Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-05-16

Sammanträde 2016-05-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2015:63 av Peter Jönsson (M) om finansiering av Tele2 arena. RI

Dnr 107-1592/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2016:1 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att bada utan att bli antastade. RIII

Dnr 107-49/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2016:2 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att gå på festival utan att bli antastade. RII

Dnr 107-50/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2016:3 av Jonas Naddebo (C) om varför inte staden har kunnat hämta sopor på tre veckor. RV

Dnr 107-76/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2016:4 av Anna König Jerlmyr (M) om trygghet från sexuella ofredanden i Stockholms offentliga miljöer. RIII

Dnr 107-83/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2016:5 av Joakim Larsson (M) om planeringen av bostäder på Bromma flygplats. RI

Dnr 107-84/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2016:6 av Johan Nilsson (M) om rödgrönrosa majoritetens besparingar i Älvsjö. RI

Dnr 107-85/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2016:7 av Anna König Jerlmyr (M) om stadens prioriteringar i Sverigeförhandlingen. RI

Dnr 107-86/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2016:8 av Per Ossmer (SD) om hur kostnaderna för ensamkommande påverkar Stockholms stads verksamhet. RI

Dnr 107-118/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2016:9 av Richard Bengtsson (L) om simhallsbristen i Stockholm. RIII

Dnr 107-131/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2016:10 av Richard Bengtsson (L) om stadens program för upphandling och inköp. RI

Dnr 107-132/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2016:11 av Lotta Edholm (L) om rätten till äldreboende. RVIII

Dnr 107-133/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2016:12 av Hanna Gerdes (L) om feriejobb för ungdomar med funktionsnedsättning. RIII

Dnr 107-137/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2016:13 av Bo Arkelsten (M) om belysning i ytterstaden. RVII

Dnr 107-138/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2016:14 av Markus Nordström (M) om inskränkningar av det fria skolvalet. RIV

Dnr 107-140/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2016:15 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om införandet av s.k. traineejobb i Stockholm. RIII

Dnr 107-141/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2016:16 av Erik Slottner (KD) om kriminella gatubarn. RI

Dnr 107-158/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2016:17 av Erik Slottner (KD) om avhysningar av barnfamiljer. RVI

Dnr 107-185/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2016:18 av Jan Jönsson (L) om Ross Tensta. RIV

Dnr 107-216/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2016:19 av Lotta Edholm (L) om stadens låglönesatsning. RVIII

Dnr 107-217/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2016:20 av Christina Linderholm (C) om utbildning på vetenskaplig grund. RIV

Dnr 107-218/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2016:21 av Jan Jönsson (L) om barn som far illa. RVI

Dnr 107-238/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2016:22 av Erik Slottner (KD) om samhällsinformation till ensamkommande barn och ungdomar. RVI

Dnr 107-245/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2016:23 av Rickard Wall (-) om förtätningens avigsidor. RII

Dnr 107-349/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2016:24 av Björn Ljung (L) om bygglov och detaljplaner. RII

Dnr 107-350/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2016:25 av Patrik Silverudd (L) om protokollen från rådet för funktionshinderfrågor. RVI

Dnr 107-351/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2016:26 av Rickard Wall (-) om social hållbarhet i ett samhälle med mansöverskott. RI

Dnr 107-352/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2016:27 av Dennis Wedin (M) om ungdomsbesök i äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-356/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2016:28 av Johanna Sjö (M) om utsatta områden i Stockholms stad. RI

Dnr 107-362/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2016:29 av Karin Ernlund (C) om Spårväg City och kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden. RVII

Dnr 107-508/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2016:30 av Cecilia Brinck (M) om den lavinartade ökningen av klotter i Stockholm. RVII

Dnr 107-542/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2016:31 av Cecilia Brinck (M) om krav på företag som staden anlitar. RVI

Dnr 107-544/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2016:32 av Cecilia Brinck (M) om villkoren för fristående förskolor i Stockholms stad. RIV

Dnr 107-545/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2016:33 av Henrik Sjölander (M) om Stockholms stads inställning till Food trucks. RVII

Dnr 107-546/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Nr 2016:34 av Martin Westmont (SD) om äldres möjligheter att få en bostad på ett vård- och omsorgsboende. RVIII

Dnr 107-551/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Nr. 2016:35 av Sara Jendi Linder (M) om barngruppernas storlek. RIV

Dnr 107-604/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Nr 2016:36 av Martin Westmont (SD) om åtgärder mot hatbrotten som drabbar HBT-personer i förorten. RIX

Dnr 107-656/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Nr 2016:37 av Johan Nilsson (M) om Älvsjö som en del av Stockholms tillväxtmotor. RI

Dnr 107-665/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Nr 2016:38 av Sofia Modigh (KD) om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende. RVIII

Dnr 107-681/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Nr 2016:39 av Bo Sundin (M) om elitidrottsarenor. RIII

Dnr 107-685/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Nr 2016:40 av Joakim Larsson (M) om Stockholmshusens hyresnivå. RI

Dnr 107-689/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Nr 2016:41 av Joakim Larsson (M) om Tekniska nämndhuset. RI

Dnr 107-690/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

44 Nr 2016:42 av Cecilia Brinck (M) om stadens sjuklöneansvar. RVIII

45 Nr 2016:43 av Cecilia Brinck (M) om den ökande sjukfrånvaron inom stadens verksamheter. RVIII

46 Nr 2016:44 av Sara Jendi Linder (M) om förutsättningarna för en likvärdig tillgång till specialsalar för Stockholms grundskoleelever. RIV

47 Nr 2016:45 av Rickard Wall (-) om ledighet under muslimska högtider. RIV

48 Nr 2016:46 av Rickard Wall (-) om bidéer i nybyggen av bostäder. RI

49 Nr 2016:47 av Margareta Haglund (SD) om lärare på stadens skolor. RIV

50 Nr 2016:48 av Margareta Haglund (SD) om tryggheten på stadens skolor. RIV

57 Valärende: Ny mandatperiod: Nominering av ledamöter och suppleant i Stockholms Terminal AB

Bordlagda beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I + VIII

58 Utl. 2016:49. Instruktion för Stockholms stads äldreombudsman

Rotel VII

59 Utl. 2016:53. Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Revidering
Förslag från Trafiknämnden
Dnr 123-325/2016

60 Utl. 2016:54. Gångplan för Stockholm

Förslag från trafiknämnden
Dnr 123-1522/2015

Rotel VIII

61 Utl. 2016:55. Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS

62 Utl. 2016:56. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2015, äldreomsorg

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

63 Utl. 2016:68. Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Ordlistan 1 i Bromma med Byggnads AB Abacus, Viktor Hanson Fastigheter AB, Äppelviken Utvecklings AB och Garageföreningen Västerled, ekonomisk förening

64 Utl. 2016:69. Stadens arbete mot våldsbejakande extremism

Riktlinjer till Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram
Dnr 155-943/2015

65 Utl. 2016:70. Begäran om förlängning av borgensåtagande

Rotel I+III

66 Utl. 2016:71. Uppgradering av Hammarby IP

Rotel I+IX

67 Utl. 2016:72. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Bjurö, Farsta Strand

68 Utl. 2016:73. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Länsmannen, Gamla Enskede

69 Utl. 2016:74. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder m.m. i kv. Algoritmen, Hagastaden

70 Utl. 2016:75. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Lådkameran/Örby 4:1, Bandhagen

71 Utl. 2016:76. AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Sävlången och Idlången i Årsta

Bordlagda motioner

72 Utl. 2015:165. Sportotek - för att alla ska kunna idrotta

Motion (2015:38) av Richard Bengtsson (L). RIII
Dnr 106-924/2015

73 Utl. 2016:41. Stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan

Motion (2015:35) av Maria Danielsson (-) och Martin Westmont (SD). RIV
Dnr 106-876/2015

74 Utl. 2016:42. Ett ungdomsundantag i biståndsnormen

Motion (2015:45) av Isabel Smedberg Palmqvist (L). RVI
Dnr 106-1027/2015

75 Utl. 2016:43. Laddstolpar

Motion (2015:47) av Lars Jilmstad (M). RVII
Dnr 106-1031/2015

76 Utl. 2016:44. Det ska bli lättare att få plats på servicehus

Motion (2015:17) av Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund (båda L). RVIII
Dnr 106-582/2015

77 Utl. 2016:57. Framkomlighet

Motion (2015:65) av Johanna Sjö (M). RI
Dnr 106-1473/2015

78 Utl. 2016:58. Verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum

Motion (2015:59) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M). RI
Dnr 106-1381/2015

79 Utl. 2016:59. Utveckling av Brunkebergstorg

Motion (2015:48) av Henrik Sjölander (M). RI
Dnr 106-1032/2015

80 Utl. 2016:60. Dome of Visions

Motion (2015:67) av Anna König Jerlmyr och Henrik Sjölander (båda M). RI
Dnr 106-1565/2015

81 Utl. 2016:61. Samlad utvecklingsstrategi för City för att stoppa ogenomtänkta förändringar

Motion (2015:50) av Lotta Edholm och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1068/2015

82 Utl. 2016:62. Stadsodling

Motion (2015:57) av Anna König Jerlmyr (M). RII
Dnr 106-1342/2015

83 Utl. 2016:63. Sommarlovsentreprenörer

Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-). RIII
Dnr 106-873/2015

84 Utl. 2016:64. Ett breddat utbud av feriejobb

Motion (2015:14) av Jan Jönsson (L). RIII
Dnr 106-535/2015

85 Utl. 2016:65. Upphandling av stadens gymverksamhet

Motion (2015:62) av Bo Sundin (M). RIII
Dnr 106-1455/2015

86 Utl. 2016:66. Extra jobbstimulans

Motion (2015:42) av Gulan Avci och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L). RVI
Dnr 106-930/2015

Nya motioner

87 Utl. 2016:77. Tillåt ombildningar i ytterstaden

Motion (2015:56) av Joakim Larsson (M). RI IX
Dnr 106-1321/2015

88 Utl. 2016:78. Utveckling av statens fastigheter

Motion (2015:54) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-1319/2015

89 Utl. 2016:79. Ökad uppkoppling av fiber i Micasas fastighetsbestånd

Motion (2015:76) av Yvonne Fernell-Ingelström (M). RVIII
Dnr 106-1648/2015

90 Utl. 2016:80. Ta krafttag mot våldsbejakande extremism

Motion (2015:43) av Lotta Edholm och Joar Forsell (båda L). RI
Dnr 106-931/2015

91 Utl. 2016:81. Förebyggande arbete mot islamistisk extremism

Motion (2015:21) av Erik Slottner (KD). RI
Dnr 106-667/2015

92 Utl. 2016:82. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Motion (2015:46) av Bo Sundin (M). RI
Dnr 106-1030/2015

93 Utl. 2016:83. 08-dagen

Motion (2015:52) av Karin Ernlund (C). RI
Dnr 106-1282/2015

94 Utl. 2016:84. Värdskap för Tour de France-sträcka i Stockholm

Motion (2015:79) av Richard Bengtsson och Rasmus Jonlund (båda L). RIII
Dnr 106-1689/2015

§2 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 63 för år 2015 samt nr 1 och 2 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20160516.pdf (198 kb)

§3 Interpellation om varför inte staden har kunnat hämta sopor på tre veckor (nr 2016:3)

§4 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 4 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20160516.pdf (201 kb)

§5 Interpellation om planeringen av bostäder på Bromma flygplats (nr 2016:5)

§6 Interpellation om rödgrönrosa majoritetens besparingar i Älvsjö (nr 2016:6)

§7 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 7 till 41 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20160516.pdf (200 kb)

§8 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr 2016:42 av Cecilia Brinck (M) om stadens sjuklöneansvar. RVIII
Dnr 107-712/2016
2. Nr 2016:43 av Cecilia Brinck (M) om den ökande sjukfrånvaron inom stadens verksamheter. RVIII
Dnr 107-713/2016
3. Nr 2016:44 av Sara Jendi Linder (M) om förutsättningarna för en likvärdig tillgång till specialsalar för Stockholms grundskoleelever. RIV
Dnr 107-714/2016
4. Nr 2016:45 av Rickard Wall (-) om ledighet under muslimska högtider. RIV
Dnr 107-715/2016
5. Nr 2016:46 av Rickard Wall (-) om bidéer i nybyggen av bostäder. RI
Dnr 107-716/2016
6. Nr 2016:47 av Margareta Haglund (SD) om lärare på stadens skolor. RIV
Dnr 107-757/2016
7. Nr 2016:48 av Margareta Haglund (SD) om tryggheten på stadens skolor. RIV
Dnr 107-759/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20160516.pdf (203 kb)

§13 Valärende, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2016-05-16

§14 Valärende i kommunfullmäktige

Ny mandatperiod: Nominering av ledamöter och suppleant i Stockholms Terminal AB 16 maj 2016

 

Mattias Lundberg och Christina Norén nomineras till ledamöter och Ebba Agerman till suppleant till styrelsen för Stockholms Terminal AB.

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20160516.pdf (246 kb)

§15 Instruktion för Stockholms stads äldreombudsman (Utl. 2016:49)

§16 Taxa för upplåtelse av offentlig plats (Utl. 2016:53)

§18 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS (Utl. 2016:55)

§19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2015, äldreomsorg (Utl. 2016:56)

§20 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Ordlistan 1 i Bromma med Byggnads AB Abacus, Viktor Hanson Fastigheter AB, Äppelviken Utvecklings AB och Garageföreningen Västerled, ekonomisk förening (Utl. 2016:68)

§21 Stadens arbete mot våldsbejakande extremism (Utl. 2016:69)

Riktlinjer till Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram

§22 Begäran om förlängning av borgensåtagande (Utl. 2016:70)

§23 Uppgradering av Hammarby IP (Utl. 2016:71)

§24 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Bjurö, Farsta Strand

§25 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Länsmannen, Gamla Enskede

§26 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder m.m. i kv. Algoritmen, Hagastaden

§27 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Lådkameran/Örby 4:1, Bandhagen

§28 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Sävlången och Idlången i Årsta

§29 Återtagande av motioner

Beslut
Motionerna avskrivs.

Motionerna
Maria Hannäs (V) har återkallat motion nr 2014:12 om en kreativ vision för Högdalstopparna som ett viktigt led i skapandet av Ekopark Syd, dnr 328-883/2014.

Mats Berglund (MP) har återkallat motion nr 2012:37 en mer positiv attityd till gatukonst och graffiti, dnr 328-950/2012.

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20160516.pdf (202 kb)

§30 Sportotek - för att alla ska kunna idrotta (Utl. 2015:165)

Motion (2015:38) av Richard Bengtsson (L)
Dnr 106-924/2015

§31 Stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan (Utl. 2016:41)

Motion (2015:35) av Maria Danielsson (-) och Martin Westmont (SD)
Dnr 106-876/2015

§32 Bordläggning av ärenden

Beslut
Utlåtande 2016:42 - 2016:44, 2016:57 - 2016:66 samt 2016:77 - 2016:84 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20160516.pdf (200 kb)

§33 Nya motioner

Under tiden den 26 april 2016 - 16 maj 2016 väcktes följande motioner:

1. Motion (2016:51) av Sofia Modigh (KD) om våld mot äldre kvinnor
Dnr 106-737/2016
2. Motion (2016:52) av Karin Ernlund (C) om demokratitorg
Dnr 106-777/2016
3. Motion (2016:53) av Karin Ernlund (C) om ett skyskrapeprogram för Stockholm
Dnr 106-778/2016
4. Motion (2016:54) av Bo Sundin, Sophia Granswed och Sara Jendi Linder (alla M) om en mer meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga
Dnr 106-813/2016
5. Motion (2016:55) av Bo Sundin, Henrik Sjölander och Peter Jönsson (alla M) om att utveckla Stockholms stadion som evenemangsarena
Dnr 106-814/2016
6. Motion (2016:56) av Kristina Lutz (M) om 4000 nya bostäder mellan Gubbängen och Skarpnäck
Dnr 106-815/2016
7. Motion (2016:57) av Bo Arkelsten om utträde ur föreningen Spårvagnsstäderna
Dnr 106-834/2016
8. Motion (2016:58) av Joakim Larsson och Sten Nordin (båda M) om namngivning av plats efter Arvid Lindman
Dnr 106-835/2016
9. Motion (2016:59) av Monika Lozancic (M) om skattelättnader för fler filminvesteringar i Stockholmsregionen
Dnr 106-836/2016
10. Motion (2016:60) av Monika Lozancic (M) om kriminalitet som hinder för företagande i Stockholm
Dnr 106-837/2016
11. Motion (2016:61) av Jonas Naddebo (C) om utveckling av Skeppsbron
Dnr 106-838/2016
12. Motion (2016:62) av Karin Ernlund (C) om fruktlunder i staden
Dnr 106-839/2016
13. Motion (2016:63) av Jonas Naddebo, Christina Linderholm, Stina Bengtsson (alla C) om vuxpengsregion
Dnr 106-840/2016
14. Motion (2016:64) av Jonas Naddebo (C) om fler cykelpumpsstationer i Stockholm
Dnr 106-841/2016
15. Motion (2016:65) av Jonas Naddebo (C) om att öka återvinningen i Stockholm
Dnr 106-842/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20160516.pdf (202 kb)