Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-12-09

Sammanträde 2014-12-09

Datum
Klockan
10:00
Plats
Rådssalen

Rotel I

5 Budget 2015 för Stockholms stad och inriktning för 2016-2017 samt ägardirektiv 2015-2017 för koncernen Stockholms Stadshus AB,

Dnr 111-459/2014

Finns tillgänglig på http://www.stockholm.se/budget

§5 Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2015 för Stock-holms stad (Bilaga 11 till budgetutlåtandet)

§6 Basnyckeltal som utgår (Bilaga 12 till budgetutlåtandet) Dnr 119-1062/2010

§7 Upphävande av instruktion för kommunstyrelsens stadsmiljöråd (Bilaga 14 till budgetutlåtandet)