Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-05-05

Sammanträde 2014-05-05

Datum
Klockan
16
Plats
Rådssalen
Bilagor till föredragningslista
Sambehandlingslista 5 maj.pdf (365 kb)

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2014:3 av Jan Valeskog (S) om hur staden ser på rektorernas roll och funktion på stadens skolor. RIV

Dnr 322-262/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2014:5 av Rana Carlstedt (S) om storleken på barngrupperna i förskolan. RIV

Dnr 321-265/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2014:6 av Eivor Karlsson (MP) om vräkta och hemlösa barn. RVII

Dnr 325-266/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2014:7 av Sebastian Wiklund (V) om dubbdäcksförbud eller dubbdäcksavgift. RII

Dnr 314-267/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2014:8 av Ann Mari Engel (V) om stadens konstnärsateljéer RVIII

Dnr 328-268/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2014:9 av Jan Valeskog (S) om Skolinspektionens och Stadsrevisionens omfattande kritik av förhållanden år 2013 på Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-455/2014 (framställd 7/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Ny interpellation

8 Nr 2014:10 av Eivor Karlsson (MP) om korta vårdtider och lång väntan i hemmet. RV

14 Valärenden, fyllnadsval.

Bordlagt beslutsärende (exkl. motioner)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel V

15 Utl. 2014:44. Vision Hässelby-Vällingby 2030

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel VII

16 Utl. 2014:50. Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Förslag från socialnämnden
Dnr 325-576/2013

Rotel V VII

17 Utl. 2014:51. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 år 2013 och kvartal 2 år 2013, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1 år 2013 och kvartal 2 år 2013
Dnr 327-1045/2013, 327-1579/2013, 325-400/2014, 325-401/2014

Rotel I

18 Utl. 2014:52. Utveckling av stadens vigselmöjligheter

19 Utl. 2014:53. Gåva till Stiftelsen till förmån för Stockholm Water Foundation och Världsvattenveckan i Stockholm

Rotel I V

20 Utl. 2014:54. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom kv. Kabelverket 2 och 7 i Älvsjö

Inriktningsbeslut
AB Familjebostäders förvärv av del av fastigheten Kabelverket 2 i Älvsjö i samband med nyproduktion
Genomförandebeslut
Dnr 023-331/2014

21 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner, enligt bilaga till kungörelsen.

Bordlagda motioner

22 Utl. 2013:93. En mer positiv attityd till gatukonst och graffiti.

Motion (2012:37) av Mats Berglund (MP). RVIII
Dnr 328-950/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Utl. 2013:97. Skapandet av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar. Motion (2012:49) av Emilia Bjuggren och Jari Visshed (båda S). RIV

24 Utl. 2013:94. Förbättringar av stadens föreningstavlor. Motion (2012:42) av Maria Hannäs (V). RI

25 Utl. 2013:105. Promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen. Motion (2012:64) av Tomas Rudin (S). RI

26 Utl. 2013:106. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50) av Roger Mogert (S). RI

27 Utl. 2013:115. Anslag av resurser så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård. Motion (2012:60) av Kaj Nordquist (S). RV

Dnr 336-1610/2012 (bordlagd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Utl. 2013:117. Handlingsplan mot barnfattigdom. Motion (2012:33) av Roger Mogert (S). RVII

29 Utl. 2013:118. Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj. Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S). RI

Dnr 329-384/2013 (bordlagd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Utl. 2013:125. Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP). RVII

31 Utl. 2013:156. Rinkeby - en by i världsklass. Motion (2012:58) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RV

32 Utl. 2013:157. Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen. Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

33 Utl. 2013:158. Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad. Motion (2012:69) av Ann Mari Engel (V). RVIII

34 Utl. 2013:159. Upprustning och belysning av "Kristallvertikalaccent", Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen. Motion (2012:59) av Tomas Rudin (S). RVIII

35 Utl. 2013:160. Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan. Motion (2012:75) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP). RIV

36 Utl. 2013:165. Kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad - Miljödiplomering av båtklubbar.

37 Utl. 2013:166. Sanering av Vinterviken, Hägersten. Motion (2013:33) av Malte Sigemalm (S). RVI

38 Utl. 2013:167. Återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten. Motion (2012:53) av Katarina Luhr och Mats Lindqvist (båda MP). RVI

39 Utl. 2013:168. Satsningar mot våld i nära relationer som drabbar män. Motion (2012:52) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP). RVII

40 Utl. 2013:169. Fler måste våga anmäla sexualbrott. Motion (2012:73) av Tomas Rudin (S). RVII

41 Utl. 2013:170. Hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar. Motion (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

42 Utl. 2013:171. Staden måste se till att alla hemlösa får tak över huvudet. Motion (2012:72) av Roger Mogert (S). RVII

43 Utl. 2013:172. Borttagande av instrumenthyran i kulturskolan - gör kulturskolan mer tillgänglig för alla barn! Motion (2013:35) av Ann Mari Engel (V). RVIII

44 Utl. 2013:173. Vårbergstoppen - Stockholms nya amfiteater. Motion (2013:15) av Salar Rashid (S). RVIII

45 Utl. 2013:174. En sponsringspolicy för Stockholms stads bolag. Motion (2013:24) av Åsa Jernberg (MP). RI

46 Utl. 2013:177. Återvinningsparker i anslutning till återvinningscentraler. Motion (2013:38) av Malte Sigemalm och Maria Östberg Svanelind (båda S). RII

47 Utl. 2013:178. Kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandel i Stockholm. Motion (2012:27) av Jan Valeskog m.fl. (S). RII

48 Utl. 2013:179. Införande av miljöanpassad citylogistik i Stockholms innerstad. Motion (2012:51) av Jan Valeskog (S). RII

49 Utl. 2013:180. Uppkallande av en plats som minner om ambassadör Harald Edelstam. Motion (2012:71) av Kaj Nordquist (S). RIII

50 Utl. 2013:181. Reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Motion (2012:62) av Maria Hannäs (V). RIII

51 Utl. 2013:183. Kläder för hemtjänstpersonal. Motion (2012:55) av Mirja Räihä (S). RV

52 Utl. 2013:184. Stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg. Motion (2012:39) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

53 Utl. 2013:185. Biståndsbedömning, är den rättvis? Motion (2012:26) av Mirja Räihä (S). RV

54 Utl. 2013:191. 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020. Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl. (MP). RI VI

55 Utl. 2013:192. Bro till Årsta Holmar. Motion (2012:70) av Mikael Magnusson (S). RII

56 Utl. 2013:193. Torrkonservering av hushållsavfall. Motion (2013:32) av Malte Sigemalm (S). RII VI

57 Utl. 2013:189. Satsningar på ungas fritid. Motion (2013:20) av Emilia Bjuggren (S). RI

58 Utl. 2013:194. Internetaccess i stadens parker. Motion (2012:30) av Tomas Rudin m.fl. (S). RI

59 Utl. 2014:6. Stockholms stad ska stödja kravet om Right2Water. Motion (2013:47) av Maria Östberg Svanelind (S). RI

60 Utl. 2014:7. Flaggning i Stockholms stad på Internationella kvinnodagen. Motion (2013:34) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V). RI

61 Utl. 2014:8. Ett "Demokratins torg" på Ragnar Östbergs Plan. Motion (2013:30) av Mats Berglund (MP). RI

62 Utl. 2014:9. Meddelarfrihet i världsklass. Motion (2013:46) av Mirja Räihä och Maria Östberg Svanelind (båda S). RI

63 Utl. 2014:20. Möjligheterna att anlägga en vertikal park i city

Motion (2013:51) av Tomas Rudin (S). RIII Dnr 302-977/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

64 Utl. 2014:30. Inventering av förskolebarns möjligheter till utelek. Motion (2013:48) av Rana Carlstedt (S). RIV

65 Utl. 2014:45 Stockholm - En stad i världsklass för dyslektiker

Motion (2013:39) av Kaj Nordquist (S). RI Dnr 326-702/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

66 Utl. 2014:46 Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män. Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

67 Utl. 2014:47 Stabilare förutsättningar för kvinnojourerna

Motion (2012:68) av Eivor Karlsson (MP). RVII Dnr 325-1832/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

68 Utl. 2014:48 Långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad. Motion (2013:10) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

69 Utl. 2014:49 Ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter.

Motion (2013:18) av Emilia Bjuggren (S). RVII
Dnr 326-301/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Interpellation om hur staden ser på rektorernas roll och funktion på stadens skolor (nr 2014:3) Dnr 322-262/2014

§3 Bordlagda interpellationer

§4 Interpellation om dubbdäcksförbud eller dubbdäcks-avgift (nr 2014:7) Dnr 314-267/2014

§5 Bordlagd interpellation

§6 Interpellation om Skolinspektionens och Stadsre-visionens omfattande kritik av förhållanden år 2013 på Stockholms skolor (nr 2014:9) Dnr 322-455/2014

§12 Valärenden, fyllnadsval Valärende i kommunfullmäktige 2014-05-05

§14 Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Förslag från socialnämnden (utl. 2014:50)

§15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 år 2013 och kvartal 2 år 2013, äldreomsorg

§16 Utveckling av stadens vigselmöjligheter (utl. 2014:52)

§17 Gåva till Stiftelsen till förmån för Stockholm Water Foundation och Världsvattenveckan i Stockholm (utl. 2014:53)

§18 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom kv. Kabelverket 2 och 7 i Älvsjö

§19 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner, enligt bilaga till kungörelsen

§20 Motion om satsningar mot våld i nära relationer som drabbar män (utl. 2013:168)

§21 Motion om kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandeln i Stockholm (utl. 2013:178)

§22 Bordläggning av ärenden