tillsät­tande av en kommunal kommission för jämlik hälsa” avslås.

Utlåtande 2012:99

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:99 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Carin Jämtin (S) i vilken hon föreslår att en återkom­mande levnadsnivåundersökning genomförs i Stockholm i syfte att följa Stock­holmarnas inkomstkällor och skillnader i levnadsvillkor.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) och Åsa Jernberg (MP) bifall till Socialdemokra­ternas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:17) av Carin Jämtin (S) om ”Tillsättande av en levnadsnivåut­redning i Stockholm för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i lev­nadsförhållanden mellan medborgare i Stockholms kommun” besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

§36 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 147 och 155 för år 2011 samt nr14, 25, 44, 46, 57, 61, 62, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104 och 107 för år 2012.

§37 Motioner

Under tiden 4 – 17 september 2012 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP) om fler per­sonliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning
Dnr 325-1328/2012;

2. (2012:47) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP) om inrät­tan­det av en social investeringsfond i Stockholm stad
Dnr 329-1334/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.25.