Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-04-19

Sammanträde 2017-04-19

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering


Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

3 PM: Dialogen med medborgare i projektet Nya Slussen, projektrapport nr 3/2017

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Svarstid den 21 april 2017
Dnr 183-272/2017

4 Kriminalitet som hinder för företagande i Stockholm

Motion (2016:60) av Monika Lozancic (M)
Dnr 106-837/2016

5 Försäljning av Stockholms stads saluhallar

Motion (2015:16) av Joakim Larsson och Henrik Sjölander (båda M)
Dnr 106-541/2015

6 Fruktlunder i staden

Motion (2016:62) av Karin Ernlund (C)
Dnr 106-839/2016

7 Bygg "Klarastaden" med 6 000 nya bostäder genom överdäckning av spårområdet norr om Centralstationen

Motion (2016:42) av Karin Ernlund, m.fl. (alla C)
Dnr 106-600/2016

8 Utveckling av Skeppsbron

Motion (2016:61) av Jonas Naddebo (C)
Dnr 106-838/2016

Borgarrådet Helldén

9 Höjning av felparkeringsavgifter

Förslag från trafiknämnden
Dnr 124-303/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Wanngård

10 PM: Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr M 3980-15 angående tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals avloppsreningsverk

Svarstid den 20 april 2017
Dnr 136-581/2016

11 PM: Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft, projektrapport nr 5/2017

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Svarstid den 17 maj 2017
Dnr 183-374/2017

Borgarrådet Mogert

12 PM: Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m. m. Boverkets rapport (2016:26) - Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen samt (Ds 2014:31) - Nya steg för en effektivare plan och bygglag

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 25 april 2017
Dnr 110-251/2017

§2 Rapport över inkomna ärenden 24 mars - 30 mars 2017

§3 PM: Dialogen med medborgare i projektet Nya Slussen, projektrapport nr 3/2017

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1

Svarstid den 21 april 2017

Dnr 183-272/2017

§4 Kriminalitet som hinder för företagande i Stockholm

Motion (2016:60) av Monika Lozancic (M)

Dnr 106-837/2016

§5 Försäljning av Stockholms stads saluhallar

Motion (2015:16) av Joakim Larsson och Henrik Sjölander (båda M)

Dnr 106-541/2015

§6 Fruktlunder i staden

Motion (2016:62) av Karin Ernlund (C)

Dnr 106-839/2016

§7 Bygg Klarastaden med 6 000 nya bostäder genom överdäckning av spårområdet norr om Centralstationen

Motion (2016:42) av Karin Ernlund, m.fl. (alla C)
Dnr 106-600/2016

 

§8 Utveckling av Skeppsbron

Motion (2016:61) av Jonas Naddebo (C)

Dnr 106-838/2016

§9 Höjning av felparkeringsavgifter

Förslag från trafiknämnden

Dnr 124-303/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20170419.pdf (250 kb)

§10 PM: Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr M 3980-15 angående tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals avloppsreningsverk

Svarstid den 20 april 2017

Dnr 136-581/2016

§11 PM: Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft, projektrapport nr 5/2017

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1

Svarstid den 17 maj 2017

Dnr 183-374/2017

§12 PM: Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m. Boverkets rapport (2016:26) - Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen samt (Ds 2014:31) - Nya steg för en effektivare plan och bygglag

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 25 april 2017
Dnr 110-251/2017

§13 Skrivelse om att inrätta en minnesplats över lastbilsattackens offer

§14 Skrivelse om riktlinjer för stadens hedersbelöningar