Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-03-21

Sammanträde 2016-03-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2015:43 av Sofia Modigh (KD) om ledarskap inom äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-1323/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2015:47 av Andrea Ström (M) om vräkning av barn. RVI

Dnr 107-1346/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2015:56 av Andrea Ström (M) om att allt fler barn saknar ett eget hem i Stockholm. RVI

Dnr 107-1454/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2015:57 av Rasmus Jonlund (L) om Eurovision och HBTQ-fokus. RI

Dnr 107-1475/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2015:59 av Ulla Hamilton (M) om stadens övervakning av hjälpsökande. RVI

Dnr 107-1560/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2015:60 av Markus Nordström (M) om Campus Konradsberg. RIV

Dnr 107-1561/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2015:61 av Bo Sundin (M) om stadens gymverksamheter. RIII

Dnr 107-1562/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2015:62 av Sophia Granswed (M) om upprustning av Stadsbiblioteket. RII

Dnr 107-1563/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2015:63 av Peter Jönsson (M) om finansiering av Tele2 arena. RI

Dnr 107-1592/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2015:65 av Richard Bengtsson (L) om kulturgårdarna. RIX

Dnr 107-1693/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2015:66 av Sofia Modigh (KD) om skyddat boende för våldsutsatta män. RVI

Dnr 107-1751/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2015:67 av Sofia Modigh (KD) om Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av personal i egen regi. RVIII

Dnr 107-1752/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2015:68 av Ulla Hamilton (M) om verksamheter med tillfälliga bygglov. RII

Dnr 107-1762/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2015:69 av Cecilia Brinck (M) om tvärbanans Kistagren. RVII

Dnr 107-1807/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2015:70 av Sophia Granswed (M) om utegym och andra spontanidrottsytor. RIII

Dnr 107-1864/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2015:71 av Ann-Katrin Åslund (L) om Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings samt utbildningsförvaltningens flytt till Tensta. RI

Dnr 107-1903/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2015:72 av Lars Jilmstad (M) om naturreservat. RV

Dnr 107-1904/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2015:73 av Erik Slottner (KD) om rätt till heltid i förskolan. RIV

Dnr 107-1905/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2015:74 av Bo Arkelsten (M) om effekterna av lokala dubbdäcksförbud. RVII

Dnr 107-2016/2015 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2016:1 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att bada utan att bli antastade. RIII

Dnr 107-49/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2016:2 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att gå på festival utan att bli antastade. RII

Dnr 107-50/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2016:3 av Jonas Naddebo (C) om varför inte staden har kunnat hämta sopor på tre veckor. RV

Dnr 107-76/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2016:4 av Anna König Jerlmyr (M) om trygghet från sexuella ofredanden i Stockholms offentliga miljöer. RIII

Dnr 107-83/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2016:5 av Joakim Larsson (M) om planeringen av bostäder på Bromma flygplats. RI

Dnr 107-84/2016(Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2016:6 av Johan Nilsson (M) om rödgrönrosa majoritetens besparingar i Älvsjö. RI

Dnr 107-85/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2016:7 av Anna König Jerlmyr (M) om stadens prioriteringar i Sverigeförhandlingen. RI

Dnr 107-86/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2016:8 av Per Ossmer (SD) om hur kostnaderna för ensamkommande påverkar Stockholms stads verksamhet. RI

Dnr 107-118/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2016:9 av Richard Bengtsson (L) om simhallsbristen i Stockholm. RIII

Dnr 107-131/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2016:10 av Richard Bengtsson (L) om stadens program för upphandling och inköp. RI

Dnr 107-132/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2016:11 av Lotta Edholm (L) om rätten till äldreboende. RVIII

Dnr 107-133/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2016:12 av Hanna Gerdes (L) om feriejobb för ungdomar med funktionsnedsättning. RIII

Dnr 107-137/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2016:13 av Bo Arkelsten (M) om belysning i ytterstaden. RVII

Dnr 107-138/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2016:14 av Markus Nordström (M) om inskränkningar av det fria skolvalet. RIV

Dnr 107-140/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2016:15 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om införandet av s.k. traineejobb i Stockholm. RIII

Dnr 107-141/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Nr 2016:16 av Erik Slottner (KD) om kriminella gatubarn. RI

Dnr 107-158/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Nr 2016:17 av Erik Slottner (KD) om avhysningar av barnfamiljer. RVI

Dnr 107-185/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Nr 2016:18 av Jan Jönsson (L) om Ross Tensta. RIV

Dnr 107-216/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Nr 2016:19 av Lotta Edholm (L) om stadens låglönesatsning. RVIII

Dnr 107-217/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Nr 2016:20 av Christina Linderholm (C) om utbildning på vetenskaplig grund. RIV

Dnr 107-218/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Nr 2016:21 av Jan Jönsson (L) om barn som far illa. RVI

Dnr 107-238/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Nr 2016:22 av Erik Slottner (KD) om samhällsinformation till ensamkommande barn och ungdomar. RVI

Dnr 107-245/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

43 Nr 2016:23 av Rickard Wall (-) om förtätningens avigsidor. RII

44 Nr 2016:24 av Björn Ljung (L) om bygglov och detaljplaner. RII

45 Nr 2016:25 av Patrik Silverudd (L) om protokollen från rådet för funktionshinderfrågor. RVI

46 Nr 2016:26 av Rickard Wall (-) om social hållbarhet i ett samhälle med mansöverskott. RI

47 Nr 2016:27 av Dennis Wedin (M) om ungdomsbesök i äldreomsorgen. RVIII

48 Nr 2016:28 av Johanna Sjö (M) om utsatta områden i Stockholms stad. RI

55 Valärende: Ny mandatperiodsval: Lekmannarevisor till samordningsförbundet Stockholms stad

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

56 Utl. 2016:29. Överenskommelse om exploatering inom fastigheterna Påsen 8, Påsen 10 och Godsvagnen 10 samt försäljning för bostäder inom del av fastigheten Påsen 8 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i Södra Hammarbyhamnen med Kvp 8 Fastighet AB och Kvp 10 Exploatering AB m.fl.

57 Utl. 2016:30. Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

58 Utl. 2016:31. Förutsättningar för naturreservat på Norra och Södra Djurgården och Lillsjön

Redovisning av uppdrag
Dnr 135-2061/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

59 Utl. 2016:32. Ombyggnad av Rinkeby Allé i Rinkeby samt markanvisning av del av fastigheten Akalla 4:1 till AB Familjebostäder

60 Utl. 2016:33. Tilläggsavtal 1 till genomförandeavtal med Trafikverket för anläggande av tunnel kring Värtabanan vid Norra Station

61 Utl. 2016:34. Långsiktig plan för reinvesteringar och underhåll av fastighetsnämndens byggnader exklusive idrottsanläggningar

Rapport från fastighetsnämnden
Dnr 122-712/2015

Rotel I + III

62 Utl. 2016:35. Långsiktig plan för nyinvesteringar, reinvesteringar och underhåll av stadens idrottsanläggningar

Rapport från idrottsnämnden
Minioritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 september 2015
Dnr 122-713/2015

Rotel I + II

63 Utl. 2016:36. Renovering och restaurering av Stadsmuseet fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38

Reviderat genomförandebeslut
Dnr 122-243/2016

Rotel VI

64 Utl. 2016:37. Riktlinjer för serveringstillstånd

Förslag från socialnämnden
Dnr 329-210/2014

Bordlagda motioner

65 Utl. 2015:159. Inför en kulturbonus

Motion (2015:30) av Sophia Granswed (M). RII
Dnr 106-871/2015

66 Utl. 2015:161. Ett bredare kulturutbud i Stockholm

Motion (2015:31) av Sophia Granswed (M). RII
Dnr 106-872/2015

67 Utl. 2015:165. Sportotek - för att alla ska kunna idrotta

Motion (2015:38) av Richard Bengtsson (L). RIII
Dnr 106-924/2015

68 Utl. 2016:28. Handlingsplan för att motverka olaglig affischering

Motion (2015:25) av Martin Westmont (SD). RVII
Dnr 106-805/2015

§2 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 43 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20160321.pdf (198 kb)

§3 Interpellation om vräkning av barn (nr 2015:47)

§4 Interpellation om att allt fler barn saknar ett eget hem i Stockholm (nr 2015:56)

§5 Interpellation om Eurovision och HBTQ-fokus (nr 2015:57)

§6 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 59 och 60 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20160321.pdf (197 kb)

§7 Interpellation om stadens gymverksamhet (nr 2015:61)

§8 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 62 till 74 för år 2015 samt nr 1 till 22 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20160321.pdf (201 kb)

§9 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr 2016:23 av Rickard Wall (-) om förtätningens avigsidor. RII
Dnr 107-349/2016
2. Nr 2016:24 av Björn Ljung (L) om bygglov och detaljplaner. RII
Dnr 107-350/2016
3. Nr 2016:25 av Patrik Silverudd (L) om protokollen från rådet för funktionshinderfrågor. RVI
Dnr 107-351/2016
4. Nr 2016:26 av Rickard Wall (-) om social hållbarhet i ett samhälle med mansöverskott. RI
Dnr 107-352/2016
5. Nr 2016:27 av Dennis Wedin (M) om ungdomsbesök i äldreomsorgen. RVIII
Dnr 107-356/2016
6. Nr 2016:28 av Johanna Sjö (M) om utsatta områden i Stockholms stad. RI
Dnr 107-362/2016

Beslut
1. Interpellationerna får ställas.
2. Interpellationerna bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20160321.pdf (198 kb)

§14 Valärende, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2016-03-21

§15 Valärende Ny mandatperiod: Val av lekmannarevisor till samordningsförbundet Stockholms stad

§16 Överenskommelse om exploatering inom fastigheterna Påsen 8, Påsen 10 och Godsvagnen 10 samt försäljning för bostäder inom del av fastigheten Påsen 8 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i Södra Hammarbyhamnen med Kvp 8 Fastighet AB och Kvp 10 Exploatering AB m.fl. (Utl. 2016:29)

§17 Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond (Utl. 2016:30)

§18 Förutsättningar för naturreservat på Norra och Södra Djurgården och Lillsjön (Utl. 2016:31)

Redovisning av uppdrag
Dnr 135-2061/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20160321.pdf (200 kb)

§19 Ombyggnad av Rinkeby Allé i Rinkeby samt markanvisning av del av fastigheten Akalla 4:1 till AB Familjebostäder (Utl. 2016:32)

§20 Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal med Trafikverket för anläggande av tunnel kring Värtabanan vid Norra Station (Utl. 2016:33)

§21 Långsiktig plan för reinvesteringar och underhåll av fastighetsnämndens byggnader exklusive idrottsanläggningar (Utl. 2016:34)

Rapport från fastighetsnämnden
Dnr 122-712/2015

§22 Långsiktig plan för nyinvesteringar, reinvesteringar och underhåll av stadens idrottsanläggningar (Utl. 2016:35)

Rapport från idrottsnämnden
Minioritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 september 2015
Dnr 122-713/2015

§23 Renovering och restaurering av Stadsmuseet fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38 (Utl. 2016:36)

Reviderat genomförandebeslut
Dnr 122-243/2016

§24 Riktlinjer för serveringstillstånd (Utl. 2016:37)

§25 Bordläggning av ärenden

Utlåtande 2015:159, 2015:161 och 2015:165 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20160321.pdf (198 kb)

§26 Handlingsplan för att motverka olaglig affischering (Utl. 2016:28)

Motion (2015:25) av Martin Westmont (SD)
Dnr 106-805/2015

§27 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 62 och 63 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20160321.pdf (198 kb)

§28 Interpellation om kulturgårdarna (nr 2015:65)

§29 Interpellation om skyddat boende för våldsutsatta män (nr 2015:66)

§30 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 67 och 68 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20160321.pdf (197 kb)

§31 Interpellation om tvärbanans Kistagren (nr 2015:69)

§32 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 70 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20160321.pdf (203 kb)

§33 Interpellation om Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings samt utbildningsförvaltningens flytt till Tensta (nr 2015:71)

§34 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 72 till 74 för år 2015 samt nr 1 till 28 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20160321.pdf (200 kb)

§35 Nya motioner

Under tiden den 23 februari 2016 - 21 mars 2016 väcktes följande motioner:

1. Motion (2016:29) av Karin Ernlund (C) om en mer levande stadsmiljö under Stockholms broar
Dnr 106-456/2016
2. Motion (2016:30) av Anna König Jerlmyr och Bo Sundin
(båda M) om tillträdesförbud till stadens simhallar
Dnr 106-500/2016

3. Motion (2016:31) av Per Ossmer, Dan Kareliusson, Martin Westmont och Margareta Haglund (alla SD) om medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn
Dnr 106-513/2016
4. Motion (2016:32) av Ann-Katrin Åslund (L) om rätt till äldreboende
Dnr 106-533/2016
5. Motion (2016:33) av Stina Bengtsson, Karin Ernlund och Jonas Naddebo (alla C) om att inrätta fler livescener i Stockholm
Dnr 106-534/2016
6. Motion (2016:34) av Stina Bengtsson, Karin Ernlund och Jonas Naddebo (alla C) om kaffecyklar
Dnr 106-537/2016
7. Motion (2016:35) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M) om insatser för att underlätta övergången mellan för- och grundskola
Dnr 106-538/2016
8. Motion (2016:36) av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om Stockholms möjligheter till ett ökat företagande hos nyanlända
Dnr 106-539/2016
9. Motion (2016:37) av Karin Ernlund (C) om enklare regler för Food trucks
Dnr 106-540/2016
10. Motion (2016:38) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M) om att göra Stockholm stad till pilotkommun för införandet av ett treterminssystem
Dnr 106-541/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20160321.pdf (203 kb)