Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-01-26

Sammanträde 2015-01-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2014:14 av Anna König Jerlmyr (M) om Bromma flygplats. RI

Dnr 309-1478/2014 (framställd 10/11)

3 Nr 2014:16 av Anna König Jerlmyr (M) om regeringens straff- beskattning av Stockholm. RI

Dnr 309-1481/2014 (framställd 10/11)

4 Nr 2014:19 av Anna König Jerlmyr (M) om förseningen av Förbifart Stockholm. RI

Dnr 314-1484/2014 (framställd 10/11)

5 Nr 2014:21 av Lotta Edholm (FP) om konsekvenserna för Stockholm av att Bromma flygplats avvecklas. RI

Dnr 309-1486/2014 (framställd 10/11)

6 Nr 2014:22 av Lotta Edholm (FP) om Förbifart Stockholm. RI

Dnr 314-1487/2014 (framställd 10/11)

7 Nr 2014:23 av Erik Slottner (KD) om Bromma flygplats, Förbifarten och Slussen. RI

Dnr 314-1495/2014 (framställd 27/11)

8 Nr 2014:24 av Lotta Edholm (FP) om majoritetens ambitioner för att minska olovlig frånvaro i skolan. RIV

Dnr 322-1583/2014 (framställd 27/11)

9 Nr 2014:25 av Lotta Edholm (FP) om skolskjuts och persontransporter i Stockholms stad. RIV

Dnr 125-1584/2014 (framställd 27/11)

10 Nr 2014:27 av Cecilia Brinck (M) om fristående skolor. RIV

17 Valärende. Ny mandatperiod: nominering av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholmsmässan AB

18 Valärende. Ny mandatperiod: nominering av ledamöter i styrelsen för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

19 Valärende. Ny mandatperiod: val av ledamöter och suppleanter i bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB med flera val

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

20 Utl. 2015:1. Inträdesordning för ersättare

21 Utl. 2015:2. Arvodering av förtroendevalda

22 Utl. 2015:3. Arvodering av förtroendevalda

23 Utl. 2015:4. Arvodering av förtroendevald

Bordlagd motion

24 Utl. 2013:181. Reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Motion (2012:62) av Maria Hannäs (V). RII

§2 Interpellation om Bromma flygplats (nr 2014:14) Dnr 309-1478/2014

§3 Interpellation om regeringens straffbeskattning av Stockholm (nr 2014:16) Dnr 309-1481/2014

§4 Interpellation om förseningen av Förbifart Stockholm (nr 2014:19) Dnr 314-1484/2014

§5 Bordlagda interpellationer

§6 Ändring i föredragningsordningen

§7 Nya interpellationer

§10 Anmälan av ny ledamot och ersättare

§13 Valärende, fyllnadsval Valärende i kommunfullmäktige 2015-01-26

§14 Valärende Ny mandatperiod: nominering av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB och Stock- holmsmässan AB

§15 Valärende Ny mandatperiod: nominering av ledamöter för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

§16 Valärende Ny mandatperiod: Val av ledamöter och suppleanter i bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB med flera val

§17 Inträdesordning för ersättare (utl. 2015:1) Dnr 100-57/2015

§18 Arvodering av förtroendevalda (utl. 2015:2) Dnr 019-1732/2014

§19 Arvodering av förtroendevalda (utl. 2015:3) Dnr 100-23/2015

§20 Arvodering av förtroendevald (utl. 2015:4) Dnr 100-24/2015

§21 Återtagande av motion (utl. 2013:181) Dnr 313-1721/2012

§22 Återtagande av motioner

§24 Interpellation om konsekvenserna för Stockholm av att Bromma flygplats avvecklas (nr 2014:21) Dnr 309-1486/2014

§25 Interpellation om Förbifart Stockholm (nr 2014:22) Dnr 314- 1487/2014

§26 Interpellation om Bromma flygplats, Förbifarten och Slussen (nr 2014:23) Dnr 314-1495/2014

§27 Interpellation om majoritetens ambitioner för att minska olovlig frånvaro i skolan (nr 2014:24) Dnr 322-1583/2014

§28 Interpellation om skolskjuts och persontransporter i Stockholms stad (nr 2014:25) Dnr 125-1584/2014